Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς: Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη

                                        Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα

                                           Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Αδ. Γεωργιάδη

Θέμα: «Αναγκαία η προστασία των εργαζομένων της τράπεζας Eurobank»

Κύριοι Υπουργοί,

Στην Ελλάδα του 2022, με αφορμή την εφαρμογή του προγράμματος μετασχηματισμού του τραπεζικού κλάδου, με στόχο την μείωση του λειτουργικού κόστους, παρουσιάζεται όχι μόνο συνεχόμενη συρρίκνωση των τραπεζικών εργασιών των καταστημάτων αλλά και των εργαζομένων, πρακτική που αποβαίνει σε βάρος τόσο των εργαζομένων, όσο και της κοινωνίας.

Μέσα σε μια δεκαετία, η μείωση των καταστημάτων και των τραπεζοϋπαλλήλων είναι πρωτοφανής. Ειδικότερα,  το 2010 ο αριθμός των τραπεζικών ομίλων ανερχόταν σε 19, ενώ το 2020 δραστηριοποιούνταν μόλις 9, ενώ ο αριθμός των καταστημάτων μειώθηκε από τα 3.733 σε 1.624 και ο αριθμός των τραπεζοϋπαλλήλων από 59.326 σε 32.542 για τις ίδιες περιόδους αναφοράς. 

Παράλληλα, η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη θέση μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης στην εξυπηρέτηση των πολιτών από τις τράπεζες, με την αντιστοιχία κατοίκων ανά κατάστημα να είναι 6.298, την ώρα που ο μέσος όρος της ευρωζώνης είναι 2.890. Ακόμα, η αντιστοιχία κατοίκων ανά τραπεζοϋπαλλήλους είναι 324/1 στην Ελλάδα, ενώ ο μέσος όρος της ευρωζώνης είναι 188/1.  

Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να παρουσιάζονται ατελείωτες ουρές έξω από τα καταστήματα των τραπεζών λόγω της μείωσης των καταστημάτων και των υπαλλήλων, ενώ ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν συνοδεύεται από την αύξηση των αυτομάτων ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ), καθώς το 2010 λειτουργούσαν 6.000 ΑΤΜ και το 2020 5.850. 

Συνεπώς, προκύπτει ότι πρωτεύον (ίσως και μοναδικό) κριτήριο μετασχηματισμού των συστημικών κυρίως τραπεζών, είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους, πολιτική που αποβαίνει σε  βάρος των εργαζομένων και της εξυπηρέτησης των πελατών.  

Οι επιπτώσεις των ως άνω εξελίξεων αποδεικνύονται περίτρανα στην περίπτωση της τράπεζας Eurobank, όπου τα κύρια χαρακτηριστικά είναι η εντατικοποίηση της εργασίας με καθημερινή πίεση και εργασιακό mobbing, η συρρίκνωση των προσφερόμενων στους πελάτες τραπεζικών εργασιών στο βωμό του κέρδους με αποσχίσεις υπηρεσιών και κλείσιμο καταστημάτων, η διόγκωση του outsoursing και ενοικίαση εργαζομένων.

Η απόφαση για κλείσιμο 76 καταστημάτων από το 2022 έως σήμερα έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αναστάτωση και ανασφάλεια στους εργαζόμενους της τράπεζας για το εργασιακό τους μέλλον. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με ανακοινώσεις των συλλόγων που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους, είναι η πρόσφατη απόφαση της διοίκησης της Τράπεζας, να προχωρήσει σε πιεστικές «προτάσεις» προς 18 υπαλλήλους της στην Θεσσαλία (Μαγνησία, Τρίκαλα, Καρδίτσα), προκειμένου να αποδεχτούν το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου και να αποχωρήσουν ή να μετατεθούν σε Αττική ή Θεσσαλονίκη στη βάση κάποιων οικονομικών κινήτρων. Η απάντηση, μάλιστα, στις «προτάσεις» της Τράπεζας έπρεπε να υποβληθούν εντός ολίγων ωρών! Επιπλέον, όσοι δεν αποδέχονται ν μια από τις δύο «προτάσεις» της Τράπεζας, φαίνεται ότι έχουν γίνει αποδέκτες απειλής με «προειδοποιητική καταγγελία της σύμβασης εργασίας ως «έσχατο μέσο».

Επειδή οι τράπεζες έχουν υπογράψει ρήτρα της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ΟΤΟΕ – Τραπεζών 2022-2024 με την δέσμευση «να αναλάβει εύλογα κατά τις περιστάσεις μέτρα προκειμένου να αποτρέπονται οι απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους»,

Επειδή έχει δημιουργηθεί μια τεχνητή «κρίση απασχόλησης» για όσους υπαλλήλους δεν επιθυμούν για κοινωνικούς, οικογενειακούς, οικονομικούς λόγους την επιλογή της μετάθεσης τους σε μονάδες της Αττικής ή Θεσσαλονίκης ή απορρίπτουν για τον ίδιο λόγο το Πρόγραμμα Εθελούσιας εξόδου που τους προτείνεται,

Επειδή η πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και προϊόντα συνιστά μορφή δημόσιου αγαθού, ενώ θεωρείται κρίσιμος παράγοντας και για την εμπέδωση της κοινωνικής δικαιοσύνης, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέταξε την πρόσβαση στην αγορά χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, 

Επειδή είναι αυτονόητο ότι η μείωση των τραπεζικών καταστημάτων έχει αρνητική επίδραση στην εξυπηρέτηση του πληθυσμού, ειδικά των ακριτικών ή απομακρυσμένων από τα αστικά κέντρα αγροτικών και νησιωτικών περιοχών, καθώς δημιουργούνται συνθήκες τραπεζικού αποκλεισμού στην τοπική οικονομία και μειωμένη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά μέσα, μείωση της οικονομικής δραστηριότητας των τοπικών επιχειρήσεων, των εισοδημάτων και της απασχόλησης, στοιχεία που καθιστούν τους στόχους της περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας έωλους,

Επειδή η Ελλάδα βρίσκεται κάτω του μέσου όρου στην Ε.Ε. σε ό,τι αφορά το ποσοστό του πληθυσμού που χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική τραπεζική, γεγονός που οφείλεται και στη διόγκωση της γήρανσης του πληθυσμού , 

Επειδή το δίκτυο καταστημάτωντης τράπεζας Eurobank έχει ήδη συρρικνωθεί κατά την τελευταία δεκαετία σχεδόν κατά 50% και το κλείσιμο καταστημάτων δημιουργεί συνθήκες πίεσης, αβεβαιότητας και ανασφάλειας στους υπαλλήλους της τράπεζας,

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

1.     Ποια είναι τα μέτρα της Κυβέρνησης για την εξάλειψη των φαινομένων τραπεζικού αποκλεισμού που δημιουργούνται στον πληθυσμό από τη συνεχιζόμενη μείωση του δικτύου καταστημάτων;

2.     Υπάρχει σε κάθε έδρα πρώην Καποδιστριακού δήμου τουλάχιστον ένα επαρκώς στελεχωμένο τραπεζικό κατάστημα συστημικής τράπεζας; Εάν όχι, σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβείτε ώστε να διασφαλιστεί έστω αυτή η ελάχιστη προϋπόθεση για την επαρκή εξυπηρέτηση των πολιτών;

3.     Ποιες άμεσες πρωτοβουλίες θα λάβετε για την προστασία των θέσεων εργασίας των εργαζόμενων της τράπεζας Eurobank, δεδομένης της μεγάλης συρρίκνωσης των τραπεζικών καταστημάτων;

4.     Με ποια μέτρα προτίθεστε να συμβάλετε στην αποτροπή απολύσεων τραπεζικών υπαλλήλων για οικονομοτεχνικούς λόγους;

5.     Προτίθεστε να ασκήσετε κάθε μέσο πίεσης προς τις Διοικήσεις των κατ’ επανάληψη επανακεφαλαιοποιημένων από το Ελληνικό Δημόσιο συστημικών Τραπεζών για τερματισμό του επιθετικού σχεδιασμού συρρίκνωσης δικτύου και μείωσης θέσεων εργασίας, πολιτικής που έχει έντονα αντιαναπτυξιακά και αντικοινωνικά χαρακτηριστικά;

Οι ερωτώντες βουλευτές,

Γιώργος Μουλκιώτης

Κώστας Σκανδαλίδης

Απόστολος Πάνας

Ευαγγελία Λιακούλη

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Κώστας Σκανδαλίδης: «Για άλλη μια φορά καλούμε την Κυβέρνηση σε μια σοβαρή συζήτηση που έχει σχέση με την ευρύτερη εθνική στρατηγική, για να διαμορφωθεί ένα εθνικό μέτωπο απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα»Χαρά Κεφαλίδου: «Ανάγκη στελέχωσης με μόνιμο, υψηλής στάθμης, εκπαιδευτικό προσωπικό των Πρότυπων και των Πειραματικών Σχολείων της χώρας»