Σε Διαδικτυακός Διάλογος, Ομιλίες

Εισαγωγική Παρέμβαση Φώφης Γεννηματά, Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, στη διαδικτυακή εκδήλωση για τον Κλιματικό Νόμο 

Φίλες και Φίλοι, 

Σας καλωσορίζω στην σημερινή διαδικτυακή μας εκδήλωση για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητας ζωής, που για το Κίνημα Αλλαγής αποτελούν προτεραιότητα.

Η παράταξή μας υπήρξε πάντα πρωτοπόρα σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, διαχείρισης αποβλήτων και οικολογικής συνείδησης.

Το «αύριο»  μετά την πανδημία, θα πρέπει να είναι βιώσιμο αλλά και δίκαιο για όλους. Αυτός είναι και κεντρικός στόχος μας. 

Φίλες και Φίλοι, 

Πέρυσι, στην ημέρα του Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου), παρουσιάσαμε τις προτάσεις μας για την προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη. Πριν λίγους μήνες (9 Δεκεμβρίου 2020)  εξειδικεύσαμε την πρόταση μας  για το πώς η Πράσινη Ανάπτυξη θα έχει προστιθέμενη αξία στην χώρα μας, με την παραγωγή των πράσινων τεχνολογιών. 

Σήμερα προχωράμε ένα βήμα παραπέρα. 

Ο μηδενισμός των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου τις επόμενες δεκαετίες είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει ο κόσμος, η Ευρώπη και η ελληνική κοινωνία.

Δεδομένου ότι το 75% περίπου των αερίων του θερμοκηπίου προέρχεται από την καύση των ορυκτών καυσίμων, η προσαρμογή και μετεξέλιξη του ενεργειακού συστήματος έχει μεγάλη σημασία. 

Και εδώ έχουμε παρουσιάσει τις προτάσεις μας για την απολιγνιτοποίηση με δίκαιο και βιώσιμο τρόπο, με έμφαση στην προστασία των κατοίκων των ενεργειακών μας Δήμων. Τόσο στην Δυτική Μακεδονία, όσο και στην Μεγαλόπολη. 

Οφείλουμε να συμπεριλάβουμε όλους τους τομείς οικονομικής και κοινωνικής ζωής, όπως τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη διατροφή. 

Η διατροφική αλυσίδα για παράδειγμα είναι υπεύθυνη για το 1/3 των παγκόσμιων εκπομπών.

Ο πρωτογενής τομέας είναι πάρα πολύ κρίσιμος για την χώρα μας, δέχεται μεγάλη πίεση, λόγω της κλιματικής αλλαγής και χρήζει άμεσης στήριξης για να αποτελέσει πυλώνα ενός κλιματικά προστατευτικού μοντέλου ανάπτυξης.

Στην Ελλάδα, θα πρέπει να καταρτιστεί ένα νέο ενεργειακό  πρόγραμμα/οδικός χάρτης με ορίζοντα το 2050, το οποίο θα θέτει συγκεκριμένους στόχους για τη μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και τη σταδιακή αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αλλά και την σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Στο πλαίσιο αυτό, για να μετριαστούν οι συνέπειες από την κλιματική αλλαγή θα πρέπει επίσης:

 • Να καταρτιστεί πρόγραμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών σχετικά με τη δική τους συμβολή κυρίως στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την «σπατάλη» των ενεργειακών πηγών.
 • Να δοθούν κίνητρα για την δημιουργία νέων πράσινων κτιρίων αλλά και τη βελτίωση των υπαρχόντων με στόχο την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Να προωθηθεί ή έρευνα για την ανακάλυψη και παραγωγή νέων υλικών  κυρίως στον τομέα των κατασκευών από φυσικές /ανανεώσιμες πρώτες ύλες. 
 • Να κλείσουν οι ανεξέλεγκτες  χωματερές και να προωθηθούν λύσεις όπως η αερόβια χώνευση για την παραγωγή βιοαερίου και η αξιοποίηση των απορριμμάτων μέσω των νέων τεχνολογιών για την ανάκτηση υλικών βασισμένη στις αρχές της κυκλικής οικονομίας.
 • Να παρθούν μέτρα για τη μείωση των φυτοφαρμάκων που συμβάλλουν στη ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Να ενισχυθούν τα μέτρα για την αποφυγή της ρύπανσης των θαλασσών με τα πλαστικά.

Για να προωθηθεί ένα τέτοιο σχέδιο με συγκεκριμένους στόχους, χρειάζεται ένα νέο νομικό πλαίσιο.

Είναι όσο  ποτέ αναγκαίος  ένας νέος, κλιματικός νόμος. 

Στο Κίνημα Αλλαγής, πρώτοι απ’ όλα τα κόμματα, καταθέτουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο προτάσεων για έναν ελληνικό κλιματικό νόμο που θα ανταποκριθεί αποτελεσματικά στους στόχους και στις υποχρεώσεις της χώρας αλλά και στις προσδοκίες των νέων ανθρώπων.

Οι κατευθύνσεις μας είναι:

 1. Θεσμοθέτηση ποσοστιαίων στόχων για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2030, το 2040 και το 2050 σε σύγκριση με τα ποσοστά εκπομπών του 1990 
 2. Κλιματική ουδετερότητα στην Ελλάδα έως το 2050.
 3. Συγκεκριμένοι στόχοι μείωσης των εκπομπών που προκαλούνται από δράσεις της κυβέρνησης και του Δημόσιου τομέα έως το 2030.
 4. Συγκεκριμένος προϋπολογισμός υποστήριξης επίτευξης των στόχων και των σχετικών δομών που απαιτούνται.

Κλειδί της πρότασης μας είναι η πολυεπίπεδη συνεργασία μεταξύ των ειδικών, των επιχειρήσεων και των πολιτών με έμφαση στη συμμετοχή της νέας γενιάς. 

Γι’ αυτό και προτείνουμε:

 • Τη σύσταση Ανεξάρτητου Κλιματικού Συμβουλίου, αποτελούμενο από διακεκριμένους εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας, που θα προτείνει λύσεις προς την Κυβέρνηση και θα παρακολουθεί την πρόοδο στην υλοποίηση των κλιματικών στόχων. 
 • Την θεσμοθέτηση Κλιματικής Συνέλευσης με τυχαία επιλογή πολιτών ώστε να εκπροσωπούν αντιπροσωπευτικά την κοινωνία και ιδιαίτερα τους νέους. Έτσι ώστε να έχουν οι ίδιοι οι πολίτες φωνή, με άμεση συμμετοχή στην υλοποίηση των στόχων μέσα από μια ανοιχτή και δημοκρατική διαδικασία. 
 • Την σύσταση Επιτροπής Διαλόγου για την υποστήριξη των πολιτών-μελών της Συνέλευσης και της εξασφάλισης συνεργασίας όλων των πολιτικών-κοινωνικών δυνάμεων. 
 • Την σύσταση Επιτροπής Διαφάνειας και Λογοδοσίας, ώστε να συμμορφώνονται όλοι με τις διαδικασίες με τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας. 
 • Την εφαρμογή συστήματος ετήσιου «επιτρεπτού προϋπολογισμού εκπομπών αερίων θερμοκηπίου» σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για όλους, με 5ετή ορίζοντα. Με ταυτόχρονο σύστημα υποστήριξης για όσους θα θιγούν οικονομικά. 

Φίλες και Φίλοι, 

Θέλουμε να ενισχύσουμε προσπάθειες που έχουν ήδη ξεκινήσει, όπως από την WWF. 

Θέλουμε όλοι μαζί να αποτελέσουμε τον καταλύτη των εξελίξεων, προς την κατεύθυνση της πραγματικής συμμετοχής και συνεργασίας για την διαμόρφωση της τελικής πρότασης. 

Ώστε στην επερχόμενη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών στην Γλασκώβη, στις αρχές Νοεμβρίου, η χώρα μας να έχει κλιματικό νόμο.

Άλλωστε, η υιοθέτηση και η αποτελεσματική εφαρμογή τέτοιων νόμων απαιτεί ευρεία πολιτική υποστήριξη και κοινωνική αποδοχή, ώστε να είναι ανθεκτικοί σε βάθος χρόνου.

Αυτό επιδιώκουμε. Είμαι βέβαιη πως η σημερινή συζήτηση θα βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση: «Η ώρα του νέου κλιματικού νόμου - Γιατί αφορά τους πολίτες και τις νέες γενιές;»Ψηφιακές Περιοδείες | Περιφέρεια Πελοποννήσου