Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρα και Εργασίας &  Κοινωνικών Υποθέσεων,  κ. Κ. Χατζηδάκη

Θέμα: «Αυθαίρετες ρυθμίσεις αμοιβών και εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων της ΑΤΗΕΧ και των θυγατρικών της»

Προβληματισμό προκαλεί στους εργαζομένους της εταιρίας ΑΤΗΕΧ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) και των θυγατρικών της (ATHEXClear – Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. & ATHEXCSD – Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων) πρωτοφανής απόφαση της διοίκησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για υποβολή προς ψήφιση στην 21η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας, σχεδίου αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών, η οποία πλην των συνηθισμένων ζητημάτων αποδοχών των στελεχών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων στελεχών, συμπεριλαμβάνει αυτή τη φορά και θέματα που άπτονται των αμοιβών και των λοιπών εργασιακών δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων, ανεξαρτήτως ιεραρχίας και βαθμίδας.

Ωστόσο, όπως είναι ευρύτερα γνωστό και σύμφωνα με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας αποφασίζει, κυρίως, για την πολιτική αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων στελεχών Διοίκησης, από τη στιγμή που δεν είθισται να αποφασίζουν οι ίδιοι για το ύψος των αμοιβών τους, χωρίς βέβαια να ισχύει το ίδιο και για τους λοιπούς εργαζόμενους της εταιρίας, οι οποίοι διέπονται από εντελώς διαφορετικό εργασιακό καθεστώς, σε σχέση με τους πρώτους, και των οποίων τα εργασιακά θέματα ρυθμίζονται από την εργατική νομοθεσία. Τα παραπάνω, μάλιστα, επιβεβαιώνονται και από σχετική γνωμοδότηση που εκδόθηκε στις 30 Μαΐου 2022 από τον καθηγητή Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου κ. Δημήτρη Κ. Αυγητίδη, σύμφωνα με την οποία η επίμαχη Πολιτική Αποδοχών κρίνεται παράνομη, ακριβώς σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό.

Πέραν των ανωτέρω, επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειωθεί πως ενδεικτικό του γενικότερα κακού κλίματος που επικρατεί στον όμιλο είναι ότι από την έναρξη της πανδημίας, το Μάρτιο του 2020, αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν δεκάδες εργαζόμενοι, οι οποίοι σημειωτέον εργάζονταν με χαμηλότερες απολαβές από ό,τι άλλοι εργαζόμενοι του χώρου της κεφαλαιαγοράς, ενώ και κατά τη διάρκεια των lockdowns οι εναπομείναντες εργαζόμενοι πιέστηκαν αυθαίρετα από τη διοίκηση να εργαστούν περισσότερο από το συνηθισμένο ωράριό τους.

Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί πως οι μισθοί των εν λόγω εργαζομένων της ΑΤΗΕΧ και των θυγατρικών της έχουν ήδη «ψαλιδιστεί» δύο φορές από το 2012 και έκτοτε παραμένουν καθηλωμένοι, σε μια περίοδο μάλιστα που ο πληθωρισμός και οι ανατιμήσεις εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία καθιστούν ακόμη περισσότερο αδύναμο το ήδη μειωμένο εισόδημά τους.

Κατόπιν τούτων και δεδομένου ότι οι αμοιβές και τα λοιπά εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων της εταιρίας ΑΤΗΕΧ και των θυγατρικών της θα πρέπει να ρυθμίζονται από την εργοδότρια εταιρεία, όχι με βάση τις αρχές του δικαίου των ανωνύμων εταιριών που ισχύει για τα ανώτερα στελέχη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά με βάση τις αρχές του εργατικού δικαίου.

Δεδομένου ότι η υπερψήφιση ή η καταψήφιση ρυθμίσεων που αφορούν την πολιτική αποδοχών για το σύνολο του προσωπικού της ATHEX δεν θα έπρεπε να αποτελούν αντικείμενο των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρίας.

Δεδομένου ότι μια τέτοια μονομερής κίνηση από την πλευρά της διοίκησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών οδηγεί στην καταστρατήγηση βασικών δικαιωμάτων, που προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία και αφορούν τους όρους εργασίας και το ύψος των αμοιβών των εργαζομένων της ΑΤΗΕΧ και των θυγατρικών της.

Δεδομένου ότι μια τέτοια μονομερής κίνηση από την πλευρά της διοίκησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών  οδηγεί στην καταστρατήγηση της συλλογικής διαπραγμάτευσης μεταξύ εταιρίας και εργαζομένων και δεν βοηθά στην επίτευξη Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Δεδομένου ότι όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, πλην των ζητημάτων που άπτονται των αμοιβών τους, η διοίκηση της εταιρίας έχει ήδη αποφασίσει αυθαίρετα και για άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την  επέκταση του ωραρίου εργασίας τους, τον κανονισμό των όρων εργασίας, αλλά και τους περιορισμούς στην πολιτική τους έκφραση.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Αν είναι υπόψη τους όλα τα παραπάνω, καθώς και σε τι ενέργειες προτίθενται να προβούν, προκειμένου να πάψει να παραβιάζεται το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της ΑΤΗΕΧ και των θυγατρικών της, σε σχέση με το ύψος των αμοιβών και των λοιπών εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων τους;
  2. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν, προκειμένου να υπογραφεί συλλογική επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας ανάμεσα στη διοίκηση του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και το Σωματείο Εργαζομένων, όπως αποτελεί πάγιο αίτημα των εργαζομένων;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Κώστας Σκανδαλίδης

Γιώργος Μουλκιώτης

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Χαρά Κεφαλίδου: «Ανάγκη στελέχωσης με μόνιμο, υψηλής στάθμης, εκπαιδευτικό προσωπικό των Πρότυπων και των Πειραματικών Σχολείων της χώρας»Ανδρέας Πουλάς: «Άλλες δέκα ημέρες υπομονή θα κάνουν οι πορτοκαλοπαραγωγοί της Αργολίδας για τις προκαταβολές του ΕΛΓΑ»