Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών:

«Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση»

Αθήνα, 19 Απριλίου 20121

Θέμα: Ανταλλάξιμα  Κτήματα του Ελληνικού Δημοσίου στο Δήμο Καλαμαριάς

Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη αντιμετωπίζονται κυρίως κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που επήλθαν, μετά από αδιατάρακτη νομή και κατοχή των ακινήτων τόσο από ιδιώτες όσο και από ΟΤΑ (κτίρια εκπαίδευσης, σχολικές επιτροπές, δομές πρόνοιας, δημοτικές εγκαταστάσεις, χώροι πρασίνου, δημοτικό οδικό δίκτυο κλπ) στον Δήμο Καλαμαριάς.

Σε διάφορα σημεία στην επικράτεια του Δήμου Καλαμαριάς παρουσιάζονται ευρύτερες εκτάσεις Ανταλλάξιμων Κτημάτων (ΑΚ), διεκδικούμενα, από το Ελληνικό Δημόσιο.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η προβολή του δικαιώματος κυριότητας από το  Ελληνικό Δημόσιο επήλθε μετά από αδιατάρακτη νομή και κατοχή των ακινήτων τόσο από ιδιώτες όσο και από ΟΤΑ (κτίρια εκπαίδευσης, σχολικές επιτροπές, δομές πρόνοιας, δημοτικές εγκαταστάσεις, χώροι πρασίνου, δημοτικό οδικό δίκτυο κλπ)

Η εκ των υστέρων προβολή δικαιώματος κυριότητας αναδεικνύει τα πολύ σοβαρά νομικά αλλά κυρίως κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που συνδέονται με τη συγκεκριμένη εφαρμογή της νομοθεσίας περί Ανταλλάξιμων Κτημάτων. Πρόκειται για περιπτώσεις ακινήτων που εμπίπτουν στο σχέδιο πόλης και φέρουν συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, είτε ως ιδιωτικά οικόπεδα είτε ως κοινόχρηστα και κοινωφελή, στα οποία έχουν ήδη ανεγερθεί – μετά από την έκδοση απαιτούμενων πράξεων (π.χ. Οικ. Άδειες, Εγκριτικές αποφάσεις δημόσιων φορέων)- κτίσματα στα οποία διαμένουν πολίτες ή κτίσματα τα οποία χρησιμοποιούν οι πολίτες, με κοινωφελή χαρακτήρα. Με το καθεστώς αυτό εγείρονται θέματα, όπως:

– Δημόσιος φορέας διά των Υπηρεσιών του να έχει κυρώσει τις πολεοδομικές μελέτες πολεοδομικών σχεδίων,

Δημόσιος φορέας διά των Υπηρεσιών του να έχει ελέγξει και εκδώσει Οικοδομικές Άδειες,

– Δημόσιοι λειτουργοί (συμβολαιογράφοι, υποθηκοφύλακες) έχουν επικυρώσει συμβολαιογραφικές πράξεις,

– στο καθεστώς αυτό οι ιδιώτες κατά πάσα πιθανότητα δεν μπορούσαν να γνωρίζουν ότι οι χώροι διεκδικούνταν από το δημόσιο.

Είναι προφανές ότι έχουν μεσολαβήσει σημαντικά γεγονότα που θεμελίωσαν δικαιώματα καλόπιστων τρίτων και γενικά έχουν παγιωθεί καταστάσεις τις οποίες δεν είναι δυνατόν να αγνοήσει το επίσημο κράτος διά του νομοθέτη.

Σημειώνεται ότι ανάλογη ρύθμιση θεσπίστηκε πολύ πρόσφατα, με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4778/2021 (Α΄  26), για ανταλλάξιμα ακίνητα τα οποία βρίσκονται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης των Σερρών.

Τροπολογία – Προσθήκη

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση»

προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:

«Άρθρο…

1. Σε ακίνητα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλαμαριάς, που καταγράφηκαν ως ανταλλάξιμη περιουσία από την πρώην Υπηρεσία Διαχείρισης των Ανταλλαξίμων Μουσουλμανικών Κτημάτων (Υ.Δ.Α.Μ.Κ.) και την Κτηματική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Οικονομικών και για τα οποία το Δημόσιο προβάλλει δικαιώματα βάσει της καταγραφής αυτής, ο νομέας τους θεωρείται κύριος έναντι του Δημοσίου και αυτά διαγράφονται από τα βιβλία καταγραφής της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας, εφόσον:

α) νέμεται το ακίνητο, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ετών. Στον χρόνο νομής προσμετράται και ο χρόνος νομής των δικαιοπαρόχων,  που διανύθηκε με τις ίδιες προϋποθέσεις,

β) έχει αναγραφεί ως κύριος στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες ή στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές,

γ) δεν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί σε αυτόν ή τους δικαιοπαρόχους του Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής ή Πρωτόκολλο Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης για το ακίνητο αυτό και

δ) δεν προβάλλονται δικαιώματα του Δημοσίου εξ άλλης αιτίας.

2. Για εκτάσεις της παρ. 1 που στο σχέδιο πόλης αποτελούν κοινόχρηστους χώρους, πάρκα ή άλση, θεωρείται κύριος έναντι του Δημοσίου ο Δήμος Καλαμαριάς».

Αθήνα, 19 Απριλίου 2021

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Χάρης Καστανίδης

Γιώργος Αρβανιτίδης

Γιώργος Καμίνης

Κώστας Σκανδαλίδης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Μιχάλης Κατρίνης: «Η κυβέρνηση ανοίγει τον τουρισμό χωρίς σχέδιο. Πότε θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις της εστίασης και του τουρισμού για να επαναλειτουργήσουν;»Γιώργος Φραγγίδης: «Η κυβέρνηση ούτε φέτος έχει πείσει ότι διαθέτει ολοκληρωμένο σχέδιο για το ασφαλές άνοιγμα, τη στήριξη και την ανάκαμψη του τουρισμού»