Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς: 1. Οικονομικών, κ. Χ. Σταϊκούρα

                                    2. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κ. Σκρέκα

Θέμα: «Η ανάγκη εξεύρεση δίκαιης λύσης για τις περιουσίες των κατοίκων των Δήμων  Λαυρεωτικής και Σαρωνικού».

Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4772/2021 προβλέφθηκαν ειδικές ρυθμίσεις και προϋποθέσεις για ακίνητα εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, που περιγράφονται στις αποφάσεις 1151/1872 του Εφετείου Αθηνών, 116/1868 και 698/1876 του Εφετείου Ναυπλίου και 110/1878 του Αρείου Πάγου, η διαχείριση των οποίων, ως πρώην δασικών που εντάσσονται σε σχέδιο πόλης, έχει περιέλθει στο Υπουργείο Οικονομικών από τη Διεύθυνση Δασών δυνάμει του ν. 998/1979 (Α΄ 289) και για τα οποία το Δημόσιο προβάλλει δικαιώματα βάσει του πρώην δασικού τους χαρακτήρα, ώστε ο νομέας τους να θεωρείται κύριος έναντι του Δημοσίου.

Αυτή η διάταξη θεωρήθηκε εύλογη αφού όπως γράφτηκε στην αιτιολογική έκθεση του νόμου το Δημόσιο στις συγκεκριμένες περιοχές δεν έχει ασκήσει το δικαίωμα κυριότητάς του για χρονικό διάστημα, το οποίο ξεπερνά την εκατονταετηρίδα, ενώ με θετικές πράξεις του (ενδεικτικά και μόνο, ένταξη των περιοχών σε ρυμοτομικό σχέδιο, χορήγηση οικοδομικών αδειών, ηλεκτροδότηση και υδροδότηση των ακινήτων, επιβολή φορολογίας ακινήτων) δημιούργησε την εύλογη πεποίθηση ότι δεν υφίσταται κανένα δικαίωμά του.

Ωστόσο, η εν λόγω διάταξη φαίνεται ότι με το πεδίο εφαρμογή της και με τις προϋποθέσεις που έχει θέσει αφήνει άλυτα τα προβλήματα για χιλιάδες ιδιοκτήτες στον Δήμο Λαυρεωτικής και στον Δήμο Σαρωνικού λόγω της αμφισβήτησης ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων που έχουν οι ίδιοι ή οικογένειές τους για πολλές δεκαετίες.

Ήδη για τα εν λόγω ζητήματα τα αιρετά όργανα των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού έχουν θέσει στην κρίση σας τα προβλήματα που συνεχίζουν να παραμένουν αλλά και προτεινόμενες λύσεις.

Δεδομένων των ανωτέρω ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Προτίθεστε να εξετάσετε τα ζητήματα που τίθενται από τους πολίτες και τα αυτοδιοικητικά όργανα των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού σταθμίζοντας με δίκαιο τρόπο τα δικαιώματα του Δημοσίου με την δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των πολιτών προς το Κράτος Δικαίου;
  2. Σκοπεύετε να προβείτε στην επικαιροποίηση των εγκυκλίων και λοιπών αποφάσεων που προβλέπονται για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 19 ν.719/1977 και των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 41 του άρθρου 7 του ν.1160/1981;
  3. Προτίθεστε να εξετάσετε με αφορμή τα ζητήματα που αντιμετωπίζονται στην εν λόγω περίπτωση τον εκσυγχρονισμό και την περαιτέρω συμπληρωματικότητα της νομοθεσίας για τα δημόσια κτήματα, για την κτηματογράφηση και τη δασική νομοθεσία ώστε να αντιμετωπιστούν με δίκαιο αλλά και ταχύτερο τρόπο και στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό με αποφυγή μακροχρόνιων δικαστικών προσφυγών και διεκδικήσεων αλλά και την προώθηση ad hoc νομοθετικών λύσεων;

 Αθήνα 07.06.2021

Οι ερωτώντες βουλευτές

Γιώργος Αρβανιτίδης

Κώστας Σκανδαλίδης

Γιώργος Καμίνης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Χάρης Καστανίδης: «Λήψη άμεσων μέτρων για την προστασία του δάσους του Σέιχ Σου»Γιώργος Μουλκιώτης: «Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη κλείνει οριστικά την πόρτα για τη συνταξιοδότηση ανδρών με ανήλικο παιδί»