Σε Προτάσεις 2017-2019

Προτείνουμε 6 βασικούς στόχους ενός εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού που έχει ανάγκη η χώρα

Η χάραξη ενεργειακού σχεδιασμού είναι εθνική ανάγκη και αναγκαία συνθήκη (προϋπόθεση) για την πολυπόθητη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε κομβική χώρα στον Ενεργειακό τομέα, ισχυροποιώντας έτσι την πολιτική της επιρροή.

Η πρόκληση της ενεργειακής μετεξέλιξης δημιουργεί επίσης νέες ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης.

Ένας εθνικός μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη:

 • Τη στροφή της Ε.Ε. από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
 • Τις αποφάσεις για την Ενεργειακή Ένωση,
 • Τους στόχους για το 2030 και το 2050,
 • Τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα
 • και φυσικά τις εθνικές μας προτεραιότητες.

Εμείς στο Κίνημα Αλλαγής, προτείνουμε 6 βασικούς στόχους ενός εθνικού μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού που έχει ανάγκη η χώρα:

 1. Την εξασφάλιση και θωράκιση της ενεργειακής μας επάρκειας και ασφάλειας.
 2. Την παροχή προσιτών και ποιοτικών ενεργειακών αγαθών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, σε όλες τις περιοχές της χώρας με ουσιαστική αντιμετώπιση της «ενεργειακής φτώχειας»,
 3. Την ανάδειξη του γεωπολιτικού ρόλου της χώρας μέσω των πλεονεκτημάτων που παρέχουν οι ενεργειακές οδεύσεις και πηγές για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς να παραβλέπουμε τις νέες παραγωγικές μας δυνατότητες από τα εντοπισμένα κοιτάσματα υδρογονανθράκων.
 4. Την προώθηση της αναπτυξιακής διάστασης της ενέργειας μέσω των επενδύσεων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την παραγωγή καινοτόμων ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.
 5. Την ενεργή συμμετοχή στις διεθνείς προσπάθειες για καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, που ενισχύθηκαν σημαντικά με την ιστορική συμφωνία στο Παρίσι.
 6. Την σταδιακή μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών ως το 2050.

Παράλληλα, προκρίνουμε το τρίπτυχο ενεργειακός σχεδιασμός-στρατηγική συμμαχία ΔΕΗ-ιδιωτών και επενδύσεις στην ενέργεια.

Αυτή η λύση μπορεί να μας οδηγήσει στην αποφασιστική ενδυνάμωση της Ελληνικής παραγωγής στον ηλεκτρισμό και στην μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Ειδικότερα, ο ενεργειακός μας σχεδιασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

 • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και αποφυγή ενεργειακής και οικονομικής σπατάλης, με μόχλευση επενδύσεων σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Ενίσχυση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα, με ενεργό ρόλο και συμμετοχή στην παραγωγή τόσο της ΔΕΗ στις ΑΠΕ, όσο και των καταναλωτών / πολιτών, μεμονωμένα ή συλλογικά.
 • Δημιουργία εγχώριας παραγωγής υλικών ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας σε συνεργασίες με το ΚΑΠΕ, ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα με έμφαση στα καινοτόμα προϊόντα.
 • Εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς και του αποτελεσματικού μετασχηματισμού της στο άμεσο μέλλον, με την ορθή οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία όλων των αρμόδιων δομών (κυβέρνηση και αρμόδιοι κρατικοί οργανισμοί, ανεξάρτητες αρχές, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Επιτροπή Ανταγωνισμού).
 • Ενίσχυση των απαιτούμενων ενεργειακών υποδομών και δικτύων της χώρας, των διασυνδέσεων με γειτονικές χώρες και της αποθήκευσης ενέργειας.
 • Ιδιαίτερη έμφαση να δοθεί στην ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα αλλά και με χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
 • Στοχευμένη περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου.
 • Προώθηση της διαφοροποίησης ενεργειακών πηγών και οδών διαμετακόμισης, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γειτονικά κράτη-μέλη και τρίτες χώρες.
 • Την ολοκλήρωση του αγωγού ΤΑΡ ως άμεση προτεραιότητα καθώς και του αγωγού IGB. Θα βελτιώσουν την ασφάλεια εφοδιασμού αλλά και την ανταγωνιστικότητα των τιμών φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή.
 • Ουσιαστική συνεισφορά στην ανάπτυξη της Ενεργειακής Ένωσης. Η Ενεργειακή Ένωση είναι μια πρωτοβουλία στρατηγικού χαρακτήρα που αναδιαμορφώνει την ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά. Σε αυτή την αναδιαμόρφωση πρέπει να είμαστε από τους πρωταγωνιστές.

Συνοψίζοντας ένας μακροχρόνιος σχεδιασμός αποτελείται από άξονες όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η ενεργειακή δημοκρατία, η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, η υλοποίηση νέων υποδομών, η αξιοποίηση των υδρογοναθράκων και η ανάπτυξη της πράσινης οικοδομής. Για τη διαμόρφωση αυτού του σχεδιασμού θέλουμε την ενεργή συμμετοχή και εμπλοκή στη διαβούλευση των τοπικών κοινωνιών.

Πάνω από όλα οι πολιτικές μας πρέπει να έχουν ως στόχο την αναβάθμιση της γεωστρατηγικής σημασίας της Ελλάδας, ως πόλου πολιτικής σταθερότητας, ειρήνης και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή και την ανάδειξή της σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.