Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Ερώτηση Ανδρέα Πουλά για την αδυναμία ανταπόκρισης του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) στις αυξημένες απαιτήσεις της πανδημίας

Προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλειο Κικίλια

Θέμα: Αδυναμία ανταπόκρισης του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας στις αυξημένες απαιτήσεις της πανδημίας

Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του  Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας που απεστάλη την 1η.09.2020 στις δομές των Υγειονομικών Περιφερειών Αττικής, Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, και Ιονίων νήσων – Ηπείρου – Δυτικής Ελλάδας καθώς και  Κρήτης, ο εν λόγω  φορέας δήλωσε την αδυναμία του να εκτελέσει μοριακούς  ελέγχους για τη διάγνωση του COVID-19. Επικαλέστηκε δε, την δήθεν «αλόγιστη χρήση των εξετάσεων» ως αιτία για την υπέρβαση του ορίου δυνατότητας προμήθειας αντιδραστηρίων από το ΕΚΕΑ, παρότι στην αρχή της πανδημίας διαβεβαίωνε για τη δυνατότητά του να προγραμματίσει τον μοριακό έλεγχο χιλιάδων μοριακών ελέγχων και να  ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της πανδημίας.

Πέραν του γεγονότος ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ως «αλόγιστη χρήση των εξετάσεων» η αύξηση των διεξαγόμενων τεστ που οφείλεται κυρίως στο άνοιγμα των συνόρων στον τουρισμό και στην ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, ο ισχυρισμός αυτός έρχεται σε αντίθεση με τις επανειλημμένες συστάσεις του  Παγκόσμιου  Οργανισμού Υγείας  ότι για τον έλεγχο της διασποράς είναι απαραίτητη η ευρύτερη δυνατή διεξαγωγή  τεστ στον πληθυσμό. Αυτή την εποχή λοιπόν, υπάρχει άμεση και επιτακτική ανάγκη για την διεξαγωγή των περισσότερων δυνατόν τεστ στον γενικό πληθυσμό. 

Το πιο πάνω έγγραφο δε, φέρνει στην επιφάνεια τα λειτουργικά προβλήματα του ΕΚΕΑ όπως  η μη επάρκεια του προσωπικού του, ο ανεπαρκής  αριθμός βαρδιών και η έλλειψη αντιδραστηρίων. Επιπλέον, λόγω  της αύξησης των κρουσμάτων  καθώς ο Αύγουστος αποδείχθηκε ο χειρότερος μήνας ως προς την πορεία της νόσου στη Χώρα μας,  επιβαρύνθηκε η λειτουργία του καθώς δέχθηκε δείγματα από όλη τη Χώρα, προστιθέμενων σε αυτά και εκείνων των υγειονομικών, που διενεργήθηκαν το τελευταίο διάστημα. 

Το ΕΚΕΑ είναι το σημαντικότερο δημόσιο κέντρο διεξαγωγής τεστ για τον κορωνοϊό στην Χώρα μας και διενεργεί με αξιοπιστία και χαμηλό κόστος τις μοριακές εξετάσεις. Η  αδυναμία του δε, να επιτελέσει το έργο του αποτελεί την πρώτη έμπρακτη εκδήλωση ότι το σύστημα έχει φθάσει στα όρια του και δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά για τις δυνατότητές του στο άμεσο μέλλον. Επιπλέον, συνιστά την κατάληξη των ήδη μεγάλων καθυστερήσεων στη διεξαγωγή των τεστ και στην έκδοση αποτελεσμάτων, οι οποίες είχαν παρατηρηθεί μέχρι σήμερα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλά τεστ να παραμένουν στα νοσοκομεία και να μην στέλνονται προς εξέταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη στον Ευαγγελισμό εκκρεμεί η απάντηση 160 δειγμάτων και στο Σωτηρία 100 δειγμάτων, τα περισσότερα των οποίων αφορούν σε ασθενείς που αναμένουν να χειρουργηθούν. Είναι φανερό λοιπόν, ότι η αδυναμία του ΕΚΕΑ αν ανταπεξέλθει στην εξέταση των δειγμάτων εμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων καθώς μεταξύ άλλων, καθυστερούν επείγοντα χειρουργεία, καθώς και τα ίδια τα εργαστήρια των δημόσιων νοσοκομείων υπολειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού και εξοπλισμού.

Δεδομένου λοιπόν, του ότι η διενέργεια των τεστ συνιστά κρίσιμο παράγοντα στην αλυσίδα της αντιμετώπισης της διασποράς, είναι προφανές ότι η αδυναμία του ΕΚΕΑ να ανταποκριθεί στο βάρος της πανδημίας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το Υπουργείο Υγείας, το οποίο οφείλει να ασχοληθεί σοβαρά με την ενίσχυση του, όπως και όλων των δημόσιων φορέων που ασχολούνται με την διεξαγωγή των τεστ, ενόψει μάλιστα, ενός  ενδεχόμενα πιο δυνατού κύματος της πανδημίας από το φθινόπωρο. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1-Σκοπεύει το Υπουργείο σας να λάβει συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας ώστε να αυξήσει τις δυνατότητες του σε διενέργεια των μοριακών τεστ, όπως αύξηση του προσωπικού  του και εξασφάλιση μεγαλύτερου αριθμού αντιδραστηρίων;

2-Με ποιους τρόπους και μέσα σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες στην διεξαγωγή των τεστ, δεδομένης της ολοένα και αυξανόμενης εμφάνισης κρουσμάτων;

Ο ερωτών βουλευτής
Ανδρέας Πουλάς

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Γιώργος Φραγγίδης: «Το επόμενο διάστημα θα είναι δύσκολο όχι μόνο για τον τουρισμό και την οικονομία, αλλά και για την υγεία»Γιώργος Μουλκιώτης: «Η ταλαιπωρία των συνταξιούχων αγροτών δεν έχει τέλος»