Σε Covid-19: Δράσεις-Προτάσεις, Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Θέμα: Εφαρμογή του άρθρου 94 και για τον κλάδο των Ξεναγών

Αιτιολογική Έκθεση

Τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 77 του σχεδίου νόμου για τα επιπρόσθετα μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού είναι αναγκαίο να ισχύσουν και για τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» προστίθεται νέο άρθρο, ως εξής:

Προτεινόμενη ρύθμιση

Στο άρθρο 94 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

«9. Τα προβλεπόμενα στις προηγούμενες παραγράφους εφαρμόζονται αναλογικά και για τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Βασίλειος Κεγκέρογλου

Γεώργιος Μουλκιώτης

Δημήτρης Μπιάγκης

Γιώργος Φραγγίδης

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Αυτοτελής φορολόγηση ιατρικού προσωπικού Νοσοκομείων του ΕΣΥ, Κέντρων Υγείας και ΕΚΑΒΘεμελίωση δικαιώματος πλήρους και μειωμένης σύνταξης γήρατος ασφαλισμένων γυναικών του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ