Σε Ανακοινώσεις

Κοινή Ανακοίνωση Τομέων Εθελοντισμού & Κοινωνικών Κινημάτων και Κοινωνικής Ευθύνης & Συνοχής του Κινήματος Αλλαγής

Οι υποβαθμισμένες συνθήκες στέγασης, η έλλειψη βασικών υποδομών, η δυσκολία πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων καθιστούν τους Ρομά που διαβιούν σε οικισμούς και κυρίως σε καταυλισμούς ιδιαίτερα εκτεθειμένους σε ασθένειες.

Υπάρχει αδήριτη ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων στις κοινότητες των Ρομά για μείωση του κινδύνου εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19.

Προτείνουμε άμεσα την ενίσχυση τους, όπου διαμένουν, με απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, κλιμάκια ενημέρωσης για προσωπική υγιεινή και φροντίδα, απολυμάνσεις των χώρων, παροχή όλων των απαραιτήτων υλικών ιατρικής φροντίδας και συνοδευτικά με οικονομική ενίσχυση είτε με διανομή κοινωνικής επιταγής για προμήθεια διατροφής, ειδών απολύμανσης και φαρμάκων.

Τονίζουμε ότι η πανδημία είναι μια πρόκληση για οριστική λύση απέναντι στον κοινωνικό αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση των πληθυσμών, με στεγαστική συνδρομή, ένταξη στην απασχόληση με ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης μέσω ΟΑΕΔ κλπ.

Με βάση τα ιατρικά πρωτόκολλα όπου κρίνεται απολύτως αναγκαία η μετακίνηση τους ειδικά για ευαίσθητες ομάδες, εγκυμονούσες, μικρά παιδιά και ηλικιωμένους να μεταστεγαστούν για όσο είναι απαραίτητο  σε υποδομές της κρατικής πρόνοιας, της εκκλησίας, των εταιρειών κοινωνικής ευθύνης, μεγάλων χορηγών κλπ.

Τέλος και δεδομένου ότι λόγω των έκτακτων συνθηκών οι Δήμοι είναι επιφορτισμένοι με επιπλέον υποχρεώσεις η αξιοποίηση των διαμεσολαβητών των Κέντρων Κοινότητας Παραρτήματος Ρομά καθώς και των εκλεγμένων εκπροσώπων Ρομά στα συλλογικά όργανα θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη.

Οι γραμματείς

Μαρία Δημητρακοπούλου – Σιούνα, Έφη Μπέκου

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για τη διαχείριση της πανδημίας στη νησιωτική Ελλάδα;Το σχέδιο της ΝΔ αποκαλύπτεται: Τις συνέπειες της κρίσης θα πληρώσουν οι εργαζόμενοι