Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας: «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2020

Θέμα: Εφαρμογή του άρθρου 77 και για τον ΟΑΕΔ

Αιτιολογική Έκθεση

Τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 77 του σχεδίου νόμου για την παραίτηση από ένδικα μέσα του e- ΕΦΚΑ είναι αναγκαίο να ισχύσουν και για τον ΟΑΕΔ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας: «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»

Προτεινόμενη ρύθμιση

Στο άρθρο 77 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Τα προβλεπόμενα στις προηγούμενες παραγράφους εφαρμόζονται αναλογικά και για τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)»

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2020

Οι Προτείνοντες Βουλευτές

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

                                                      ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Ενίσχυση ιατρών που υπηρετούν σε νησιωτικές υγειονομικές μονάδες ή σε άγονες και προβληματικές περιοχές, λόγω της πανδημίας COVID-19Kατατέθηκαν επτά τροπολογίες από την Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής