Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σπουδή της Κυβέρνησης, να προωθεί πληθώρα νομοσχεδίων προς ψήφιση το τελευταίο διάστημα, δείχνει ένα πράγμα:Να κλείσει όπως – όπως πολύ σημαντικά θέματα.

Στην προκειμένη περίπτωση, θέματα Εθνικής Άμυνας.

Υπό την πίεση των εκλογικών αναμετρήσεων, και της μειούμενης κοινωνικής της αποδοχής, μας παρουσιάζει ένα Νομοσχέδιο με κυρίαρχο πνεύμα «να βολέψουμε όλους αυτούς, που μας στήριξαν», και μας ζητάτε να ψηφίσουμε φωτογραφικές διατάξεις και άρθρα που μας πάνε πίσω.

Φέρατε ένα νομοσχέδιο, κατώτερο των περιστάσεων.

Θα μπορούσα να σας αναφέρω επιγραμματικά κάποια από τα ΣΟΒΑΡΑ ΧΡΟΝΙΖΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ και ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ, που θα έπρεπε να είναι καταγεγραμμένα στην ατζέντα σας, και για τα οποία θα έπρεπε να επιδείξετε μεγαλύτερη σπουδή.

Πρώτοσημαντικό θέμα για μας,είναι η Αναδιάρθρωση των ΕνόπλωνΔυνάμεων.

Οι νομοθετούμενες μειώσεις των αμυντικών προϋπολογισμών για τα επόμενα χρόνια επιβάλλουν την άμεση προσαρμογή μας.

Είναι πλέον επιβεβλημένο πιο πολύ από ποτέ να εξορθολογίσουμε τις δομές μας σε κάθε επίπεδο.

Να βελτιώσουμε τη διαχείριση των διατιθέμενων πόρων (ανθρώπινων και άλλων).

Να αποφύγουμε κάθε περιττή σπατάλη.

Να βελτιώσουμε τη διαχείριση στο σχεδιασμό ανάπτυξης των αμυντικών δυνατοτήτων.

Να απαλείψουμε λειτουργίες και να εξαλείψουμε κάθε παράγοντα που δεν συνεισφέρει στην ορθή κατεύθυνση, με γνώμονα τη διατήρηση και βελτίωση της μαχητικής ικανότητας και ισχύος των ΕΔ.

Δεύτεροσημαντικό θέμα αποτελεί η Ανάκαμψη του Αξιόμαχου των ΕΔ.

Το νοσηρό κατεστημένο της απαξίωσης των πάντων στις ΕΔ είναι καιρός να εξαλειφθεί προκειμένου να εξυγιανθεί το στράτευμα και να λειτουργήσει ορθολογικά.

Βασική παράμετρος του αξιόμαχου αποτελεί η δημιουργία συνείδησης, ήθους και αξιών, ως πρωταρχικών παραγόντων για την επιτυχία της αποστολής και του έργου των ΕΔ.

Με καταλύτη την Ηγεσία του στρατεύματος.

Μέσω της βελτίωσης του πλαισίου Αξιοκρατικής και αντικειμενικής Αξιολόγησης- προαγωγής -ανάληψης θέσεων υψηλής ευθύνης, αλλά και της αναδιάρθρωσης του θεσμικού πλαισίου της Εκπαίδευσης Εξειδίκευσης – Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης των στελεχών των ΕΔ.

Τρίτοθέμα είναι ο Καθορισμός Κοινής Αμυντικής Πολιτικής σε Εθνικά θέματα.

Για τη διασφάλιση εθνικής κυριαρχίας με τη δημιουργία Μόνιμου Υπερκομματικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Τέταρτοθέμα αποτελεί η θέσπιση διαδικασιών υλοποίησης Εξοπλιστικών Προγραμμάτων στις ΕΔ υπό το πρίσμα της διασφάλισης της εθνικής κυριαρχίας και ακεραιότητας.

Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων ότι, οι ΕΔ είναι κοινή ιδιοκτησία των Ελλήνων πολιτών.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει προβαίνουν στη βέλτιστη διαχείριση των μειωμένων διαθέσιμων πόρων για την άμυνα της Χώρας.

Πέμπτοθέμα είναι η Συμμετοχή των ΕΔ στην Αναβάθμιση της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒΙ) με σκοπό την αυτονομία της.

Μεταξύ άλλων, απαιτείται βελτίωση στις διαδικασίες διασύνδεσης της δράσης των Αμυντικών Βιομηχανιών (Α.Β.) με τις μεσοπρόθεσμες εξοπλιστικές ανάγκες των Ελληνικών ΕΔ.

Απαιτείται επίσης εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας αναφορικά με την ασφάλεια εφοδιασμού και πληροφοριών, μέσω και της πλήρους ενεργοποίησης της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής

Στρατηγικής (ΕΑΒΣ), η δημιουργία Ενιαίας Αρχής Προμηθειών Αμυντικού και λοιπού υλικού, με αρμοδιότητες επί θεμάτων αμυντικής βιομηχανίας με συναρμοδιότητα στις αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο ανάθεσης αμυντικών προμηθειών.

Κύριε Υπουργέ, μέσω σχετικών άρθρων, ασχολείστε με επιμέρους ρυθμίσεις, εργαλειοποιείτε τα θέματα, τα οποία ΔΕΝ ενισχύουν την ίση μεταχείριση στελεχών όμοιας προέλευσης, μην τηρώντας κοινή αρχή, δίκαιη και ισόνομη στάση απέναντι στο σύνολο του στρατεύματος, κυρίως για τους εθελοντές μακράς θητείας και τις εθελόντριες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Από την άλλη πλευρά, το νομοσχέδιο περιέχει φωτογραφικές διατάξεις, που προσπαθούν να δημιουργήσουν φαινόμενα στελεχών ελαφράς υπηρεσίας ή υπηρεσίας γραφείου.

Άλλες διατάξεις που, αντί να αποσκοπούν στην ισορροπημένη αξιοποίηση των στρατεύσιμων νέων, καθίστανται προβληματικές από κάθε πλευρά.

Το νομοσχέδιο περιέχει επίσης διατάξεις που προσπαθούν να χειραγωγήσουν το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και όχι να το αξιοποιήσουν αντικειμενικά και δίκαια.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σύγχρονο σύνθετο και ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου που η Χώρα μας βρίσκεται, οι ΕΔ, ως βασικός πυλώνας σταθερότητας, ΔΕΝ λαμβάνουν καμία προστιθέμενη αξία από το εν λόγω Ν/σ.

Εμείς, στο Κίνημα Αλλαγής

προτείνουμε τα παρακάτω:

  • Να υλοποιηθεί ο επανασχεδιασμός της οργανωτικής δομής τους.
  • Να αυξηθεί η ευελιξία τους.
  • Να αποκατασταθεί η λειτουργικότητα και η διαθεσιμότητα όλου του υπάρχοντος υλικού με σκοπό την επαύξηση ή αποκατάσταση της διαθεσιμότητας, όπου απαιτείται.
  • Να αναθεωρηθεί το θεσμικό πλαίσιο των ΕΔ για τους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς. ΜΕ ΤΗΝ:

Αναθεώρηση του Ν.1400/73 περί Καταστάσεως των Αξιωματικών και σύνταξη νέου Νόμου περί Καταστάσεως Αξιωματικών.
Σύνταξη Νόμου περί Καταστάσεως των Υπαξιωματικών.
Όλων των νόμων που αφορούν στην εξέλιξη των στελεχών των ΕΔ.
Με μέριμνα της στρατιωτικής ηγεσίας να γίνεται αποτελεσματική διαχείριση των αλλαγών και προκλήσεων και να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στον ανθρώπινο παράγοντα.
Να υπαγορεύεται η εκπαίδευση του προσωπικού από την αρχή της διαρκούς μάθησης, προσαρμοσμένη στις νέες τεχνολογίες.
Οι διαδικασίες να εξασφαλίζουν τη σωστή και γρήγορη λήψη των επιχειρησιακών αποφάσεων
Και τέλος, στα κριτήρια λήψης αποφάσεων, να λαμβάνεται υπόψη η αποδοτικότητα, δηλαδή η αποδοτική χρήση των σπανιζόντων πόρων, η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα.
Σας ευχαριστώ!

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΕΥΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣΟΜΙΛΙΑ ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΣΕΙΣ ΑΣΥΛΙΑΣ