Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

«Κε Δ/ντά,

Αξιότιμοι Σπουδαστές /Σπουδάστριες της Σχολής Εθνικής Άμυνας,

Σήμερα είμαστε εδώ για την Ελλάδα, μία σύγχρονη δημοκρατία που το σύνταγμα της επιτάσσει  τη διάκριση των εξουσιών, Εκτελεστικής, Νομοθετικής και Δικαστικής.

Από το σύνταγμα του 1975 και μετά, με την καθοριστική συμβολή του ΠΑΣΟΚ, υπάρχει  κι ένα σύγχρονο σύστημα πολυαρχικής και πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, Ανεξάρτητες αλλά και Ρυθμιστικές αρχές, ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλοι θεσμοί  ελέγχου και εξισορρόπησης του πολιτικού συστήματος που έβαλαν φρένο στην μονοκρατορία της εκτελεστικής εξουσίας.

Αυτά είναι μια πραγματικότητα.

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα είναι μία ειρηνική χώρα, κοιτίδα ασφάλειας και σταθερότητας. Όμως υπάρχει και κακός γείτονας, ο οποίος με τη συνεχιζόμενη αναθεωρητική και επεκτατική πολιτική του, προσπαθεί να καταστρέψει τα θεμέλια της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας, στην ευρύτερη περιοχή μας. 

Επιδιώκει την καταναγκαστική επιβολή των εθνικών του επιλογών, προβάλλοντας παράλογες και άνομες σε σχέση με το Διεθνές δίκαιο διεκδικήσεις.

Δεν μένει όμως στα λόγια.

Παράλληλα, επιδεικνύει παραβατική συμπεριφορά, ενισχύει διαρκώς το οπλοστάσιό του, κάνει επίδειξη στρατιωτικής ισχύος, προσπαθώντας προφανώς να οδηγήσει σε τετελεσμένα και την ελληνική πλευρά σε διαπραγματεύσεις υπό δυσμενείς για μας συνθήκες. Ως που θα φτάσει όμως αυτή η Τουρκική επεκτατική εμμονή δεν το γνωρίζουμε!

Δεδομένης της γεωγραφικής και γεωπολιτικής θέσης της χώρας μας, υπάρχει μια αυξημένη ανάγκη για αμυντική αποτρεπτική ικανότητα. Η ικανότητα αυτή δυστυχώς έχει ένα κόστος, κοινωνικό και κυρίως οικονομικό. Προσφέρει όμως ασφάλεια και ειρήνη στους Έλληνες πολίτες. 

Η προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων αποτελεί τον πνεύμονα της εθνικής μας επιβίωσης και στηρίζεται  σε μεγάλο βαθμό στην αμυντική μας ισχύ, στην Εθνική Άμυνα.

Η Εθνική Άμυνα βέβαια δεν είναι αποκλειστικό “προνόμιο” και ευθύνη των ΕΔ. Είναι θέμα που αφορά όλη τη χώρα και την κοινωνία.

Είναι μια πολύπλευρη και πολυσύνθετη διαδικασία που εμπλέκει πλήθος παραγόντων. 

Μεταξύ αυτών την Οικονομία, το ανθρώπινο δυναμικό και το φρόνημά του, η γεωγραφία και το περιβάλλον, το επίπεδο της Τεχνολογίας, η ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διπλωματίας για διεθνείς συνεργασίες και συμμαχίες και κυρίως ο βαθμός αξιοποίησης της θέσης μας στην Ε.Ε και την Ευρωζώνη, οι δυνατότητες και η αποτελεσματικότητα της Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒΙ) και ιδιαίτερα η μαχητική ικανότητα των ΕΔ. 

Η Κυβέρνηση και όλες οι εντεταλμένες πολιτικές δυνάμεις της Χώρας, κυρίως μέσω της διπλωματικής οδού, οφείλουν να επιδιώκουν την ειρηνική επίλυση των όποιων προβλημάτων. 

Οφείλουμε να ενισχύσουμε την Εθνική γραμμή μέσω συνεννόησης αλλά και να διαμορφώσουμε την αναγκαία εθνική στρατηγική σε όλα τα Εθνικά και μείζονα θέματα.

Όμως οι ειρηνικές και διπλωματικές πρωτοβουλίες μπορούν να ενισχυθούν και να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, αν παράλληλα η αποτρεπτική ισχύς των ΕΔ είναι σε τέτοιο επίπεδο ώστε η γείτονα χώρα να αξιολογεί ότι αυτή αποτελεί κίνδυνο για τη δική της ασφάλεια. 

Οι Ένοπλες Δυνάμεις στο πλαίσιο των καθηκόντων αποτελούν βασικό θεσμό και σταθερότητας και διασφάλισης της ακεραιότητας και της Εθνικής κυριαρχίας.

 Εστιάζοντας λοιπόν στις ΕΔ, αλλά και σε ορισμένους από τους παράγοντες που επηρεάζουν την εθνική ισχύ, σχεδιάζοντας το μέλλον των ΕΔ, με σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση της μαχητικής ικανότητάς τους, απαιτείται:

– Πρωτίστως, ενίσχυση της Αμυντικής Πολιτικής, στο πλαίσιο μιας εθνικής γραμμής, σε Εθνικά θέματα για διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας, με συμμετοχή όλων των ενταγμένων στη Βουλή πολιτικών φορέων, μέσω της συγκρότησης θεσμικού οργάνου υψηλού επιπέδου για την Ασφάλεια και την άμυνα της χώρας, της σύνταξης εθνικού και διακομματικού προγράμματος ανάπτυξης των ΕΔ με εξασφάλιση συνέχειας στην εφαρμογή του, μεταδίδοντας σιγουριά και αυτοπεποίθηση στον ελληνικό λαό.

Αύξηση της μαχητικής ικανότητας, ισχύος και αποτελεσματικότητας των ΕΔ,μέσω:

. της αναδιοργάνωσης των ΕΔ, κυρίως όσον αφορά στη Δομή τους,

.της διατήρησης και βελτίωσης άμεσα της μαχητικής ικανότητας των υφιστάμενων Ο/Σ και όπλων για τους τρεις Κλάδους των ΕΔ, σε επίπεδα ικανά να εκτελέσουν την αποστολή τους, 

.της επίτευξης του απαιτούμενου εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αυτών, όπου κρίνεται εφικτό, αλλά και 

.της πρόσκτησης νέων, τα οποία θεωρούνται επιβεβλημένα, στο πλαίσιο της γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής κατάστασης της περιοχής μας, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις της τεχνολογίας προς κάλυψη των αναγκών τους.

Περαιτέρω βελτίωση του αξιόμαχου των ΕΔ, μέσω της αντικειμενικής και δίκαιης αξιοποίησης του έμψυχου δυναμικού και της μέριμνάς του, αξιοκρατία και διαφάνεια αλλά και αναμόρφωση της εκπαίδευσης και της εν γένει επιμόρφωσής του, του έμψυχου δυναμικού που αποτελεί τον καθοριστικότερο παράγοντα και τον πολλαπλασιαστή ισχύος της μαχητικότητας και αποτελεσματικότητας των ΕΔ, με σκοπό την βέλτιστη αξιοποίηση των Ο/Σ των ΕΔ.

Παράλληλα, κρίνεται επιβεβλημένη η αναβάθμιση του ρόλου της  Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒΙ), η εξυγίανσή της, η στήριξη και η ανάπτυξή της, που αποτελούν βασικό μοχλό για την άμεση και αποτελεσματική υποστήριξη των Αμυντικών Επιχειρησιακών Απαιτήσεων.

Τέλος, έχοντας ως βάση την ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα των ΕΔ, απαιτείται να συνεχιστούν οι προσπάθειες για διεθνείς συνεργασίες και συμμαχίες της Χώρας μας και να προωθηθούν στον Διεθνή Παράγοντα και οι δικές μας θέσεις, απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα.

-Παρέμβαση στην καρδιά των αποφάσεων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεταναστευτικό που έχει εθνικές διαστάσεις. 

Το «προ λαμβάνειν είναι σίγουρα καλύτερο του θεραπεύειν». Παρόλ’ αυτά, όταν προκύπτει ανάγκη, το θεραπεύειν και μάλιστα άμεσα επιβάλλεται, για να υπάρχει το αύριο και μάλιστα το καλύτερο.

Σας εύχομαι να ολοκληρώσετε τις σπουδές σας στην σχολή Εθνικής Άμυνας.

Σας ευχαριστώ».

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Απόστολος Πάνας: Η Νέα ΚΑΠ οφείλει να αποτελέσει όχημα ανάπτυξης για την πρωτογενή παραγωγή της χώραςΕυαγγελία Λιακούλη: Σας καταπίνουν τα προβλήματα και εσείς κλειστήκατε στη «γυάλα» σας