Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Στο σχέδιο νόμου  «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού και άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας»

Θέμα: Μείωση της εισφοράς για περίθαλψη και της συμμετοχής στα φάρμακα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μείωση του εισοδήματος  εργαζομένων, συνταξιούχων και οικονομικά αδύναμων από την έμμεση αύξηση συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη  από το 2014 και μετά αλλά και η επιλογή της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να μεταφέρει σημαντικό κόστος της φαρμακευτικής δαπάνης στους συνταξιούχους, τους προκαλεί σημαντικά προβλήματα διαβίωσης.

Με το άρθρο αυτό προτείνεται από 01/01/2020 η κατάργηση της εισφοράς 6% υγειονομικής περίθαλψης η οποία επεβλήθη στις επικουρικές συντάξεις και η επαναφορά του συντελεστή 4% για υγειονομική περίθαλψη για τις κύριες συντάξεις. Από την ίδια ημερομηνία η ισχύουσα συμμετοχή για τη χορήγηση  φαρμάκων, μειώνεται στο 50% για εργαζόμενους και συνταξιούχους των οποίων το μηνιαίο καθαρό εισόδημα είναι μικρότερο ή ίσο των 700 ευρώ. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου  «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού και άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας» προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:

Άρθρο….

«Από 01/01/2020 καταργείται η εισφορά 6% υγειονομικής περίθαλψης η οποία επεβλήθη στις επικουρικές συντάξεις και μειώνεται στο 4% η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης επί των κύριων συντάξεων. Από την ίδια ημερομηνία η ισχύουσα συμμετοχή για τη χορήγηση  φαρμάκων, μειώνεται στο 50% για εργαζόμενους και συνταξιούχους των οποίων το μηνιαίο καθαρό εισόδημα είναι μικρότερο ή ίσο των 700 ευρώ.

Κάθε διάταξη αντίθετη με την παραπάνω καταργείται από 01/01/2020». 

Οι προτείνοντες βουλευτές

Ανδρέας Πουλάς

Γιώργος Φραγγίδης

Γιώργος Μουλκιώτης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Μπουρχάν Μπαράν

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΤΡΙΝΗ ΠΡΟΣ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝΟΜΙΛΙΑ ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ