Σε Ανακοινώσεις

Ομιλία Γιάννη Κουτσούκου Ειδικού Αγορητή στην Κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών της Βουλής με την παρουσία της Επιτρόπου Ανταγωνισμού κυρίας Margrethe Vestager στη συζήτηση με θέμα για τον

«Ρόλο των Κανόνων ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διασφάλιση δίκαιων αγορών»

Αξιότιμη κ. Επίτροπε,

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Αγαπητοί Βουλευτές,

Καλωσορίζουμε σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο την Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια για τον ανταγωνισμό, κ. Margrethe Vestager. Είναι ιδιαίτερα μεγάλη  τιμή και χαρά για εμάς να βρίσκεται σήμερα μαζί μας, στη σημερινή συνεδρίαση.

Επίκεντρο της σημερινής συζήτησης είναι ο  «ρόλος των Κανόνων του ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διασφάλιση δίκαιων αγορών».

 Όπως όλοι καταλαβαίνουμε, στη σημερινή εποχή της άναρχης παγκοσμιοποίησης, όπου οι αγορές, τα οικονομικά μοντέλα, οι γεωπολιτικές καταστάσεις και οι συνθήκες εργασίας αλλάζουν ραγδαία, επιβάλλεται η ενωμένη Ευρώπη να βρει έναν άλλο βηματισμό, αφενός μεν για να ξεπεράσει την οικονομική στασιμότητα, αφετέρου για να δημιουργήσει ένα πλαίσιο ευημερίας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Είναι γνωστό,  ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο των ιδρυτικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέσπισε νομικό πλαίσιο και ρυθμιστικές αρχές και κανόνες, ώστε να εξασφαλίσει μέγιστα οικονομικά οφέλη τόσο για την ίδια όσο και για τα κράτη μέλη της. 

Η ενδυνάμωση αυτών των συγκεκριμένων κανόνων, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις και αλλαγές, σε συνδυασμό με τον αυστηρό έλεγχο εφαρμογής τους, κρίνονται απαραίτητες προϋποθέσεις για την εξασφάλιση υγιούς επιχειρηματικότητας, προς όφελος των καταναλωτών, των επιχειρήσεων αλλά και της Ευρωπαϊκής Οικονομίας στο σύνολό της.

Το Κίνημα Αλλαγής ως μέλος της σοσιαλδημοκρατικής οικογένειας, τάσσεται υπέρ του υγιούς, ανόθευτου ανταγωνισμού εντός της Κοινής αγοράς, διότι συνδέεται με την ελευθερία επιλογής και προστασίας του καταναλωτή, προάγει τον ορθολογισμό και εκσυγχρονισμό των συστημάτων παραγωγής και διανομής των αγαθών, στο πλαίσιο μια κοινωνίας συνοχής και ευημερίας με δίκαιη ανάπτυξη.

Στη χώρα μας, κα Επίτροπε, ξεκινήσαμε από το 2010, στην κορύφωση της κρίσης, μεγάλες μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την άρση των εμποδίων του υγιούς ανταγωνισμού. Τότε είχαμε μεγάλες αντιδράσεις από όλους και δυστυχώς  ήμασταν μόνοι μας.

Χαιρόμαστε τώρα που αναγνωρίζεται αυτή η προσπάθεια και  γι΄ αυτό με συνέπεια υποστηρίζουμε την ενσωμάτωση από την Κυβέρνηση των οδηγιών και των κανονισμών που εσείς προωθείτε.

Έχουμε λαμπρά παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι όπου οι αρχές αυτές εφαρμόστηκαν είχαμε μείωση των τιμών και προσφορά καλύτερων και πιο καινοτόμων υπηρεσιών στους καταναλωτές. Θα μπορούσα να παραθέσω πολλά παραδείγματα και για τη χώρα μας και για την Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζουμε:

 – τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και των εργαλείων για την εφαρμογή των αντιμονοπωλιακών κανόνων και την ενίσχυση του Ενιαίου Δικτύου (Ε.Δ.Α.) με ενίσχυση των Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού.

– την αντιμετώπιση των κάθετων συμφωνιών για γεωγραφικούς περιορισμούς στο ηλεκτρονικό εμπόριο,

–  τον έλεγχο των συγκεντρώσεων, εξαγορών

– την αντιμετώπιση της κατάχρησης ισχύος και δεσπόζουσας θέσης

– τις πρακτικές τιμολόγησης φαρμάκων και παρεμπόδισης των γενοσήμων,

– την άρση των εμποδίων για δημόσιες επενδύσεις σε έργα υποδομών (λιμάνια- αεροδρόμια κ.λπ.).  Αυτό μας αφορά ιδιαίτερα ως χώρα, καθώς η Δημόσια Περιουσία που είναι δεσμευμένη στο λεγόμενο Υπερταμείο για την διασφάλιση των δανειστών μας, πρέπει πρωτίστως να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη και έργα υποδομής.

Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε ως Ε.Ε. με τη συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού τους φορολογικούς παραδείσους στο εσωτερικό της Ε.Ε., τις πρακτικές μετακίνησης φορολογίας (tax ruIing) και το φορολογικό damping με εναρμόνιση της φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και την ενιαία αντιμετώπιση των Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιρειών, προκειμένου να διαφυλάξουμε τις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού.

Ιδίως, το θέμα των φορολογικών ανισοτήτων μας αφορά ιδιαίτερα ως χώρα, καθώς οι επιπτώσεις του προγράμματος, που όπως είπατε τέλειωσε,  παραμένουν και είναι ιδιαίτερα επαχθείς με υψηλότατους φορολογικούς συντελεστές που εμποδίζουν την ανάπτυξη.

Χαιρετίζουμε τη δέσμευση του Ευρωκοινοβουλίου για την υποστήριξη στην Επιτροπή για μια πιο ισχυρή πολιτική ανταγωνισμού και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

Με αφορμή την παρουσία σας εδώ, δύο τελευταίες επισημάνσεις :

  1. Στη χώρα μας λόγω την πολύχρονης και παρατεταμένης κρίσης είχαμε μείωση εισοδημάτων περίπου 25% του ΑΕΠ.

 Άλλαξαν οι κανόνες προσφοράς και ζήτησης των υπηρεσιών και μειώθηκε το κόστος εργασίας.

Εντούτοις οι τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά παρέμειναν αμετάβλητες, αν δεν αυξήθηκαν.

Μπορείτε να μας δώσετε τη δική σας εξήγηση για το τι ακριβώς συμβαίνει;

  1. Αναφέρεστε στην περσινή σας έκθεση(2017) για τον ανταγωνισμό στον αγροτοδιατροφικό τομέα και τις συγχωνεύσεις στον αγροχημικό τομέα.

Πως γίνεται τα φυτοφάρμακα και τα αγροτικά εφόδια μιας μεγάλης πολυεθνικής να πωλούνται στη μισή περίπου τιμή στην γειτονική Βουλγαρία και να αναγκάζονται οι Έλληνες αγρότες να μετέρχονται διάφορων πρακτικών προκειμένου να αντιμετωπίσουν το υψηλό κόστος παραγωγής στη χώρα μας;

Να τονίσω κλείνοντας, ότι για την στρέβλωση των κανόνων του ανταγωνισμού είναι προφανές ότι χρειάζεται διεθνής συνεργασία και πέραν των ορίων της Ε.Ε.  και γι’ αυτό υποστηρίζουμε τις σχετικές σας πρωτοβουλίες.

Γνωρίζοντας το έργο σας και το ρόλο σας ως Επιτρόπου Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστεύουμε ότι θα συμβάλλετε σημαντικά στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων – προκλήσεων της σύγχρονης Ευρώπης.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

mikrasiatiki_katastrofi_aftodioikisi