Σε Ομιλίες

Χαιρετισμός Βασίλη Κεγκέρογλου στις εργασίες της 90ης Συνόδου Πρυτάνεων στις 16 Μαρτίου 2019 εκ μέρους της Φώφης Γεννηματά, Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης

Η έλλειψη στρατηγικής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και η προχειρότητα με την οποία προχώρησαν οι συγχωνεύσεις, θα δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα που θα επιδεινώσουν την κατάσταση στα Πανεπιστήμια τα οποία καλούνται να τη διαχειριστούν, χωρίς το απαραίτητο προσωπικό και τις απαιτούμενες πιστώσεις.

Η ευθύνη για τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν βαρύνει αποκλειστικά την σημερινή κυβέρνηση.

Το Κίνημα Αλλαγής στηρίζει τα αιτήματα της Συνόδου για την ανάγκη σημαντικής αύξησης της χρηματοδότησης μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού ώστε να καλύπτονται πλήρως τα λειτουργικά έξοδα των ιδρυμάτων.

Επιπλέον στηρίζει την ανάγκη να δοθούν αμέσως και προφανώς εντός του 2019, τουλάχιστον 500 θέσεις Δ.Ε .Π. ώστε να καλυφθούν εντός του 2020, οι κενές θέσεις που δημιουργήθηκαν στα υπάρχοντα Τμήματα εξαιτίας των αφυπηρετήσεων τα τελευταία χρόνια.

Το Κίνημα Αλλαγής επίσης αναγνωρίζει ότι η υπαγωγή των ΕΛΚΕ στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και στο Δημόσιο Λογιστικό είναι αρνητική εξέλιξη για την έρευνα αφού οι βαριές αυτές γραφειοκρατικές διαδικασίες μετέτρεψαν τους πανεπιστημιακούς και τους ερευνητές είτε σε λογιστές είτε σε διοικητικό προσωπικό.

Στο πνεύμα αυτό επεξεργαζόμαστε λύσεις και θα στηρίξουμε κάθε πρόταση που θα βελτιώσει αισθητά αυτή την κατάσταση και θα συμβάλει στην ανάπτυξη της έρευνας με διαφάνεια και λογοδοσία χωρίς όμως να την στραγγαλίζει συγχρόνως.

Επισημαίνω, ότι το Κίνημα Αλλαγής πιστεύει ότι η δημιουργία πραγματικού Ενιαίου Χώρου της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας, με συνέργιες σε επίπεδο περιφέρειας ανάμεσα στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, την τεχνολογική εκπαίδευση και τα Ερευνητικά Κέντρα, θα ανοίξει νέους δρόμους.

Σας παραθέτω τις βασικές προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

1. Διαμόρφωση και υλοποίηση Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη, που θα πρέπει να γίνει με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής συνοχής. Χάραξη Εθνικής Πολιτικής για την Εκπαίδευση και την Έρευνα μέσω της εκπόνησης ενός Εθνικού Οδικού Χάρτη. Εφαρμογή πολιτικών που να στοχεύουν στην προσέλκυση και στην επιστροφή και αξιοποίηση των νέων ερευνητών.

2.Ενιαίος χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας με ισχυρούς εκπαιδευτικούς πόλους ανά περιφέρεια και επαναφορά του διακριτού ρόλου της τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Επανασχεδιασμός και χωροταξική αναδιάρθρωση συνολικά του κατακερματισμένου (γεωγραφικά και ακαδημαϊκά) χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δημιουργία ισχυρών εκπαιδευτικών πόλων ανά περιφέρεια. Η τελευταία συζήτηση για το 2ο Τμήμα Μηχανικών στην ίδια πόλη (Πάτρα) που θα ανήκει σε άλλο Πανεπιστήμιο, είναι αποκαλυπτική. Κατάργηση όλων των στρεβλώσεων των νόμων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και συγκέντρωση όλων των Ερευνητικών Κέντρων κάτω από την εποπτεία της ΓΓΕΤ.

3. Άμεση ανασύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας για να υπάρξει εθνική συνεννόηση και εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

4. Ενίσχυση του ρόλου της ΑΔΙΠ και υποχρεωτική αξιολόγηση όλων των πανεπιστημιακών Τμημάτων αξιολόγηση και των πανεπιστημιακών ινστιτούτων & ερευνητικών κέντρων.

5.Ενίσχυση της αυτονομίας και της εξωστρέφειας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Κωδικοποίηση όλων των νομοθετημάτων που διέπουν τα ΑΕΙ και δημιουργία ενός λιτού θεσμικού πλαισίου ώστε να υπάρξει ευελιξία και αυτονομία του πανεπιστημίου από την κρατική εξουσία.

6. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι ως βάση για την οικονομική αυτοτέλεια των πανεπιστημίων με συγκεκριμένα κριτήρια.

7.Δημιουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών και μεταπτυχιακών σπουδών για υποδοχή ξένων φοιτητών. Η Ελλάδα και τα πανεπιστήμιά της να γίνουν διεθνής εκπαιδευτικός χώρος αναφοράς.

8.Το Πανεπιστημιακό Άσυλο αναγνωρίζεται για την προστασία των ακαδημαϊκών ελευθεριών στην έρευνα και τη διδασκαλία. Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργεί ως άσυλο ανομίας και βίας και αυτό είναι στρέβλωση, ύβρις και παραβίαση της έννοιας του Πανεπιστημιακού Ασύλου. Είναι ανάγκη θεσμοθέτησης κανόνων ασφάλειας και προστασίας του Ασύλου. Όπως συμβαίνει στα περισσότερα ξένα Πανεπιστήμια στους Πανεπιστημιακούς χώρους θα εισέρχονται μόνο τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, προσκεκλημένοι κι όσοι φέρουν άδεια εισόδου.

9. Καθιέρωση κανόνων και ρύθμιση υποχρεώσεων για την φοίτηση (πλήρης ή μερική φοίτηση, χρονικό όριο κλπ).

10.Θεσμοθέτηση μέτρων οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών με παιδιά φοιτητές ώστε να σταματήσει και το φαινόμενο των μεταγραφών (υποτροφίες, επιδότηση ενοικίου, έκπτωση φορολογίας, αύξηση του αφορολόγητου για γονείς φοιτητών, εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων και κατασκευή νέων εστιών, χρήση πιστωτικών καρτών εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικών κουπονιών).

Σας εύχομαι καλή συνέχεια στις εργασίες σας και παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανώτατη εκπαίδευση.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.