Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Ερώτηση-παρέμβαση με κατεπείγοντα χαρακτήρα κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος Αλλαγής προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σε σχέση με την άμεση ανάγκη παράτασης της προθεσμίας μέχρι τέλους του χρόνου, των δηλώσεων υποβολής των τετραγωνικών μέτρων ακινήτων προς τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, οι οποίες σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες λήγουν στις 31/8/2020.

Υπενθυμίζεται πως μετά τη λήξη της προθεσμίας τακτοποίησης των αδήλωτων τετραγωνικών θα ενεργοποιηθούν στους ιδιοκτήτες που δεν προέβησαν στις ανάλογες ενέργειες πρόστιμα για μη δήλωση στους δήμους επιφανειών ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, τα οποία θα είναι υπέρογκα. Όσον αφορά στο ΤΑΠ, η μη δήλωση επιφάνειας για μια πενταετία συνεπάγεται την επιβολή προστίμου το οποίο μπορεί να φθάσει και το 200% του αναλογούντος ΤΑΠ, ενώ όσον αφορά τα δημοτικά τέλη, το πρόστιμο μπορεί να φθάσει στο 100% του αναλογούντος ποσού.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, περίπου 1.050.000 ιδιοκτήτες έχουν δηλώσει έως τώρα περί τα 21,5 εκατ. τετραγωνικά μέτρα, ωστόσο, μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών εξακολουθεί να δίνει πραγματική «μάχη» προκειμένου να προλάβει την προθεσμία, καθώς σε μια ιδιαίτερη από πολλές απόψεις περίοδο, οι 3 μέρες προθεσμίας που απομένουν για τα αδήλωτα τετραγωνικά φαίνεται να μην επαρκούν, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί παράταση από πλευράς του Υπουργείου στην καταληκτική ημερομηνία της 31/8.

Παράλληλα, μια σειρά φορέων όπως το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) κάνουν λόγο για σημαντικά ζητήματα επί της διαδικασίας των δηλώσεων (προβλήματα με την πλατφόρμα τη ΚΕΔΕ, αναντιστοιχία μεταξύ στοιχείων ΔΕΗ και πραγματικών τετραγωνικών ακινήτων, μη εύκολη εξυπηρέτηση κοινού από τις υπηρεσίες των ΟΤΑ λόγω θέρους κ.λπ.), που σε συνδυασμό με την έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού, δεν επιτρέπουν σε πάρα πολλούς ιδιοκτήτες να προβούν σε όλες εκείνες τις προβλεπόμενες ενέργειες, προκειμένου να δηλώσουν τα ακίνητά τους στους οικείους Δήμους, εντός ημερομηνίας και άνευ προστίμου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής ευθέως ζητά από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη  Θεοδωρικάκο να λάβει σοβαρά υπόψη όλα τα παραπάνω προβλήματα και να παρατείνει την προθεσμία δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, μέχρι και την 31/12/2020, δεδομένου ότι αυτό καθίσταται απόλυτα αναγκαίο, όχι μόνο λόγω των ειδικών συνθηκών, αλλά και για το συμφέρον των πολιτών όσο και των οικείων δήμων τους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

«Άμεση ανάγκη παράτασης δηλώσεων της προθεσμίας υποβολής δήλωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων μέχρι 31/12/2020»

Σύμφωνα με την προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), η οποία παρατάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., που κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α’ 76), οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31/8/2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας τακτοποίησης των αδήλωτων τετραγωνικών θα ενεργοποιηθούν πρόστιμα για μη δήλωση στους δήμους επιφανειών ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, τα οποία θα είναι υπέρογκα. Όσον αφορά στο ΤΑΠ, η μη δήλωση επιφάνειας για μια πενταετία συνεπάγεται την επιβολή προστίμου το οποίο μπορεί να φθάσει και το 200% του αναλογούντος ΤΑΠ, ενώ όσον αφορά τα δημοτικά τέλη, το πρόστιμο μπορεί να φθάσει στο 100% του αναλογούντος ποσού.

Σε αυτό το πλαίσιο και με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, περίπου 1.050.000 ιδιοκτήτες έχουν δηλώσει έως τώρα περί τα 21,5 εκατ. τετραγωνικά μέτρα, ωστόσο, μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών εξακολουθεί να δίνει πραγματική «μάχη» προκειμένου να προλάβει την προθεσμία, καθώς σε μια ιδιαίτερη από πολλές απόψεις περίοδο, οι 3 μέρες προθεσμίας που απομένουν για τα αδήλωτα τετραγωνικά φαίνεται να μην επαρκούν, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί παράταση από πλευράς του Υπουργείου στην καταληκτική ημερομηνία της 31/8.

Η κατάσταση για τους ιδιοκτήτες που δεν έχουν δηλώσει ακόμη τα τετραγωνικά τους περιπλέκεται έτι περαιτέρω, από υποτιθέμενη διευκρίνιση σε πρόσφατο σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία αναφέρεται: «Από το Υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζεται ότι η ρύθμιση για τα αδήλωτα τετραγωνικά αφορά στα τετραγωνικά των ακινήτων που είναι, ήδη, δηλωμένα στο Ε9, αλλά υπάρχει διαφορά -εν προκειμένω είναι λιγότερα- από όσα είναι καταγεγραμμένα στους λογαριασμούς της ΔΕΗ».

Ωστόσο, η «διευκρίνιση» του Υπουργείου δεν εξηγεί το πώς θα αρθεί αυτή η αναντιστοιχία, με αποτέλεσμα να προκύπτει σειρά εύλογων ερωτημάτων, όπως το αν θα πρέπει οι ιδιοκτήτες που μπήκαν στη ρύθμιση να δηλώσουν και στη ΔΕΗ τις τροποποιήσεις στα τετραγωνικά των ακινήτων τους, με τις όποιες επιπτώσεις στους λογαριασμούς ή αν οι αλλαγές θα γίνουν από την ΔΕΗ, μέσω των στοιχείων της πλατφόρμας της ΚΕΔΕ ή αν θα παραμείνουν οι διαφορές στα τετραγωνικά του Ε9 και του λογαριασμού της ΔΕΗ.

Επιπλέον, τις ενστάσεις του σε σχέση με την καταληκτική ημερομηνία (31/8) του Υπουργείου Εσωτερικών εκφράζει σε σχετική επιστολή του και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο κάνει λόγο για αδυναμία των μελών του λογιστών – φοροτεχνικών λόγω εξάντλησης πέραν των ανθρώπινων ορίων τους, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις των πελατών τους, που έχουν να κάνουν με τη δήλωση των τετραγωνικών των ιδιοκτησιών τους.

Κοντά στα παραπάνω, θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρόβλημα παρατηρείται επίσης και στους ιδιοκτήτες περιοχών, οι οποίες πλήγηκαν πρόσφατα από θεομηνίες και καταστροφικές πυρκαγιές, όπως σε περιοχές της Εύβοιας, της Μάνης, αλλά και αλλού στην Επικράτεια, οι οποίοι απολύτως εύλογα δεν δύνανται να ολοκληρώσουν επιτυχώς και εντός προθεσμίας την προβλεπόμενη από το Υπουργείο Εσωτερικών διαδικασία για την δήλωση των τετραγωνικών των ιδιοκτησιών τους.

Δεδομένου ότι η παράταση λήγει στις 31/8/2020 εντός των θερινών διακοπών, ένα μήνα προ της λήξης της προθεσμίας τακτοποίησης αυθαιρέτων (30.9) και υπό συνθήκες δυσχερέστατης πρόσβασης και μόνο με ραντεβού, των ενδιαφερομένων πολιτών προς τις υπηρεσίες εσόδων των οικείων Δήμων, λόγω κορωνοϊού.

Δεδομένου ότι λίγες μέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας (31/8/2020) για την τακτοποίηση των αδήλωτων τετραγωνικών ακινήτων και ενώ η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τονίζει ότι δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, προκύπτει αναντιστοιχία των τετραγωνικών μετά τη ρύθμιση και των εμφανιζόμενων στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Δεδομένου ότι και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ο φορέας των λογιστών – φοροτεχνικών, του κλάδου ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την υλοποίηση και επιτυχία των κάθε είδους οικονομικών μέτρων, προτείνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων μέχρι 31/12/2020, λαμβάνοντας υπόψη εκτός των παραπάνω λόγων και τη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα μας με την πανδημία του κορωνοϊού.

Δεδομένου ότι νέα παράταση έως 31/12/2020 της δήλωσης προς τους Ο.Τ.Α. των αδήλωτων τετραγωνικών ακινήτων αλλά και των κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων τους, ζητά και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), η οποία ευθέως κάνει λόγο για έλλειψη σαφών οδηγιών συμπλήρωσης των πεδίων στην πλατφόρμα της Κ.Ε.Δ.Ε. που δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους πολίτες, αλλά και στους φοροτεχνικούς – λογιστές.

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

Αν κατόπιν των παραπάνω σχεδιάζει να παρατείνει την προθεσμία δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, μέχρι και την 31/12/2020, δεδομένου ότι η παράταση αυτή είναι απόλυτα αναγκαία, λόγω των ειδικών συνθηκών , τόσο για το συμφέρον των πολιτών όσο και των δήμων;

   Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Γιώργος Καμίνης: «Συνεχίζει τη σιωπή του το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το ειδικό επίδομα σε αστυνομικούς και πυροσβέστες λόγω covid»Επιτακτική η άμεση λήψη μέτρων για τον κλάδο των σχολικών κυλικείων