Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Σημεία Ομιλίας Χρήστου Γκόκα κατά τη συζήτηση του Σ/Ν του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

«Για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές» 

 • Η Κυβέρνηση έχει δώσει και σ’ αυτό το Νομοσχέδιο το χαρακτήρα μιας σημαντικής μεταρρύθμισης. Είναι όμως έτσι; Ή είναι περισσότερο μια ακόμη προσπάθεια επικοινωνιακής προβολής και εντυπώσεων.
 • Αφορά εκτεταμένες τροποποιήσεις, που θα περιμένουν περίπου 80 Υπουργικές Αποφάσεις, άρα δεν είναι ούτε καν ολοκληρωμένο το νέο πλαίσιο και ούτε θα δώσει τις λύσεις και τις απαντήσεις που προσδοκά η Κυβέρνηση.
 • Επιχειρείται η επιτάχυνση της ανάπτυξης και της απορρόφησης των πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 και του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα όμως απαιτείται η Διαφάνεια, ο Έλεγχος και η Διασφάλιση του Δημόσιου Συμφέροντος, με χρηστή και όχι μόνο γρήγορη διαχείριση των πόρων, με υγιή ανταγωνισμό και εποπτεία.
 • Η ενίσχυση της παρουσίας του Ιδιωτικού Τομέα με το Νομοσχέδιο αυτό, δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη ενίσχυση του Δημόσιου Τομέα σε ανθρώπινο δυναμικό, εκσυγχρονισμό, τεχνολογική υποστήριξη και κατάρτιση, ενώ υπάρχει και εμπειρία και τεχνογνωσία.
 • Η αύξηση του ποσού για την ανάρτηση στοιχείων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στα 2.500 € και η αύξηση των απ’ ευθείας αναθέσεων στις 30.000 €, αυξάνει τη δυνατότητα κατατμήσεων, αδιαφάνειας και τις πελατειακές σχέσεις.
 • Με το άρθρο 19 ενισχύεται το Σύστημα Μελέτης-Κατασκευής, όπου η υποβολή τεχνικών και οικονομικών προσφορών προηγείται της έγκρισης της ΜΠΕ που αποτελεί ουσιαστική, πλέον, Μελέτη, και η έγκρισή της μπορεί να αλλάξει το τεχνικό αντικείμενο και να αλλοιώσει το έργο. Θα έχουμε περισσότερες εμπλοκές και καθυστερήσεις. Πολλές εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος της μελέτης για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς.
 • Η διάταξη του άρθρου 19, όπως ήρθε είναι σε βάρος της διαφάνειας και της ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών. Χρειάζεται να δοθεί οριστική λύση και να συνεχιστούν οι δημοσιεύσεις συμβάσεων στον περιφερειακό τύπο.
 • Τα αυξημένα ποσά για εγγυήσεις, ή η ευκολία καταπτώσεων, δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα κυρίως για μικρομεσαίες τεχνικές επιχειρήσεις.
 • Για τις ασυνήθιστα χαμηλές εκπτώσεις: Η διάταξη αντιμετωπίζει ένα υπαρκτό πρόβλημα με λάθος τρόπο.

Ο χαρακτηρισμός των προσφορών ως ασυνήθιστα χαμηλών με απόκλιση 10 μονάδων από το Μ.Ο. των προσφορών, αλλά και προσφορών με μικρότερη ή χωρίς καθόλου απόκλιση από αυτό, με ποια λογική και ποια κριτήρια γίνεται;

 • Για τη δυνατότητα ανάθεσης της επίβλεψης έργου ή μελέτης σε ιδιωτικό Πιστοποιημένο Φορέα:

Επιλέγεται από τον ανάδοχο και πληρώνεται από αυτόν. Η αμοιβή του, ούτως ή άλλως είναι από πιστώσεις του έργου. Το ζήτημα δεν αφορά σύγκρουση Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Χρειάζεται πλαίσιο με κανόνες και Δικλίδες Ασφαλείας. Οι Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα πρέπει να ενισχυθούν και να μην απαξιωθούν μένοντας μακριά από το τεχνικό αντικείμενο.

Ο δρόμος για τον Ιδιωτικό Τομέα άνοιξε από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα εκπλήσσεται για τις εξελίξεις, με το άρθρο 218 του Ν. 4518/2018 και τη συγκρότηση του Σώματος Ειδικών Επιμετρητών Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων.

Δεν μπορεί να υπάρχει σύνδεση Ιδιωτικού Φορέα και αναδόχου. Εφόσον προχωρήσετε ο ΙΦΕ πρέπει να ορίζεται και αμείβεται από την Αναθέτουσα Υπηρεσία και επίσης να ορίζεται το πλαίσιο συμμετοχής του ΙΦΕ και σε κάθε περίπτωση και της Υπηρεσίας, στο έργο ή στη μελέτη. Έχουμε πρόταση γι’ αυτό.

 • Η διάλυση της εργολαβίας σε περίπτωση που η Προϊσταμένη Αρχή δεν εγκρίνει τις προτεινόμενες από τον Ανάδοχο τροποποιήσεις της Μελέτης, εύκολα οδηγεί σε εκμετάλλευση με σκόπιμες αποχωρήσεις με αυτό τον τρόπο.
 • Το Δηλωτικό Σύστημα επιμετρήσεων και ο δειγματοληπτικός έλεγχος 30% βρίσκεται κατ’ αρχήν σε αντίφαση με την κατά τα άλλα ενίσχυση της επίβλεψης μέσω Ιδιωτικών Φορέων. Ο έλεγχος παραπέμπεται σε αόριστο χρόνο, και πρακτικά δεν υπάρχουν από ένα σημείο και ύστερα δυνατότητες ελέγχου, ιδιαίτερα των Αφανών Εργασιών.
 • Είναι αναγκαία η σύνταξη ενός νέου Ενιαίου Συστήματος Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών, από Δημόσιο Φορέα.
 • Το ΤΕΕ έχει θέματα με τα επαγγελματικά δικαιώματα που δίνονται αφειδώς εδώ και εκεί σε απόφοιτους Κολεγίων 3ετούς φοίτησης αλλά δεν πρέπει να υπάρξει λογική αντισταθμίσματος. Είμαστε Μηχανικοί, μέλη του ΤΕΕ, και θέλουμε αυτό να είναι ο αξιοπρεπής Φορέας που μας εκπροσωπεί.
 • Συμπερασματικά: Δεν θεσμοθετούνται οι απαραίτητες εγγυήσεις για το Δημόσιο Συμφέρον, μέσα από Διαφάνεια και αξιοποίηση των δημόσιων πόρων για ανάπτυξη και όφελος για όλους. Αντί να επιταχύνει θα υπάρχουν καθυστερήσεις, και μάλιστα χωρίς διασφάλιση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο των ενισχύσεων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑΜιχάλης Κατρίνης: «Κατώτερο των περιστάσεων το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις»