Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

 Τροπολογία – Προσθήκη

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις». 

Θέμα: Συμπλήρωση διατάξεων του ν.4162/2013

                                                  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Οι ν. 4001/2011 και 4162/2013 αποτελούν τους νομοθετικούς πυλώνες για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Ειδικά με τον εμβληματικό ν. 4162/2013, μία από τις ελάχιστες προτάσεις νόμου κόμματος (ΠΑΣΟΚ) που υπερψηφίστηκα ν και έγιναν νόμος του Κράτους, κατά την περίοδο της Μεταπολίτευσης, θεσμοθετήθηκε ο «Εθνικός Λογαριασμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών» (ΕΛΚΑΓ), για τις συντάξεις των Ελλήνων, κατά το αντίστοιχο νορβηγικό Ταμείο. Σύμφωνα με το συνδυασμό των διατάξεων των ως άνω νόμων, τουλάχιστον το 70% των εσόδων του Δημοσίου από τις εξορύξεις υδρογονανθράκων και τις άδειες παραχώρησης σε ενδιαφερόμενες εταιρίες θα κατευθύνεται στη στήριξη του ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος. 

Δεδομένου ότι ήδη σήμερα έχουν συμβασιοποιηθεί 13 περιοχές ανά την ελληνική επικράτεια, για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων και επίκειται νέος γύρος παραχωρήσεων, και με δεδομένο επίσης ότι υπάρχουν ήδη τα πρώτα έσοδα – έστω μικρών ακόμα ποσών – στον συγκεκριμένο λογαριασμό, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί έτι περαιτέρω η κατεύθυνση των ποσών αυτών υπό το φως των νέων δεδομένων της Κλιματικής Αλλαγής και της Δίκαιης Ενεργειακής Μετάβασης, την οποία πρέπει να επιδιώκει η χώρα μας. Η Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση και η αντίστοιχη ενίσχυση της Έρευνας/Καινοτομίας στον τομέα της ενεργειακής οικονομίας σε έργα Α.Π.Ε., έξυπνων δικτύων, αποθήκευσης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος μπορεί να επιτευχθεί μέσω της χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων και από τον τομέα της έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων.

Για τους λόγους αυτούς με τη συγκεκριμένη τροπολογία προτείνεται: 

α.) η θεσμοθέτηση της δυνατότητας χρηματοδότησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων ή ερευνητικών έργων που αφορούν όχι μόνο στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας και των υδρογονανθράκων και τα οποία εκπονούνται από εργαστήρια ή τμήματα ή σχολές ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, όπως προβλέπει μέχρι τώρα ο ν. 4162/2013, αλλά και στην ευρύτερη ενεργειακή οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος, και 

β.) η θεσμοθέτηση της απόδοσης ποσοστού 3,5% από τα έσοδα του Δημοσίου (μισθωμάτων και μεριδίων παραγωγής) στο Εθνικό Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση (ΕΤΔΜ) των λιγνιτικών περιοχών της χώρας και τη στήριξη της αναπτυξιακής τους προοπτικής στην πορεία απολιγνιτοποίησής τους. 

Με αυτόν τον τρόπο θα ωφεληθούν τόσο οι λιγνιτοπαραγωγές περιοχές, που για δεκαετίες στήριξαν τον εξηλεκτρισμό της χώρας και αναζητούν ένα νέο ενεργειακό χαρακτήρα, όσο και η έρευνα και η καινοτομία στην ανάπτυξη νέων πηγών ενέργειας και μεθόδων διαχείρισης αυτής, με σημαντικά μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα από ό,τι τα ορυκτά καύσιμα, προς την κατεύθυνση μιας οικονομίας χαμηλού έως μηδενικού άνθρακα, του περιορισμού των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής και κατ’ επέκταση προς μια κοινωνία με Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Τροπολογία – Προσθήκη

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:

Άρθρο…..

1. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 4162/2013, αντικαθίσταται, ως εξής:

«Από τον ΕΛΚΑΓ μπορούν να χρηματοδοτούνται μεταπτυχιακά προγράμματα ή ερευνητικά έργα που αφορούν στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας, των υδρογονανθράκων αλλά και ευρύτερα στην ενεργειακή και κλιματική οικονομία όπως ανάπτυξη τεχνολογιών Α.Π.Ε., έξυπνα δίκτυα, αποθήκευση ενέργειας, μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην προστασία του περιβάλλοντος και τα οποία εκπονούνται από εργαστήρια ή τμήματα ή σχολές ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ.».

2. Το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4162/2013 συμπληρώνεται και διαμορφώνεται ως εξής:

«Εξαιρούνται ο περιφερειακός φόρος 5% που προβλέπεται στο άρθρο 161 παρ. 1 του ν. 4001/2011, το ποσοστό 20% των μισθωμάτων ή μεριδίων παραγωγής που κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 164 παρ. 6 του ν. 4001/2011 καθώς και ποσοστό 3,5% των μισθωμάτων ή μεριδίων παραγωγής που αποδίδεται στο Εθνικό Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση (ΕΤΔΜ) των λιγνιτικών περιοχών της χώρας.».

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2019

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Αρβανιτίδης Γεώργιος

Κατρίνης Μιχάλης

Μουλκιώτης Γιώργος

Κεφαλίδου Χαρά

Κεγκέρογλου Βασίλης

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Τροπολογία της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής για την απαγόρευσητων καταχρηστικών χρεώσεων των τραπεζών