6 δεσμεύσεις που πρέπει να αναλάβουν οι επιχειρηματίες απέναντι στην Ελληνική κοινωνία για μια υγιή, εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική βιώσιμη ανάπτυξη #kinima_allagis

6 δεσμεύσεις που πρέπει να αναλάβουν οι επιχειρηματίες απέναντι στην Ελληνική κοινωνία για μια υγιή, εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική βιώσιμη ανάπτυξη #kinima_allagis

Δείτε τις αναρτήσεις σε facebook και twitter