Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Βρισκόμαστε στη δεύτερη ημέρα συζήτησης της Αναθεώρησης του Συντάγματος. 

Σαν νεοεκλεγείς Βουλευτής είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να συμμετέχω σε αυτή την κορυφαία για το Κοινοβούλιο και για το δημοκρατικό πολίτευμα διαδικασία.

Σε συνέχεια των όσων έχουν ειπωθεί, έχει διαμορφωθεί η άποψη ότι χάνουμε για ακόμα μια φορά μια σπουδαία ευκαιρία. 

Μια σπουδαία ευκαιρία για να αναθεωρηθούν διατάξεις που χρήζουν πραγματικής επανεξέτασης και ουσιαστικών παρεμβάσεων έξω από τα στενά μικροκομματικά συμφέροντα. 

Το Σύνταγμα άλλωστε είναι το υπέρτατης σημασίας νομικό κείμενο ρύθμισης όχι μόνο της πολιτικής ζωής του τόπου αλλά του συστήματος αρχών και αξιών.

Η Παράταξή μας, το Κίνημα Αλλαγής, έχει καταθέσει μία δέσμη προτάσεων για αναθεώρηση συνταγματικών διατάξεων, προς την κατεύθυνση αναβάθμισης της θεσμικής λειτουργίας της Πολιτείας, ενίσχυσης του πολίτη και εμπέδωσης του Κράτους Δικαίου.

Δυστυχώς, η τεχνητή πόλωση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ και η επικράτηση κλίματος υστερόβουλων τακτικισμών επισκίασαν τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ακυρώνοντας σε μεγάλο βαθμό την ιστορική αξία του εγχειρήματος.

Αποτέλεσμα του εκφυλισμού της συζήτησης ήταν να περάσει ανεκμετάλλευτη η ιστορική ευκαιρία για αναγκαίες τομές και γενναία βήματα προς τα εμπρός, που περιλαμβάνονταν στις προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής, μερικές εκ των οποίων αφορούσαν φερειπείν:

Το Άρθρο 24 – Κλιματική Αλλαγή

Η Παράταξη πρότεινε τη θέσπιση της υποχρέωσης της Πολιτείας να υιοθετεί δράσεις για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Το άρθρο 24, όμως, παραμένει εκτός αναθεώρησης.

Το Άρθρο 25 – Νέες τεχνολογίες και Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση

Προτείναμε να προβλεφθεί στο Σύνταγμα η ανάληψη δράσεων για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και τη δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου στο σύγχρονο περιβάλλον της τεχνολογικής εξέλιξης και των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εν λόγω τομείς αγγίζουν και τον πρωτογενή τομέα, τον τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης τα θέματα του οποίου έχω την τιμή να επιλαμβάνομαι.

Ας επικεντρωθώ όμως σε διατάξεις που εντάσσονται στις αναθεωρητέες και εντάσσονται στην ευρύτερη θεματική ενότητα των θεσμών της οικογένειας, του γάμου, της μητρότητας και παιδικής ηλικίας καθώς και τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες. 

Θέματα τα οποία αφορούν και ευαισθητοποιούν ένα πολύ ευρύ κομμάτι της κοινωνίας μας.

Οι εν λόγω διατάξεις, εν προκειμένω το άρθρο 21 του Συντάγματος εντάσσονται στο πλαίσιο προστασίας των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Πολύς λόγος έχει γίνει και πολύ μελάνι έχει χυθεί για την προστασία των δικαιωμάτων αυτών, η οποία δεν οφείλει μόνο να κατοχυρώνεται συνταγματικά και νομοθετικά αλλά και ουσιαστικά μέσω των κυβερνητικών πολιτικών και κατευθύνσεων. 

Οι διατάξεις αυτές θέτουν το πλαίσιο προστασίας των ελευθεριών του ατόμου, των δικαιωμάτων του ανάλογα με την οικογενειακή του κατάσταση, το κοινωνικό του στατους, τις ιδιαίτερες βιολογικές και νοητικές του ικανότητες.

Θέτουν δηλαδή το πλαίσιο ύπαρξης και συνύπαρξης του ατόμου μέσα σε μια δημοκρατική κοινωνία , καθιστώντας το παράλληλα κοινωνό του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Με λίγα λόγια, δε μπορούν τα εν λόγω άρθρα να παραμένουν κενά περιεχομένου. Οφείλουν να αποτελούν οδηγός για την διαμόρφωση πολιτικών πάντα σε προοδευτική και φιλοκοινωνική κατεύθυνση.

Θετικοί είμαστε λοιπόν ως προς την αναθεώρηση του άρθρου 21§1, σε ό,τι αφορά την κατοχύρωση ως κυβερνητικής υποχρέωσης της διασφάλισης του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, ενός ελάχιστου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης. 

Και αυτό γιατί όχι μόνο αποτελεί βασικό άξονα της πολιτικής της παράταξής μας η ενίσχυση των αδυνάτων.

Αλλά κυρίως γιατί οφείλει να διαμηνυθεί στα όργανα του κράτους η σημασία που προσδίδει ο συνταγματικός νομοθέτης στη συγκεκριμένη κρατική υποχρέωση.

Περαιτέρω, όσον αφορά στην κατοχύρωση του κοινωνικού δικαιώματος στην υγεία με την προσθήκη στο άρθρο 21§3, δεν είμαστε αρνητικοί. Η υγεία είναι μια υψίστης σημασίας πραγματική κατάσταση του ανθρώπου και παραπέμπει αμέσως στη σχέση υγιούς ανθρώπου και πρόληψης.

Τέλος, συμφωνούμε, πως πρέπει να δοθεί με την προσθήκη στο άρθρο 21 μια νέα διάταξη, ως παράγραφος 7, με την οποία θα προστατευτούν τα δημόσια αγαθά, όπως το νερό, αρκεί βεβαίως η προσθήκη αυτή να μην κατανοηθεί ως κατοχύρωση της γραφειοκρατίας και των συμφερόντων που δομούνται πάνω σε αυτήν.

Η ευκαιρία να αναθεωρηθούν στο Συνταγματικό κείμενο, τον απόλυτο ρυθμιστή των πολιτικών της εκάστοτε Κυβέρνησης, διατάξεις που αφορούν πράγματι τον πολίτη και την ποιότητα της καθημερινότητάς του,  χάθηκε.

Διατάξεις που αφορούν την γραφειοκρατία στη χώρα, τη γραφειοκρατία που δυναστεύει τη Διοίκηση και τη Δικαιοσύνη, παραμένουν ανέγγιχτες. 

Η παρούσα αναθεωρητική διαδικασία αδιαφορεί για τα δεινά που υφίσταται ο πολίτης ως διοικούμενος και για αυτό το λόγο, δυστυχώς, παραμένει εντός των θυρών του Κοινοβουλίου.

Να καταστεί σαφές όμως ότι την εν λόγω ευθύνη τη φέρει η στείρα πολιτική αντιπαράθεση που έλαβε χώρα στην προηγούμενη Βουλή .

Στην προηγούμενη Βουλή η οποία δεν τόλμησε να εστιάσει την προσοχή της στα πραγματικά και φλέγοντα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα.

Εγκλωβίστηκε σε κλειστές παρεμβάσεις με σκοπό τη διευκόλυνση του εκάστοτε συστήματος εξουσίας.

Ο ρόλος του Συντάγματος όμως είναι υπερκομματικός και πρέπει να δίνει λύσεις υπερασπιζόμενο τα κοινωνικά αγαθά και κεκτημένα.

Ενισχύοντας την πολιτική σταθερότητα, κατοχυρώνοντας τη θέση της Ελλάδας ως μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας στον διεθνή χάρτη.

Το νέο Σύνταγμα θα έπρεπε να αναγνωρίζει την ανάγκη για προσαρμογή στην νέα ψηφιακή εποχή.

Στην αλλαγή των κοινωνικών δομών που συντελούν οι προσφυγικές ροές, στην επαπειλούμενη κλιματική αλλαγή, στα νέα οικονομικά και επιχειρηματικά δρώμενα.

Υπό το πρίσμα αυτό, το Σύνταγμα θα έπρεπε να είναι αυτό που πάντα διαφυλάσσει το δικαίωμα του εργαζόμενου, του ανέργου, του πολύτεκνου, του ατόμου με ειδικές ανάγκες, θέτοντας τα θεμέλια για την είσοδό τους σε μια νέα προηγμένη κοινωνία.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Νάντια Γιαννακοπούλου: 1η Τοποθέτηση επί της Συνταγματικής ΑναθεώρησηςΣΗΜΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΜΙΝΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 1η ΚΑΙ ΤΗ 2η ΕΝΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ