Σε Ομιλίες

Μια δίκαιη κοινωνία δεν κρίνεται μόνο από τις πολιτικές αναδιανομής αλλά και από τις ευκαιρίες που δίνει σε κάθε πολίτη να παράγει πλούτο. Πολυ περισσότερο, όταν αυτός είναι νέος στην ηλικία, νέος στις ιδέες ή θέλει απλά να κάνει μια νέα αρχή.

Με αυτήν τη διαπίστωση Πρόεδρε, δημιουργήσαμε το σχετικό τομέα πολιτικής στο κόμμα μας. Για να μεταφέρουμε και το μήνυμα ότι η ενισχυση των νεοφυών επιχειρήσεων, είναι επένδυση στη γνώση, στην εκπαίδευση, στη συνεργασία και στην κοινωνική κινητικότητα. Για αυτούς που θέλουν και όχι μόνο για αυτούς που έχουν.

Σε πρώτη φάση βλέπουμε το πρόβλημα κατάματα: Στην Ελλάδα η νεοφυής επιχειρηματικότητα δεν αποδίδει, παρά τα ποσά που έχουν επενδυθεί πάνω της και ξεπερνούν τα 250 εκ. Ευρώ, ειδικές θερμοκοιτίδες και αρκετά επιχειρηματικά κεφάλαια.  Είναι καθηλωμένο σε μια αναλογία περίπου 4,5 νεοφυών επιχειρήσεων ανά 100.000 κατοίκους το 2017, και να υπολείπεται σημαντικά των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών (Πορτογαλία 10/100.000, Ιρλανδία 34/100.000).

Βασικά εμπόδια: η έλλειψη βασικών δεξιοτήτων διοίκησης, η περιορισμένη συνεργασία με εδραιωμένες επιχειρήσεις και πανεπιστήμια, ο φόβος αποτυχίας, το δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον με έλλειψη κινήτρων, η υψηλή φορολογία εργαζομένων και επιχειρήσεων και οι περίπλοκες διαδικασίες λειτουργούν αποτρεπτικά και δεν επιτρέπουν σε μια νέα ιδέα να ανθίσει και να γίνει ανταγωνιστική. Και για να μην τα φορτώνουμε όλα στα κράτος: ευθύνονται και οι μεγάλες επιχειρήσεις που δεν συνεργάζονται ή “υιοθετούν” startups και η επακόλουθη αδυναμία να κεφαλαιοποιήσουν την ευελιξία, την καινοτομία και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν.

Δεν θέλω να κουράσω με προτάσεις πολιτικής, αλλά θέλω να σκεφτείτε ότι οι παρεμβάσεις μας αγγίζουν τους εξής στόχους:

  1. Τη διαγενεακή και κοινωνική κινητικότητα. Προτείνουμε για κάθε νέο που θέλει να ξεκινήσει επιχείρηση, την απαλλαγή από την φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές για συνταξιοδότηση για 3 χρόνια, ενώ για τα άλλα δύο προβλέπουμε έκπτωση 50%. (Αυτά τα χρόνια θα μπορούν να εξαγορασθούν με σταδιακό τρόπο κατά την διάρκεια του εργασιακού βίου)
  2. Την απασχόληση που δεν επιβαρύνει τον εργοδότη, επιδοτώντας την εργασία και όχι την ανεργία: Για κάθε 100 ευρώ που πληρώνει η επιχείρηση για τους νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους, απαλλάσσεται από την φορολογία για 150 ευρώ.
  3. Την εναλλακτική χρηματοδότηση μέσα από Ταμεία Συμμετοχών και Ειδικά Αναπτυξιακά Ταμεία κλαδικού/ τομεακού χαρακτήρα (όπως το Equifund), με την συνεργασία διεθνών Ταμείων (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) που θα συν-επενδύουν με Ιδιωτικά Κεφάλαια σε κλάδους του μέλλοντος, αλλά και κάτι ακόμη πιο σημαντικό: την εφαρμογή της συμμετοχικής χρηματοδότησης, που νομοθέτησε με Κανονισμό η Επιτροπή, με εισηγήτρια την Εύα Καΐλή – για να ευλογάμε και τα γένια μας. Που σημαίνει ότι χωρίς μεσάζοντες και τράπεζες μια νέα επιχείρηση μπορεί μέσα από μια ψηφιακή πλατφόρμα να αντλεί κεφάλαια και όλοι να γίνονται μικροεπενδυτές.

Οι προτάσεις αυτές αντανακλούν τη φιλοσοφια του Σχεδίου Ελλάδα αλλά και τις αξίες της κοινωνικής δημοκρατίας, που δεν βάζει απλά αναχώματα στον ανεξέλεγκτο χρηματοπιστωτικό καπιταλισμό, αλλά δημιουργεί εναλλακτικές και θεσμούς για την πρόοδο όλων.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.