Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνο Τασούλα απέστειλε ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, Βασίλης Κεγκέρογλου, για την απόσυρση διατάξεων στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2020

Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

κ. Κωνσταντίνο Τασούλα

Θέμα: Αίτημα απόσυρσης διατάξεων υπό συζήτηση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Όπως είναι γνωστό, με τον ν. 4561/2018 (Α΄ 167) η Βουλή κύρωσε την από 26.07.2017 διεθνή σύμβαση που συνήφθη μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, με αντικείμενο τη συνεργασία στον τομέα της νεολαίας και την προετοιμασία για την ίδρυση ενός Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας. Εν συνεχεία, στις 04.07.2019, τρεις μόλις ημέρες πριν από τις τελευταίες εθνικές εκλογές, η τότε Υπηρεσιακή Κυβέρνηση υπέγραψε τη σύμβαση με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας για την ίδρυση του ως άνω ιδρύματος.  

Ήδη σήμερα, με τα άρθρα 147 και 148 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (ΕΕ L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις», εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση η ως άνω από 04.07.2019 σύμβαση.

Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 Συντάγματος και τα άρθρα 112 και 108 ΚτΒ, κάθε διεθνής σύμβαση εισάγεται προς κύρωση στη Βουλή με αυτοτελές σχέδιο νόμου, που συζητείται και ψηφίζεται με ειδική προς τούτο διαδικασία και όχι αποσπασματικά στο πλαίσιο άλλου μη συναφούς σχεδίου νόμου.

Εξ άλλου, το εν λόγω σχέδιο νόμου δεν υπογράφεται από τον συναρμόδιο Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος αντιθέτως είχε υπογράψει τον ως άνω ν. 4561/2018. Κατά συνέπεια, δεν πληρούται εν προκειμένω η τυπική προϋπόθεση της παρ. 7 του άρθρου 85 ΚτΒ.

Κατόπιν τούτων και για τους ανωτέρω λόγους, ζητούμε την απόσυρση των άρθρων 147 και 148 του ως άνω συζητούμενου σχεδίου νόμου και την επανακατάθεσή τους, όπως το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής ορίζουν.

Με εκτίμηση,

Βασίλειος Κεγκέρογλου

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Ευαγγελία Λιακούλη: «Στον αέρα η κινητικότητα των υπαλλήλων, επειδή ο κ. Υπουργός, το… ξανασκέφτεται!»Ευαγγελία Λιακούλη: «"Μάγοι δίχως δώρα και δίχως άστρο" το οικονομικό επιτελείο της ΝΔ κι ο Προϋπολογισμός του»