Σε Ανακοινώσεις

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής τιμά τη Διεθνή Ημέρα Τρανς μνήμης, για όλα τα άτομα που έχουν υποστεί βία και έχουν χάσει τη ζωή τους στη βάση της ταυτότητας και έκφρασης φύλου τους. 

Ως Πολιτεία έχουμε ευθύνη για να επέλθουν αλλαγές θεσμικά, πολιτικά και κοινωνικά ώστε να αντιμετωπιστεί η τρανσφοβία και οι διακρίσεις κάθε τύπου. 

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής δηλώνει έτοιμο να στηρίξει πολιτικές που στοχεύουν στην επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν τα τρανς άτομα, όπως η απλοποίηση των διαδικασιών της αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου, ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού υλικού και των εκπαιδευτικών διαδικασιών για την απόρριψη στερεοτυπικών διατυπώσεων, η ενίσχυση της θέσης των τρανς ατόμων στην αγορά εργασίας μέσω παροχής κινήτρων στις επιχειρήσεις, η εκπαίδευση των σωμάτων ασφαλείας, των εκπαιδευτικών και των υπαλλήλων υγείας σε σχέση με τη συμπεριληπτικότητα, καθώς και η δημιουργία και ενίσχυση δομών προστασίας, υποστήριξης και ενδυνάμωσης τρανς ατόμων. Επίσης, η Πολιτεία οφείλει να εξετάσει τη δυνατότητα να διασφαλίζει μια αξιοπρεπή διαβίωση για πολλά τρανς άτομα που βρίσκονται στην ηλικία των 60+ και δεν εντάχθηκαν ομαλά στην αγορά εργασίας λόγω διακρίσεων. 

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.