Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς: Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη

                                       Υγείας, Αθ. Πλεύρη

                                     Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, κ. Π. Μηταράκη                                      

Θέμα: «Απαιτείται άμεση επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον ΕΟΔΥ μέσω του προγράμματος PHILOS II»

Κύριοι Υπουργοί,

Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων στο πρόγραμμα PHILOS II, που συμβάλλουν τα μέγιστα στη διασφάλιση της υγείας του προσφυγικού πληθυσμού και την προστασία της Δημόσιας Υγείας, μετά από σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και σύμφωνα με την εν συνεχεία εκδοθείσα ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, πρόκειται να παραταθούν έως το τέλος του 2022.

Σήμερα στο πρόγραμμα “PHILOS ΙΙ” εργάζονται 575 άτομα, διαφόρων ειδικοτήτων, σε δομές του δημόσιου συστήματος υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ΕΚΑΒ), στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών. 30 άτομα βρίσκονται σε αναστολή εργασίας λόγω μη εμβολιασμού.

Ωστόσο, σύμφωνα με καταγγελίες του Σωματείου Εργαζομένων ΕΟΔΥ, το πρόγραμμα αυτό έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη του.

Όχι μόνο δεν υπάρχει συντονισμός και διασύνδεση μεταξύ των υποέργων, αλλά οι εργαζόμενοι σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών καλούνται να φέρουν σε πέρας μια σειρά από ενέργειες – τόσο πεδίου όσο και διοικητικές –  δίχως να τους έχουν δοθεί τα ελάχιστα απαραίτητα εργαλεία προς τούτο. Ενδεικτικά, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε εξοπλισμό (π.χ. στηθοσκόπια, ποδιές, διακριτικά γιλέκα) και εξοπλισμό (υπολογιστές, εκτυπωτές, τηλέφωνα, email κ.α.) με το προσωπικό να προσπαθεί να αντεπεξέλθει όπως – όπως.

Στις σπάνιες περιπτώσεις που αποστέλλονται φαρμακευτικά προϊόντα, αυτά είτε λήγουν μέσα σε μερικές εβδομάδες (με την πάροδο των οποίων καθίστανται μη χρησιμοποιήσιμα), είτε ουδεμία σχέση έχουν με τις ανάγκες του πεδίου (π.χ. κουτιά γεμάτα λιπαντικά για υπερήχους τη στιγμή που το ιατρείο οριακά έχει παυσίπονα διαθέσιμα). Στο ίδιο πνεύμα κινούνται και τα προβλήματα των διασωστών, οι οποίοι/ες στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν στη διάθεσή τους το πιο ζωτικό εργαλείο της δουλειάς τους: ασθενοφόρα – τα οποία προβλέπονται μεν από το πρόγραμμα αλλά ως μη-λειτουργικά δεν αξιοποιούνται.

Έντονο προβληματισμό προκαλεί, επίσης, και το ζήτημα της διαχείρισης των μολυσματικών υλικών, για τα οποία δεν υπήρξε καμία επίσημη μέριμνα για τη συγκομιδή τους, ούτε πριν ούτε από την πανδημία ούτε κατά τη διάρκεια αυτής.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δεν στερούνται μόνο εξοπλισμού και μέσων ατομικής προστασίας, αλλά και εκπαίδευσης και υποστήριξης. Συνέπεια τούτου είναι το φαινόμενο το προσωπικό να αναλαμβάνει αλλότρια καθήκοντα (π.χ. κάλυψη αναγκών σε εμβολιαστικά κέντρα) και να οδηγείται έτσι σε επαγγελματική εξουθένωση (σ. burn out) ή ακόμη και σε παραίτηση όπως έχει συμβεί σε μεγάλο μέρος των εργαζομένων.

Όσοι εκτελούν τα καθήκοντά τους στα Νοσοκομεία, ενώ εργάζονται στους ίδιους χώρους με το λοιπό προσωπικό, βλέποντας καθημερινά ασθενείς στην πρώτη γραμμή  και αναγνωρίζονται ως σημαντικοί κρίκοι στην εύρυθμη λειτουργία τους, δεν λαμβάνουν το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας – ιδιαίτερα εν μέσω πανδημίας, σε αντιδιαστολή με συμβασιούχους στα νοσοκομεία με παράλληλες εργασιακές σχέσεις (π.χ. επικουρικοί συμβασιούχοι, συμβασιούχοι μέσω ΟΑΕΔ).

Τέλος, σε ό,τι αφορά το ιατρικό προσωπικό που απασχολείται μέσω του προγράμματος “PHILOS II”, παρά το γεγονός ότι οι θέσεις του προγράμματος καλύπτονται από ειδικευμένους ιατρούς, δεν λαμβάνουν ως ειδικοί ιατροί τον βασικό μισθό του ειδικευμένου ιατρού αλλά η μισθολογική τους κατάταξη καθηλώνεται απαξιωτικά στον μισθό του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου, κάτι που, μεταξύ άλλων, συνεπάγεται ότι δεν επιδέχεται μισθολογική αναβάθμιση αναλόγως της προϋπηρεσίας.

Επειδή, οι καταγγελίες του Σωματείου Εργαζομένων ΕΟΔΥ για τις συνθήκες εργασίας, τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στην εργασίας είναι ιδιαίτερα σοβαρές και το δικαίωμα στην ενημέρωση και δημόσια λογοδοσία για τα πεπραγμένα των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να γίνεται σεβαστό,

Επειδή το τελευταίο διάστημα εντοπίζονται τεράστια κενά σε πολλές ειδικότητες – κυρίως σε διαπολιτισμικούς διαμεσολαβητές και ιατρούς – με αποτέλεσμα να προστίθεται ακόμη μεγαλύτερος φόρτος εργασίας στους εναπομείναντες εργαζόμενους, δυσχεραίνοντας σε εξαιρετικά σημαντικό βαθμό το ήδη δύσκολο έργο τους,

Επειδή, όπως οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων καταγγέλλουν, οι εργαζόμενοι σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών καλούνται να φέρουν σε πέρας μια σειρά από ενέργειες – τόσο πεδίου όσο και γραφειοκρατικές – δίχως να τους έχουν δοθεί τα ελάχιστα απαραίτητα εργαλεία για να το πράξουν και δίχως να προστατεύεται η υγεία και η ασφάλειά τους,

Επειδή, οι ευάλωτοι πληθυσμοί, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, χρήζουν ειδικής υγειονομικής φροντίδας, ιδιαίτερα σε συνθήκες πανδημίας,

Επειδή, με την έλευση των προσφύγων από την Ουκρανία αυξάνονται οι ανάγκες της πληθυσμιακής ομάδας την οποία αφορά το πρόγραμμα,

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

  1. Σε ποια φάση υλοποίησης βρίσκεται το πρόγραμμα PHILOS και ποιό είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης για την ανανέωσή του και τη βιώσιμη χρηματοδότησή του;
  2. Υπάρχει κάποιος μακροπρόθεσμος σχεδιασμός του εν λόγω προγράμματος, δεδομένου ότι σε ΚΥΤ, ΚΕΔΝ, ΚΦΠΜ και Νοσοκομεία αυτή τη στιγμή εργάζεται ένα υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό που καλύπτει μεν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αλλά δίχως ένα τουλάχιστον μεσοπρόθεσμο πλάνο θα μείνει αναξιοποίητο;
  3. Πόσοι έλεγχοι έχουν διεξαχθεί από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς στους χώρους εργασίας όπου δραστηριοποιούνται οι εργαζόμενοι μέσω του προγράμματος “PHILOS II” και ποια τα αποτελέσματά τους;
  4. Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να θωρακίσετε την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία των εργαζομένων που απασχολούνται μέσω του προγράμματος “PHILOS II”;
  5. Ποια μέτρα θα λάβετε ώστε να παρασχεθούν απαραίτητος εξοπλισμός, μέτρα ατομικής προστασίας και φάρμακα;
  6. Είναι στις προθέσεις σας η μετατροπή των συμβάσεων των εργαζομένων στον ΕΟΔΥ μέσω του προγράμματος “PHILOS II” σε συμβάσεις αορίστου χρόνου δεδομένου ότι αποδεδειγμένα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες;
  7. Προτίθεστε να εξετάσετε το ενδεχόμενο χορήγησης επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους μέσω του προγράμματος “PHILOS II” που απασχολούνται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της πανδημίας;
  8. Προτίθεστε να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα της αναξιοκρατικής μισθολογικής μεταχείρισης των ιατρών καθώς και της υποστελέχωσης;
  9. Πώς προτίθεστε να στηρίξετε τα προγράμματα ολοκληρωμένης υγειονομικής παρέμβασης στον προσφυγικό πληθυσμό;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Γιώργος Μουλκιώτης

Γιώργος Φραγγίδης

Γιώργος Καμίνης

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Γιώργος Μουλκιώτης: «Υποχρέωση της Κυβέρνησης να λάβει σαφή θέση για την εμπλοκή που έχει δημιουργηθεί με τις πρόωρες συντάξεις στο Δημόσιο»Δικηγόροι δίχως ασφαλιστική ικανότητα, λόγω ανύπαρκτου εκσυγχρονισμού του e-ΕΦΚΑ, με ευθύνη της Κυβέρνησης