Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Για το δικαίωμα μονιμοποίησης 100 παλαιών Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (ΠΠΥ), λόγω απόκτησης απολυτηρίου λυκείου, αλλά και τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, σε σχέση με τους ΠΠΥ που τώρα υπηρετούν την πρώτη πενταετία τους, κατέθεσαν ερώτηση ο επικεφαλής της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης, η τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας Τόνια Αντωνίου και ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη Γιώργος Καμίνης προς τον αρμόδιο Υπουργό, Χρήστο Στυλιανίδη.

Όπως επισημαίνουν οι τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, η μη μονιμοποίηση των 100 παλαιών ΠΠΥ συνιστά κατάφωρη αδικία, από τη στιγμή που παρότι έχουν ολοκληρώσει την δεύτερη θητεία τους και παράλληλα έχουν αποκτήσει απολυτήριο λυκείου, ωστόσο, δεν τους παρέχεται το δικαίωμα μονιμοποίησης στο Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.), όπως συνέβη στο παρελθόν για την πλειονότητα των υπολοίπων συναδέλφων / συνυποψηφίων τους. 

«Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, οι ανάγκες για προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν αυξημένες, από τη στιγμή που η συχνότητα και η ένταση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής κρίσης δοκιμάζουν τόσο τις υποδομές και τους πολίτες, όσο και την επιχειρησιακή ικανότητα του Σώματος», τονίζουν χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένου ότι  οι πυροσβέστες 5ετούς υποχρέωσης αποτελούν βασικό άξονα στην επιχειρησιακή διάταξη του Πυροσβεστικού Σώματος, αφού αποδεδειγμένα διαθέτουν επαγγελματική επάρκεια, εμπειρία και τεχνογνωσία, οι τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ρωτούν τον αρμόδιο Υπουργό. αν:

  • Προτίθεται να προχωρήσει η Κυβέρνηση, για λόγους ισότητας και δικαιοσύνης, σε σχετική νομοθετική ρύθμιση, ώστε να μονιμοποιηθούν οι περίπου 100 πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης (ΠΠΥ), που πλέον διαθέτουν απολυτήριο λυκείου;

Αλλά και 

  •  Ποιοι οι σχεδιασμοί της σε σχέση με τη μονιμοποίηση των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης που προσλήφθηκαν κατά τα έτη  2019, 2020 και 2021, αφότου ολοκληρωθεί η πρώτη πενταετής θητεία τους;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

     ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χ. Στυλιανίδη

Θέμα: «Δικαίωμα μονιμοποίησης 100 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (ΠΠΥ), λόγω απόκτησης απολυτηρίου λυκείου»

Επανερχόμαστε με την παρούσα μας, στην από 26/8/2021 (αρ. πρωτ. 8600) αναπάντητη ερώτησή μας, σε σχέση με την αδικία που συντελείται για περίπου 100 πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι παρότι έχουν ολοκληρώσει την δεύτερη θητεία τους και παράλληλα έχουν αποκτήσει απολυτήριο λυκείου, ωστόσο, δεν τους παρέχεται το δικαίωμα μονιμοποίησης στο Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.) 

Οι συγκεκριμένοι ΠΠΥ, υπενθυμίζεται ότι, εξαιρέθηκαν από τις προ ετών προσλήψεις μεγάλου αριθμού συνυποψηφίων / συναδέλφων τους, στις οποίες προέβη το Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3938/ 2011.

Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, οι ανάγκες για προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν αυξημένες, από τη στιγμή που η συχνότητα και η ένταση των φυσικών καταστροφών λόγω της κλιματικής κρίσης δοκιμάζουν τόσο τις υποδομές και τους πολίτες, όσο και την επιχειρησιακή ικανότητα του Σώματος.

Σε αυτό το πλαίσιο και από την στιγμή που η κυβέρνηση αναγνωρίζει τις δραματικές συνέπειες της κλιματικής κρίσης, ιδρύοντας μάλιστα και το ομώνυμο Υπουργείο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις βέλτιστες πρακτικές, έτσι ώστε να αναβαθμίσει το προσωπικό και τις υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, τόσο σε ποσοτικό, όσο και σε ποιοτικό επίπεδο.

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα 100 περίπου πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, παρότι έχουν αναβαθμίσει τις γνώσεις τους, ωστόσο, δε μονιμοποιούνται από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Δεδομένου ότι οι ΠΠΥ αποτελούν βασικό άξονα στην επιχειρησιακή διάταξη του Πυροσβεστικού Σώματος.

Δεδομένου ότι οι ΠΠΥ, αποδεδειγμένα, διαθέτουν επαγγελματική επάρκεια, εμπειρία και τεχνογνωσία.

Ερωτάται ο κ. υπουργός:

  1. Προτίθεται να προχωρήσει η Κυβέρνηση, για λόγους ισότητας και δικαιοσύνης, σε σχετική νομοθετική ρύθμιση, ώστε να μονιμοποιηθούν οι περίπου 100 πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης (ΠΠΥ), που πλέον διαθέτουν απολυτήριο λυκείου;
  2.  Ποιοι οι σχεδιασμοί της σε σχέση με τη μονιμοποίηση των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης που προσλήφθηκαν κατά τα έτη  2019, 2020 και 2021, αφότου ολοκληρωθεί η πρώτη πενταετής θητεία τους;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μιχάλης Κατρίνης

Τόνια Αντωνίου

 Γιώργος Καμίνης

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.