Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα
 • ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ: Διαβάζουμε ότι η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά σε περικοπές συντάξεων δικαιώνει τους συνταξιούχους του Δημοσίου μόνο για τα ποσά από τη μείωση του Ν.4093/2012 και όχι για τα ποσά από τη μείωση του Ν.4051/2012. Η απόφαση της κυβέρνησης για αναδρομικά αφορά μόνο τις κύριες συντάξεις στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς αναδρομικά δώρων και επικουρικών. Τι θα γίνει με τους συνταξιούχους του δημοσίου στους οποίους η κυβέρνηση υποσχέθηκε ανάλογη απόφαση; Εφόσον πρόκειται για πολιτική απόφαση θα υπάρξει μέριμνα για τους χαμηλοσυνταξιούχους όπως αυτοί του ΟΓΑ;
 • ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ: Μιλάει η κυβέρνηση για πάνω από 140.000 αιτήσεις για την τρίτη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής, η οποία πράγματι έχει αποδώσει και φτάνει στην πραγματική οικονομία. Αν συνυπολογίσουμε και τον πραγματικό αριθμό επιχειρήσεων που έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβολή στις δύο πρώτες φάσεις του προγράμματος, συνολικά κοντά στις 150.000 επιχειρήσεις θα λάβουν δάνεια ύψους περίπου 4 δις ευρώ. Την ίδια στιγμή, μόλις 13000 επιχειρήσεις (από 98.500 αιτήσεις) έχουν εγκριθεί στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ ενώ πολλές είναι οι επιχειρήσεις που παίρνουν χρήματα και από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και από το Ταμείο Εγγυοδοσίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι την ίδια στιγμή που το κράτος δίνει 4 δις δάνεια σε 150.000 επιχειρήσεις, επιτρέπει να δοθούν 7-8 δις ευρώ δάνεια σε 20.000 επιχειρήσεις που θα επιλεγούν από τις τράπεζες. Εν’όψει της δεύτερης φάσης των προγραμμάτων που υλοποιούνται μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας και με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου μήπως θα ήταν σκόπιμο να τεθεί ασυμβίβαστο χρηματοδότησης μεταξύ όσων επιχειρήσεων έλαβαν χρήματα από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και της δυνατότητας να δανειοδοτηθούν από το Ταμείο Εγγυοδοσίας, ώστε να δανειοδοτηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις;

Επί του Νομοσχεδίου

 • H νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος) και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας δύο από τα σοβαρότερα οικονομικά εγκλήματα.
 • Η επικαιρότητα μας θυμίζει διαρκώς πόσο φλέγον, βαθύ και δύσκολο είναι το ζήτημα αυτό. Μόλις προχτές, στις 20 Σεπτεμβρίου, η Διεθνής σύμπραξη ερευνητικής δημοσιογραφίας δημοσιοποίησε έγγραφα που απέδειξαν ότι 90 χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μεταξύ των οποίων αρκετές μεγάλες τράπεζες (Deutsche Bank, JP Morgan Chase, η HSBC και άλλες) εμπλέκονται στη μετακίνηση ύποπτων κεφαλαίων άνω των 2 τρις την περίοδο 1999-2017.
 • Δυναμικό θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος το οποίο τα τελευταία χρόνια υφίσταται αλλεπάλληλες τροποποιήσεις και βελτιώσεις από διάφορους διεθνείς φορείς.
 • Ριζική αναμόρφωση της ευρωπαικής νομοθεσίας το 2015 με τον κανονισμό 2015/847 και τη λεγόμενη τέταρτη οδηγία. Ακολούθησε η πέμπτη οδηγία, η οποία είναι και αυτή που ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία με το παρόν σχέδιο νόμου.
 • Βασική προϋπόθεση για να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι του νομοσχεδίου είναι η θωράκιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε να αποτρέπονται οι εγκληματίες να καταφεύγουν σε αδιαφανείς δομές.
 • Το σχέδιο νόμου συνιστά ένα θετικό βήμα για την επίτευξη του στόχου της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς περιλαμβάνει ρυθμίσεις σύμφωνα με πρότυπα διεθνών φορέων (ΟΗΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης, Egmont Group). Παράλληλα, ενθαρρύνει τη δημιουργία ρυθμιστικού περιβάλλοντος που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λειτουργούν χωρίς δυσανάλογο κόστος συμμόρφωσης με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Βασικές προσθήκες: περιορίζεται η ανωνυμία στις συναλλαγές, ενισχύεται η πρόσβαση της Αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε όλα τα μητρώα και τις πληροφορίες που τηρούν τα υπόχρεα πρόσωπα, αντιμετωπίζονται κανονιστικά και τεχνικά ζητήματα όπως η ανάγκη για την πρόσβαση σε ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες, ενώ τέλος προβλέπεται και η έκδοση καταλόγου σημαντικών δημόσιων λειτουργημάτων και ειδικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων για τον προσδιορισμό των πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων.
 • Ας δούμε, όμως, τι έχει γίνει στο παρελθόν στην Ελλάδα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Το 2010 συμπεριλήφθηκε στη λίστα χωρών με στρατηγικές αδυναμίες με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζεται ως χώρα υψηλού κινδύνου και να εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα επιμέλειας στα φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτι που επηρέασε αρνητικά τον χρηματοπιστωτικό τομέα.
 • Με καθοριστικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ η χώρα βγήκε από τη διαδικασία αυτή (ICRG), και εντάχθηκε σε καθεστώς κανονικής παρακολούθησης. Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος αποτέλεσαν τομή στη καταπολέμηση της παράνομης αυτής δραστηριότητας και συνιστούν μια πολύτιμη παρακαταθήκη μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, με τον Νόμο 3842/2010 τα ποινικά αδικήματα της φοροδιαφυγής – όπως η απόκρυψη εισοδήματος, η έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων,  η μη απόδοση ΦΠΑ κ.α. – συμπεριλήφθηκαν ρητά στα αδικήματα που διερευνώνται από την Αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος και τιμωρούνται αυστηρά.
 • Επιβλήθηκε ειδικός ετήσιος φόρος 15% στην αξία των ακινήτων των offshore, θεσπίστηκε ο εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος (Ν.3943/2011) με στόχο τον συντονισμό, την καθοδήγηση και την αυτοτέλεια των ελεγκτικών οργάνων, επιβλήθηκε η άρση του τραπεζικού απορρήτου με τον Ν. 3986/2011 και πολλές άλλες θεσμικές πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού αλλά και κύρωσης διεθνών συμβάσεων, ώστε να χρησιμεύσουν στο εθνικό νομικό οπλοστάσιο.
 • Σε αντίθεση με τις τολμηρές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ οι άλλες πολιτικές δυνάμεις δεν επέδειξαν την ίδια υπευθυνότητα.
 • Ο ΣΥΡΙΖΑ στο κρεσέντο της τυφλής αντιπολίτευσης και του ‘’ανένδοτου’’ αντιμνημονιακού αγώνα τότε δεν στήριξε τις σοβαρές αυτές θεσμικές πρωτοβουλίες. Όσο για τη Νέα Δημοκρατία, θυμόμαστε την αλήστου μνήμης ενέργεια του Υπουργού της κυβέρνησης Καραμανλή κ. Αλογοσκούφη που κατήργησε την Εθνική αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αδυνατώντας να συνεννοηθεί με τον τότε επικεφαλής.
 • Το θέμα που συζητάμε σήμερα, εκτός από οικονομική, έχει και σαφή πολιτική διάσταση.
 • Προκαλεί οργή η εμπλοκή των μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών, δεδομένου ότι το 2013  το Eurogroup επέβαλε στην Κύπρο κούρεμα καταθέσεων, υπονοώντας τη σκοτεινή προέλευση μεγάλου μέρους των καταθέσεων αυτών, τη στιγμή που οι κορυφαίες ευρωπαϊκές τράπεζες δε λογοδοτούν για πολύ μεγαλύτερα σκάνδαλα που ενέχονται σε διευκολύνσεις τέτοιου είδους παράνομων δραστηριοτήτων.
 • Το Κίνημα Αλλαγής είναι η παράταξη που έχει πρωτοστατήσει σε όλες τις κρίσιμες πρωτοβουλίες για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ως η παράταξη που δημιούργησε τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών συστημάτων, που προώθησε όλα τα μείζονα πληροφοριακά συστήματα της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης και καινοτόμησε στους κανόνες του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου, όχι μόνο δικαιούμαστε, αλλά και οφείλουμε να ρωτήσουμε:
 • Γιατί δεν έχει τεθεί σε λειτουργία το κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων; Μετά από αλλεπάλληλες παρατάσεις θα ξεκινήσει τελικά την 1η Οκτωβρίου; Ρητορικό μάλλον το ερώτημα. Μήπως τελικά νομιμοποιούμαστε να πούμε ότι το ψηφιακό επιτελικό κράτος είναι μόνο για το γνήσιο της υπογραφής;
 • Το Κίνημα Αλλαγής θα υπερψηφίσει την επέκταση και ενίσχυση του εν λόγω πλαισίου, όπως και κάθε άλλη πρωτοβουλία που συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.  Είναι θέση αρχής και στάση συνέπειας για μας.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Γιώργος Μουλκιώτης: «Θέμα πολιτικής βούλησης η αναγκαία παράταση της προθεσμίας τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών»Ανακοίνωση της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής για την τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής