Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:

  1. Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Σκρέκα
  2. Πολιτισμού και Αθλητισμού  κα  Λ. Μενδώνη

Θέμα : «Άκρως προβληματική η δημιουργία νέων Λατομείων στο Πεντελικό όρος»

Κύριοι Υπουργοί,

Μετά το πλήθος ερωτηματικών που προκάλεσε απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Γενική Δ/νση Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής), για την έκδοση τεσσάρων αδειών, με κατάτμηση έκτασης συνολικού εμβαδού 912 στρεμμάτων, στις 13.04.2021, ερήμην των Δήμων της περιοχής και της Τοπικής Κοινωνίας, για  την διενέργεια ερευνητικών εργασιών στην ‘’ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ ΑΒΕ’’, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη μαρμαροφόρων κοιτασμάτων στη θέση ‘’Βαθειά Χούνη Άνω Ραπεντώσας’’ της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου του Δήμου Διονύσου στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, το Κίνημα Αλλαγής προχώρησε σε σχετική ερώτηση (αρ. πρωτ. 6902/27.5.2021) η οποία δεν απαντήθηκε επαρκώς.

Σε αυτό το πλαίσιο, δυστυχώς, στις 25.02.2022 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής προχώρησε  και πάλι στην έκδοση και νέας, πέμπτης αδείας, ανάλογων εργασιών σε παραπλήσιο χώρο στην θέση ΠΥΡΙΖΑ,  εμβαδού 107 στρεμμάτων.

Οι εν λόγω εκτάσεις, βρίσκονται στη Βόρεια πλευρά του Πεντελικού Όρους, εντός δασικής περιοχής που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, μετά τις επανειλημμένες πυρκαγιές που έχουν συμβεί κατά καιρούς, εντός του καταφυγίου άγριας ζωής και 125 μ. από την υψηλή κορυφή του όρους και μάλιστα προστατεύονται από σχετικό Διάταγμα. Βρίσκονται δε σε χώρο εγκατελελειμένων λατομείων, ανενεργών για πολλά χρόνια, πολύ παραπάνω από τη χρονική περίοδο που προβλέπει ο λατομικός νόμος για να καταργηθούν, ως λατομικές ζώνες.

Μετά από τις συγκεκριμένες ενέργειες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατατέθηκε από την ανωτέρω Εταιρία, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), η οποία ωστόσο δεν αναφέρεται στην πραγματική έκταση που θα λειτουργήσει η εκμετάλλευση, (παρά το ότι ομολογείται ‘’ότι αυτή θα λειτουργήσει σε ακόμη τέσσερις λατομικούς χώρους συνολικής έκτασης 912 στρεμμάτων’’), αλλά μόνον σε τμήμα αυτής 243 στρεμμάτων, με συνέπεια η δραστηριότητα να μην κατατάσσεται στην ορθή κατηγορία. Έτσι κατατάσσεται σε υποδεέστερη  κατηγορία, με συνέπεια να μην ισχύσουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και να μην αξιολογηθεί η εκμετάλλευση σε σχέση με τις πραγματικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιβαρύνσεις, που θα προκαλέσει. Πρόκειται δηλαδή για χαρακτηριστική περίπτωση κατακερματισμού της όλης εκμετάλλευσης, με σκοπό να παραπλανηθούν οι αρμόδιες εγκριτικές Αρχές.

Για παράδειγμα ενώ η ΜΠΕ, εξετάζοντας μόνον τμήμα της εκμετάλλευσης, θα βρίσκεται σε απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου από το Ρυμοτομικό σχέδιο, αλλά και τον αρχαιολογικό χώρο  του ιερού  του Βωμού του Διονύσου, στην πραγματικότητα, αν εξετασθεί η πραγματική έκταση όπου αυτή θα  αναπτυχθεί, θα απέχει μόλις περί τα 260 μ., γεγονός που αντίκειται στο λατομικό νόμο, με ότι αυτά συνεπάγονται για τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις και την οπτική ρύπανση, τόσο στο Διόνυσο, όσο και σε άλλες περιοχές (Ν. Μάκρης, Αφιδνών, αλλά και του Λεκανοπεδίου).

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, η αποληψιμότητα του κοιτάσματος φθάνει μόλις το πολύ μικρό ποσοστό του 5%, αλλά και όπως βεβαιώνουν ειδικοί επιστήμονες τα όποια κοιτάσματα στην περιοχή λόγω του τρόπου των προηγούμενων εξορύξεων με εκρηκτικά, αλλά και εξ αιτίας τεκτονικών λόγων, είναι κατακερματισμένα και άρα ακατάλληλα για εξόρυξη μαρμάρων. Στην ουσία δηλαδή πρόκειται για δραστηριότητα εξόρυξης αδρανών, η οποία και πάλι επιμελώς αποκρύπτεται, με συνέπεια να μην έχει κατατεθεί το απαραίτητο σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων, αλλά και άλλες υποχρεώσεις, όπως αυτή της αδειοδότησης  πηγής νερού, κλπ.

Επιπλέον, επειδή μεγάλο μέρος της εκμετάλλευσης  θα αναπτυχθεί σε χώρο έντονων κλίσεων (μέχρι και 100%), εγκυμονούνται  κίνδυνοι στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων στην πλησίον ευρισκόμενη επαρχιακή οδό Διονύσου – Ν. Μάκρης, η οποία αποτελεί και αστική οδό.

Ταυτόχρονα, η εν λόγω εκμετάλλευση  θα δημιουργήσει εξ αιτίας της διακίνησης του μεγάλου πραγματικού όγκου, κυρίως αδρανών, μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

Επισημαίνουμε, επίσης ότι:

  • Ήδη από το 2008, ο τότε Οργανισμός για το Ρυθμιστικό Σχέδιο των Αθηνών, έχει αποφασίσει την ανάγκη του συγκεκριμένου χώρου όπου αναφέρεται η ΜΠΕ, για αποκατάσταση του ιδιαίτερα ευαίσθητου τοπίου από περιβαλλοντικής άποψης.
  • Σε πρόσφατη επί τόπου επίσκεψη του (29.09.2020), ο πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Κωστής Χατζηδάκης παρουσία των Δημάρχων Διονύσου, Κηφισιάς και Πεντέλης, καθώς και του Προέδρου του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπλασης του Πεντελικού Όρους και Υπηρεσιακών Παραγόντων, είχε δηλώσει ότι:

‘’Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος το βουνό της Πεντέλης το θεωρούμε δικό μας βουνό. Γνωστό στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς γνωστό, ωστόσο και ένα τραυματισμένο βουνό. Τραυματισμένο από την αδιαφορία και τη βιαιότητα – πολλές φορές – των ανθρώπων.

Δεν χρειάζονται λόγια από εδώ και πέρα, χρειάζονται έργα και ταχύτητα. Θα προχωρήσουμε συντεταγμένα και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Πολιτισμού, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, την Περιφέρεια Αττικής και τους Δήμους, έτσι ώστε αφού συνταχθούν όλες οι αναγκαίες μελέτες, να περάσουμε από την φάση της θεωρίας και της μελέτης, στη φάση των έργων, που θα είναι έργα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και ανάδειξης του τοπίου’’.

Επίσης ανάλογες δηλώσεις περί αναπλάσεων κτλ , έγιναν και  από την Υπουργό Πολιτισμού κα Λ. Μενδώνη  και τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος κ. Γ. Αμυρά  κατά την επίσκεψη τους στο Πεντελικό  Όρος το 2021, παρουσία και πάλι των Δημάρχων της περιοχής και αρμοδίων Κυβερνητικών παραγόντων.

Με βάση τα παραπάνω, το σοβαρό αυτό πρόβλημα έχει ήδη αφυπνίσει και κινητοποιήσει περιβαλλοντικούς Συλλόγους, χιλιάδες ενεργούς πολίτες, αλλά και τις Κοινοτικές και Δημοτικές Αρχές της περιοχής, αφού το θεωρούν τεράστιο περιβαλλοντικό έγκλημα.

Επειδή η εξόρυξη μαρμάρων, αποτελεί προπέτασμα καπνού, ενώ στην ουσία, πρόκειται για τη δημιουργία ίσως της μεγαλύτερης λατομικής ζώνης αδρανών, σε επίπεδο Χώρας, την ώρα που όλες σχεδόν οι παρόμοιες δραστηριότητες στο Λεκανοπέδιο Αττικής, έχουν κλείσει.

Επειδή απειλείται βάναυσα η ποιότητα ζωής των κατοίκων και η βιωσιμότητα της περιοχής, όχι μόνον της Κοινότητας Διονύσου και του Δήμου Διονύσου, που βρίσκονται πολύ κοντά, αλλά και ολόκληρου του Λεκανοπεδίου, αφού κατ΄ αυτό τον τρόπο οδηγείται σε ένα αργόσυρτο θάνατο 44 ετών (χρόνος που προβλέπεται να λειτουργήσει η εκμετάλλευση), ένας από τους ελάχιστους εναπομείναντες πνεύμονες πρασίνου στην Αττική.

Επειδή η διακίνηση μεγάλων όγκων, κυρίως αδρανών υλικών, θα προκαλέσει μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην ήδη επιβαρυμένη Λεωφόρο Διονύσου, ενώ οι επαπειλούμενοι κίνδυνοι κατολισθήσεων, λόγω των μεγάλων κλίσεων, θα εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Επειδή η Πεντέλη αποτελεί βασικό πνεύμονα ζωής για το Λεκανοπέδιο, πού έχει ανάγκη, αντί για επιχειρήσεις λατομείων, τις αναπλάσεις των ανενεργών, τη δημιουργία περιπατητικών διαδρομών, χώρων αναψυχής και αθλητισμού, αναρριχητικού κέντρου, καθώς και χώρων ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτισμού, όπως άλλωστε έχουν κατά καιρούς αποδεχθεί διαχρονικά Κυβερνητικοί Παράγοντες, αλλά και οι Δήμαρχοι και Φορείς της περιοχής.

Επειδή το Κοινοτικό Συμβούλιο Διονύσου ήδη με την από 03.03.2022 Απόφαση του  ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ, σειρά νομικών και πολιτικών ενεργειών, καθώς και δυναμικών κινητοποιήσεων των κατοίκων.

Επειδή, σε συνέχεια της έκδοσης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής μίας ακόμη απόφασης – της 5ης κατά σειράν – σχετικά με την χορήγηση αδείας έρευνας για λατομική εκμετάλλευση στο Πεντελικό  Όρος, το Δημοτικό Συμβούλιο Διονύσου με την από  04.03.2022  Απόφαση του ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε επίσης ΨΗΦΙΣΜΑ με το οποίο εκφράζεται  με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο:

  • Η πλήρης αντίθεση όλων των κατοίκων στην προσπάθεια επιχειρηματικών συμφερόντων να πραγματοποιήσουν ένα ακόμη περιβαλλοντικό έγκλημα, λειτουργώντας μέχρι τώρα, με την ανοχή της Κυβέρνησης και εφόσον αυτό τελεσφορήσει  και με την κάλυψη της, η οποία θα εκφρασθεί με όλα τα νόμιμα μέσα και εργαλεία σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο,
  • Η απόφαση τους  να αγωνισθούν με κάθε πρόσφορο και δυναμικό τρόπο για την προστασία του μοναδικού πλέον εναπομείναντος πνεύμονα πρασίνου για ολόκληρη την Αττική και για το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα τους στην ζωή και το μέλλον των παιδιών τους,
  • Την γνωστοποίηση τους προς όλους όσοι εμπλέκονται ενεργά ή παθητικά στην επικειμένη περιβαλλοντική καταστροφή και δεν συντάσσονται στον δίκαιο αγώνα τους, ότι θα υποστούν, και ιδιαίτερα τα Πολιτικά Πρόσωπα, τις ανάλογες συνέπειες (πχ  personae non gratae)   

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

  1. Εάν σκοπεύουν να ακυρώσουν το επικείμενο περιβαλλοντικό ανοσιούργημα πού επιχειρείται στο Πεντελικό Όρος  και με ποιές  συγκεκριμένες ενέργειες;
  • Εάν προτίθενται να λάβουν πρωτοβουλίες για την κατάργηση των λατομικών ζωνών που αφορούν τα ανενεργά λατομεία, τροποποιώντας  αντίστοιχα το Π.Δ. Προστασίας του Πεντελικού, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του λατομικού νόμου;
  • Εάν προτίθενται στη συνέχεια, να λάβουν πρωτοβουλίες, για την κατάρτιση μαζί με τους Δήμους της περιοχής και την Περιφέρεια ενός σχεδίου για την ανάπλαση του Πεντελικού Όρους , που θα αναδεικνύει τα παραπάνω χαρακτηριστικά, υλοποιώντας τις πρόσφατες (2021) παρόμοιες εξαγγελίες της Υπουργού Πολιτισμού κας  Μενδώνη και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος κ. Αμυρά , ενώπιον των Δημάρχων της περιοχής;

Αθήνα, 11  Μαρτίου  2022

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Γεώργιος Αρβανιτίδης

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Ιλχάν Αχμέτ: «Η εκτίναξη του κόστους παραγωγής και η ενεργειακή κρίση βάζουν θηλιά στον πρωτογενή τομέα της χώρας και υποθηκεύουν το μέλλον του»Αναπροσαρμογή του ύψους της στεγαστικής συνδρομής για την ανακατασκευή κατοικιών που υπέστησαν ζημιές από την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι