Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»

———————-

Θέμα: «Χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία φυσικών καταστροφών»

Αιτιολογική Έκθεση

Με τις προτεινόμενες διατάξεις τροποποιείται η Υπουργική Απόφαση 33862 (ΦΕΚ Β΄ 1699/16.05.2019): Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές,  ώστε να αρθούν οι αδικίες και οι ανισότητες που αυτή δημιουργεί με τον αποκλεισμό ορισμένων πολιτών, οι οποίοι ναι μεν έχουν πληγεί από τις φυσικές καταστροφές, ωστόσο δεν έχει υποστεί ζημία η κύρια κατοικία που καλύπτει ανάγκες διαβίωσης, αλλά έχουν υποστεί ζημία οι βοηθητικοί ή οι ανεξάρτητοι χώροι αυτής, οι οποίοι ωστόσο χρησιμοποιούνται για την εύρυθμη λειτουργία της κύριας κατοικίας.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 της  ΥΑ 33862 (ΦΕΚ Β’ 1699/16.05.2019) τροποποιείται ως εξής:

«1. Εγκρίνεται η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) στο κάθε νοικοκυριό του οποίου η μόνιμη κατοικία, συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων κτισμάτων (βοηθητικοί χώροι, υπόγεια, αποθήκες, κοινόχρηστοι χώροι, λεβητοστάσια κ.λπ.), έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και περιέρχεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

α) Αίτησης του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (βλ. Παράρτημα).

β) Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της μόνιμης ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).».

2) Η παρ. 2 και 2α του άρθρου 6 της ΥΑ 33862 (ΦΕΚ Β’ 1699/16.05.2019) τροποποιείται ως εξής:

«2. Η εν λόγω Επιτροπή διενεργεί αυτοψία στις δηλωμένες στην αίτηση δικαιούχων ως πληγείσες μόνιμες κατοικίες, προκειμένου:

α) Να ελέγξει ότι η μόνιμη κατοικία που έχει δηλωθεί είναι πληγείσα, στην περίπτωση του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών».

3) Το ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 «Βαθμός ζημιών» που αναφέρεται στις εκτιμήσεις των ζημιών του Παραρτήματος 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ του άρθρου 6 της ΥΑ 33862 (ΦΕΚ Β’ 1699/16.05.2019) τροποποιείται ως εξής:

«Οι εκτιμήσεις των ζημιών αναφέρονται:

Στη μόνιμη κατοικία, συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων κτισμάτων (βοηθητικοί χώροι, υπόγεια, αποθήκες, κοινόχρηστοι χώροι, λεβητοστάσια κ.λπ.)

– Στο σύνολο της οικοσκευής (εξοπλισμός κουζίνας, χώρων υγιεινής, επίπλωση, ιματισμός κ.λπ.). Επισημαίνεται ότι η ενίσχυση του Υπουργείου Εσωτερικών αφορά αποκλειστικά χώρους διαβίωσης οικογενειών μόνιμης κατοικίας και όχι κτίρια άλλης χρήσης (π.χ. εξοχικές κατοικίες, καταστήματα, βιοτεχνίες, θερμοκήπια κ.λπ.).

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Γιώργος Μουλκιώτης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Γιώργος Αρβανιτίδης

Ανδρέας Πουλάς

Απόστολος Πάνας

Μιχάλης Κατρίνης

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Bασίλης Κεγκέρογλου: «Προτεραιότητα στη στήριξη των πληγέντων από τον "Ιανό" και στην ομαλοποίηση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής»Ερώτηση Χαράς Κεφαλίδου στη Βουλή: «Μη πληρωμή δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ για Θεραπείες Ειδικής Αγωγής για χρόνιες παθήσεις σε μη συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές»