Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Τοποθέτηση του Γιώργου Μουλκιώτη, βουλευτή Βοιωτίας και ειδικού αγορητή του Κινήματος Αλλαγής στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Επίδομα Γέννησης και λοιπές διατάξεις»

Στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του σ/ν του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις», τοποθετήθηκε ο βουλευτής Βοιωτίας και υπεύθυνος Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Μουλκιώτης. 

Εξ αρχής επισημάνθηκε ότι με την προτεινόμενη νομοθετική πρωτοβουλία αποδεικνύεται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν διαθέτει ένα ολιστικό στρατηγικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος

Μεταξύ άλλων, ο κ. Μουλκιώτης σημείωσε ότι:

 • Το δημογραφικό πρόβλημα θα οξύνεται περαιτέρω, όσο η Πολιτεία δεν κατορθώνει να αντιμετωπίσει – με την επιβεβλημένη σοβαρότητα, συνεκτικότητα και αποτελεσματικότητα – τις αιτίες που το προκαλούν.
 • Το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, παρά το ότι περιλαμβάνει θετικές διατάξεις, δεν χαρακτηρίζεται από ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό που θα εξασφαλίσει την σταθερότητα και την επάρκεια του οικογενειακού εισοδήματος και την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
 • Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υιοθετεί αποσπασματικά και με προχειρότητα κάποιες από τις προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής που συμπεριλαμβάνονται στην κατατεθείσα από το 2018 πρόταση νόμου για την «Εθνική δημογραφική πολιτική – Στήριξη της οικογένειας».
 • Το Κίνημα Αλλαγής προχώρησε στην κατάθεση τροπολογίας η οποία συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία θεσμών και ενός ολοκληρωμένου πλαισίου στήριξης της οικογένειας με ή χωρίς παιδιά, προκειμένου να αντιστραφούν οι εξαιρετικά ανησυχητικές τάσεις που παρατηρούνται στα δημογραφικά μεγέθη της χώρας. Συγκεκριμένα, προτείνει:
 • τη σύσταση Ειδικής Γραμματείας Δημογραφικής Πολιτικής, 
 • την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου για το Δημογραφικό από νεοσυσταθησόμενη Εθνική Επιτροπή Δημογραφικής Πολιτικής, 
 • την αύξηση του επιδόματος παιδιού για τα τρία (3) πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού, 
 • τη δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής και Υποστήριξης στους Δήμους,  
 • την επιδότηση υπογόνιμων ζευγαριών για σκοπούς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, 
 • τη μεταφορά βασικών βρεφικών ειδών στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (6%), 
 • τη ρήτρα διατήρησης των δικαιωμάτων των πολύτεκνων οικογενειών παράλληλα με την ένταξη των τρίτεκνων οικογενειών στις πολύτεκνες, 
 • τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών,
 • τη χορήγηση του επιδόματος και σε Έλληνες γονείς που αποκτούν παιδί εκτός Ελλάδος,
 • την αύξηση κατά το ήμισυ του επιδόματος γέννησης σε περίπτωση απόκτησης δεύτερου παιδιού σε χρονικό διάστημα 30 μηνών από τη γέννηση του πρώτου παιδιού για το οποίο επιδοτήθηκε η οικογένεια,
 • την τροποποίηση της κλίμακας ισοδυναμίας του άρθρου 4 του νομοσχεδίου και τα εξαρτόμενα τέκνα να έχουν στάθμιση ½ και το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο στις μονογονεϊκές οικογένειες να έχει στάθμιση 1, 
 • την αύξηση του ορίου του ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος του άρθρου 5 του νομοσχεδίου κατά 5.000,00 ευρώ
 • το ακατάσχετο του επιδόματος παιδιού,
 • την προσθήκη κατηγοριών δικαιούχων επιδόματος γέννησης (υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες στους οποίους έχει χορηγηθεί το καθεστώς πρόσφυγα ή το καθεστώς επικουρικής προστασίας, ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις του ν. 139/1975, πολίτες τρίτων χωρών, στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους).
 • Με τροπολογία, το Κίνημα Αλλαγής ζήτησε την ανάκτηση αυτοτέλειας των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ και την ένταξή τους στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας.
 • Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει την ευθύνη να υιοθετήσει τις προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής που έχουν αφετηρία στο πόρισμα της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δημογραφικό, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το σύνθετο πρόβλημα του δημογραφικού. Διαφορετικά, το εθνικό κόστος είναι δεδομένο. 

Για να παρακολουθήσετε το βίντεο, πατήστε εδώ.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

bouli