Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΚΟΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΓΟΡΗΤΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

 • Το πρώτο του μέρος αφορά στις διατάξεις περί άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίων.

Ενός τομέα που μπορεί να συμβάλλει με τη χρήση αυτού του νέου μεταφορικού μέσου στη χώρα μας, στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη, με νέες δυνατότητες πρόσβασης σε όλες τις νησιώτικες περιοχές και τους τουριστικούς τους προορισμούς

 • Η αναπτυξιακή προοπτική για τον τομέα των αερομεταφορών σε υδάτινες επιφάνειες ξεκίνησε το 2003 με την Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ και τον Υπουργό τότε κ. Βερελή.

Το 2013 με τον Ν. 4146/2013, μεσούσης της οικονομικής κρίσης, επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί ένα φιλικό επενδυτικό περιβάλλον. Πριν δύο έτη, με το Ν. 4568/2018 η προηγούμενη Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έφερε ένα Νομοθετικό πλαίσιο που στην ουσία υπήρξε απαγορευτικός και είχε σαν αποτέλεσμα τη στασιμότητα και στην πραγματικότητα ο Νόμος Σπίρτζη παρέμεινε ανενεργός.

 • Στόχος πρέπει να είναι η επιτυχία στην πράξη, με τη λειτουργία αυτού του σημαντικού τομέα εκσυγχρονισμού στον κλάδο των αερομεταφορών.
 • Θεωρούμε ότι για τη περαιτέρω βελτίωσή του  πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή και πρόβλεψη σε θέματα ασφαλείας στη λειτουργία των υδατοδρομίων, στη διατήρηση της ισορροπίας των οικοσυστημάτων με την προστασία από εκπομπές ρύπων, αλλά και στις επιπτώσεις σε διάφορες παραγωγικές δραστηριότητες από τυχόν χωροθέτηση γειτονικών υδατοδρομίων, όπως στις ιχθυοκαλλιέργειες που πρέπει να απέχουν 8 km από τα υδατοδρόμια ή αντίστροφα.

Θα πρέπει να διευρυνθεί η χρήση με τη δυνατότητα εκτέλεσης πτήσεων και με αεροσκάφη που δεν εκτελούν τακτική πτήση από υδάτινο πεδίο σε υδάτινο πεδίο.

 • Ως προς το στο δεύτερο μέρος.

Προτείναμε την εξαίρεση από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών όταν ένα όχημα βρίσκεται σε ακινησία και το πάγωμα ληξιπρόθεσμων οφειλών. Επίσης, η  μη έγκαιρη καταβολή μιας δόσης ληξιπρόθεσμών οφειλών να μην συνεπάγεται την απώλεια της ρύθμισης.

 • Σχετικά με τη σύνθεση των ΜΚΕ η πρότασή μας είναι να διευρυνθεί η σύνθεση με μέλη και από άλλες Υπηρεσίες (ΑΑΔΕ, Υπηρεσίες δημόσιας Υγείας, ελέγχου τροφίμων, ΣΕΠΕ, κτλ). Πρέπει να θεσπιστεί η επί τόπου καταβολή του προστίμου, ιδιαίτερα για τα ξένα οχήματα και να προβλεφθεί ότι δεν θα αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας ενός ΔΧ  οχήματος,  σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε.
 • Σχετικά με την κατάργηση του Κανονισμού Προσωπικού των ΚΤΕΛ ( ΠΔ 246/2006),

Ήταν η τότε Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που είχε νομοθετήσει τον Ν. 2963/2001, θέτοντας το νέο νομικό πλαίσιο των ΚΤΕΛ  ως ΑΕ , ο οποίος  ισχύει και εφαρμόζεται επί 20 χρόνια και συνέβαλε καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη των αστικών και υπεραστικών οδικών επιβατικών μεταφορών της Χώρας.

Τα ΚΤΕΛ όλα αυτά τα χρόνια διατήρησαν το δημόσιο χαρακτήρα τους και αποτελούν το βασικό μέσο μετακίνησης όλων των πολιτών της χώρας μας. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας κάθε ΚΤΕΛ δημιουργείται ασάφεια και ανασφάλεια στους εργαζομένους, ενώ επιτρέπει την αυθαίρετη αλλαγή θέση εργασίας και δημιουργείται κίνδυνος απολύσεων.

Σήμερα προβλέπεται η κατάργηση του Κανονισμού Προσωπικού εντός 3 μηνών απ’ την ισχύ του προτεινόμενου νόμου, (Π.Δ. 246/2006)

Οι επικλήσεις ότι πλέον τα ΚΤΕΛ είναι ανώνυμες εταιρείες και πρέπει να λειτουργούν ελεύθερα, είναι άνευ ουσίας σε σχέση με την κατάργηση του Π.Δ. 246/2006, δεδομένου ότι όταν εκδόθηκε ο ισχύον Κανονισμός τα ΚΤΕΛ είχαν ήδη μετατραπεί σε Α.Ε. κατ’ εφαρμογή του ν. 2963/2001.

Προτείνουμε λοιπόν, η Κυβέρνηση να τροποποιήσει τον ισχύοντα Κανονισμό Προσωπικού (Π.Δ. 246/2006) κι όχι να το καταργήσει.

 • Όσον αφορά τα μεταχειρισμένα τουριστικά οχήματα (αρθρο 37), δεν συμφωνούμε  με τη  θεσμοθέτηση της ηλικίας κάτω των 5 ετών για να τεθούν σε κυκλοφορία τα μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία, ούτε με το ηλικιακό όριο των 27 ετών.
 • Προτείνουμε να υπάρχουν προδιαγραφές και παράμετροι που αφορούν στην κατηγορία ρύπων και του τεχνικού ελέγχου των τουριστικών λεωφορείων.
 • Υπάρχουν τα ΚΤΕΟ, υπάρχουν πιστοποιημένοι φορείς που μπορούν να ορίζουν την καταλληλότητα κυκλοφορίας. Δεν μπορούμε να επιβαρύνουμε κι άλλο ιδίως τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις της επαρχίας.

Άρθρο 38

 • Σχετικά τώρα με την ανάθεση και παραχώρηση έργου αστικών δρομολογίων από τους Οργανισμούς, Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης στα ΚΤΕΛ.
 • Οι ευθύνες της προηγούμενης  Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είναι τεράστιες. Όλοι γνωρίζουμε την τραγική κατάσταση στην Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα έχει μικρότερο έλλειμμα πληρότητας δρομολογίων και εναλλακτικές επιλογές (ΜΕΤΡΟ).
 • Προτείνουμε, τα  ποσά που ορίζονται να δοθούν για την εκχώρηση Συγκοινωνιακού έργου στα ΚΤΕΛ, να αξιοποιηθούν από τους ίδιους τους Οργανισμούς για την συντήρηση ακινητοποιημένων λεωφορείων αφού διαθέτουν υποδομές, συνεργεία, αμαξοστάσια αλλά και για μίσθωση μεταχειρισμένων λεωφορείων.
 • Για μας είναι αυτονόητος ο δημόσιος χαρακτήρας των Αστικών Συγκοινωνιών
 • Στο τρίτο μέρος προβλέπεται η διαδικασία χορήγησης προσωρινής άδειας οδήγησης σε υποψήφιους οδηγούς .

Αποτελεί μια θετική εξέλιξη ιδίως μετά τις καθυστερήσεις και την ταλαιπωρία των πολιτών το περασμένο έτος. Ελπίζουμε αυτή η προσωρινή άδεια, να είναι προσωρινή, μέχρι τη θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου χορήγησης αδειών οδήγησης.

 • Στο τελευταίο μέρος του παρόντος Νομοσχεδίου.
 • Ενός μέρους του σχεδίου Νόμου με διατάξεις που σχεδόν στο σύνολό τους δεν τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση και που έχουμε πολλές επιφυλάξεις για το θετικό χαρακτήρα ορισμένων από αυτές.
 •  Σχετικά με την εταιρία «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑ ΑΕ»

Προτείνουμε στη διοίκηση να εκπροσωπούνται και άλλοι φορείς όχι μόνο τα Υπουργεία και η πλειοψηφία του Δήμου, όπως η Περιφέρεια Αττικής, το ΤΕΕ, Επιστημονικοί Σύλλογοι, ( Αρχιτεκτόνων και Πολεοδόμων/ Χωροταξίας) με αποφασιστικό λόγο.

 • Σχετικά με το άρθρο 60:

Για ποιο επιτελικό Κράτος μιλάμε όταν προβλέπεται, κατά παρέκκλιση του Ν. για την κινητικότητα δημοσίων Υπαλλήλων, η δυνατότητα στον Υπουργό να μετακινεί δικηγόρους που τελούν σε καθεστώς πάγιας αντιμισθίας, περιπτώσεις που δεν πρόκειται για Υπαλλήλους εντός φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

 • Σε ότι τώρα αφορά τη θέσπιση προστίμων για τη διακοπή κυκλοφορίας των ΕΟ. Θεωρούμε ότι πρόκειται για ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ. Θεσπίζεται με αφορμή την περίπτωση της Μαλακάσας τίποτε δε λειτούργησε σωστά από την πλευρά του κράτους ,των Υπηρεσιών Συντονισμού με αποτέλεσμα την απίστευτη ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών.

Άλλα είναι τα βασικά ζητήματα

Υπάρχει σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης;

Συντονισμός υπάρχει;

Να μην ψάχνουμε εξιλαστήρια θύματα.

 • Όλοι γνωρίζουμε την αναγκαιότητα της μεταστέγασης της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά
 • Σύμφωνα με τη διάταξη του αρ 67 ορίζεται ως αρμόδιο το Υπουργείο Ανάπτυξης μετά από εισήγηση της Ελληνικό ΑΕ για την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων που υπάρχουν εντός του χώρου του Ελληνικού ώστε να προχωρήσει η  κατεδάφιση αυτών  και στην πορεία στην ανάπλαση του Ελληνικού.
 • Οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούν ένα ακόμη δείγμα καθυστερήσεων για τακτοποίηση εκκρεμοτήτων που εμποδίζουν την έναρξη υλοποίησης της επένδυσης, για την οποία εμείς από την πλευρά μας θέλουμε να προχωρήσει.

Υπάρχει προβληματισμός:

Α) Όσον αφορά στις αρμοδιότητες και τον κίνδυνο να έχουν αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκει η ρύθμιση

Και Β) Για το κόστος κατεδάφισης, να διασφαλιστεί ότι σίγουρα δεν θα επιβαρυνθεί το Δημόσιο.

 • Θεωρούμε θετικές τις διατάξεις που αφορούν στα Υδατοδρόμια και στις άδειες οδήγησης. Η λειτουργία των υδατοδρομίων μπορεί να ενισχύσει, με πτήσεις εσωτερικού , εξωτερικού, και μάλιστα σε δύσκολα προσβάσιμες περιοχές, την γρήγορη επικοινωνία και να δώσει μια άλλη προοπτική στον τομέα των αερομεταφορών.
 • Ο τομέας μεταφορών, φορτηγά, τουριστικά οχήματα, Αστικές Συγκοινωνίες, Υπεραστικές Συγκοινωνίες έχει πολλά ζητήματα στα οποία η αποσπασματική αντιμετώπιση δεν μπορεί να απαντήσει ολοκληρωμένα.
 • Σε σχέση με τις τροπολογίες:

Α. Υπ’ αριθμ  151/9/4-2-2020 τροπολογία

Προβλέπεται η τροποποίηση των αρ 34 και 34Α .Θεωρούμε ότι για να υπάρξει μια πραγματική λύση στο ζήτημα των αποζημιώσεων των ειδικοτήτων αυτών θα πρέπει κατ’ αρχήν να υπάρξει διάλογος με τα αρμόδια μέρη.

 • Η τροπολογία δημιουργεί τριβές μεταξύ των εργαζομένων με απώλεια εισοδημάτων για τους εργαζόμενους στο τομέα των τηλεπικοινωνιών και αύξηση εισοδημάτων για τον τομέα των Ηλεκτρονικών.
 • Προτείνουμε να υπάρξει μια συνολική μεταρρύθμιση, και μέσα από τον διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, να προκύψει ένα ενιαίο και σταθερό πλαίσιο από το οποίο θα προκύπτουν συγκεκριμένα ποσά αποζημίωσης – επιδόματος για κάθε κλάδο.
 • Προτείνουμε να αποσυρθεί η τροπολογία, για να μη δίνεται η εντύπωση συγκυριακών διευθετήσεων.

Β. Υπ’ αριθμ  152/10/4-2-2020 τροπολογία

 • Δεν έχουμε αντίρρηση για την παράταση λειτουργίας των δεξαμενών καυσίμων για τα ιδιόκτητα λεωφορεία μέχρι 31-12-2022. Ωστόσο, στη συνέχεια θα πρέπει να λειτουργήσουν σαν πρατήρια  Υ.Κ.Ι.Χ με όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και εφαρμογή της Νομοθεσίας.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.