Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Στο Νομοσχέδιο με τίτλο: «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και άλλες διατάξεις», τοποθετήθηκε ο Βουλευτής Χαλκιδικής και Υπεύθυνος του Τομέα Ανάπτυξης & Επενδύσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κινήματος Αλλαγής Πάνας Απόστολος.

Ο Βουλευτής επεσήμανε  στην αρχή της ομιλίας του, πως οι υπό ψήφιση διατάξεις του συγκεκριμένου Νομοσχεδίου  προφανώς και συμβάλλουν   στην καλύτερη εφαρμογή  των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και παράλληλα εκσυγχρονίζουν τη εθνική νομοθεσία για την  αποτελεσματικότερη προστασία των δικαιωμάτων τους και των οικονομικών τους συμφερόντων. Εντούτοις τη στιγμή που ο δείκτης τιμών καταναλωτή του μηνός Απριλίου 2022 είναι διψήφιος, για πρώτη φορά μετά από 28 έτη, αγγίζοντας το 10,2%, (ενώ πριν από 11 μήνες βρισκόταν στο 0% )και η ακρίβεια καλπάζει “ροκανίζοντας” το εισόδημα των πολιτών , οι εν λόγω διατάξεις είναι ανεπαρκείς  και δεν αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις στρεβλώσεις και τις παθογένειες στις καθημερινές  συναλλαγές των καταναλωτών.

Επιπλέον ο κ. Πάνας τόνισε: «Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κίνημα Αλλαγής θεωρεί επιτακτική ανάγκη τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας και την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες από ισχυρή ανεξάρτητη Αρχή, της οποίας το αντικείμενο θα είναι αποκλειστικά η ουσιαστική προστασία και η διασφάλιση των συμφερόντων του Καταναλωτή,  στα πλαίσια της ενωσιακής νομοθεσίας και του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζουν στην οικονομική ανάκαμψη της ενιαίας αγοράς».

Τέλος ο Βουλευτής στάθηκε σε ένα ιδιαίτερο σημείο του Νομοσχεδίου, το οποίο προβληματίζει ιδιαίτερα τον εμπορικό κόσμο της χώρας και δεν είναι άλλο από το Άρθρο 3, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 15 του νόμου. 4177/2013 και δεν καταργεί τις ενδιάμεσες εκπτώσεις, που αποδεδειγμένα έχουν μηδενική απόδοση, φθείρουν το θεσμό των εκπτώσεων και δημιουργούν μόνο σύγχυση στους καταναλωτές.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Ανδρέας Πουλάς: «Η γραβιέρα της Νάξου, το αποκορύφωμα της κρίσης που μαστίζει την κτηνοτροφία, ειδικά των νησιών»Κοροϊδία οι χαμηλές επιδοτήσεις 40% για την αναδιάρθρωση καλλιεργειών στις περιοχές ενεργειακής μετάβασης