Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα

ΘΕΜΑ:  «Να μην αποκλειστούν από τον πέμπτο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν εμπρόθεσμα τα έσοδα τους»

Τις τελευταίες ημέρες, αρκετές επιχειρήσεις αλλά και Λογιστές – Φοροτεχνικοί, έχουν βρεθεί μπροστά σε ένα σοβαρό ζήτημα που διαπιστώθηκε με την λήξη της προθεσμίας υποβολής εσόδων για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5.

Λόγω του φόρτου εργασίας, και του πολύ περιορισμένου διαστήματος που έπρεπε να γίνουν οι υποβολές, αλλά και του γεγονότος ότι η διαδικασία για την κάθε επιστρεπτέα προκαταβολή ήταν διαφορετική, δημιουργήθηκε η εσφαλμένη εντύπωση ότι, όπως ίσχυε κατά την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4, αρκούσε η υποβολή των εσόδων σε αρχικό στάδιο (εν είδει εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να μπορέσει να δημιουργηθεί ο αλγόριθμος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης) και θα ακολουθούσε ξεχωριστή διαδικασία αίτησης κατόπιν παρέλευσης της προθεσμίας, δεδομένου ότι στην παρ. 9 του αρθ. 1 της ΓΔΟΥ 1 / 2021 (ΦΕΚ Β’ 7/04-01-2021), προβλέφθηκε ότι “Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων της παρούσης.”

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι πλήθος επιχειρήσεων να μην έχουν την δυνατότητα να λάβουν μέρος στο μέτρο αυτό, κάτι το οποίο εν μέσω πανδημίας και lockdown, είναι απαραίτητο για την επιβίωση τους.

Παράλληλα με την αντιμετώπιση του προβλήματος της Επιστρεπτέας 5 Προκαταβολής, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα ο κλάδος των Λογιστών – Φοροτεχνικών έχει επισημάνει την ανάγκη να διορθωθούν εξόφθαλμες αδικίες που παρατηρήθηκαν στους προηγούμενους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, στον επόμενο κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Για τον λόγο αυτό ερωτάται ο Υπουργός Οικονομικών:

  1. Θα μεριμνήσει ώστε η πλατφόμα “myBusinessSupport” για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 να ανοίξει και να δοθεί η δυνατότητα σε επιχειρήσεις στις οποίες έχουν δηλωθεί τα έσοδα να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος, προκειμένου να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης;
  2. Θα προβλέψει ώστε η πλατφόρμα «myBusinessSupport» να παραμείνει ανοικτή μετά την οριστικοποίηση των αιτήσεων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5 για διόρθωση λαθών όλων των μηνών του 2020 μέχρι την έκδοση της νέας Απόφασης για τον επόμενο κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής;
  3. Θα φροντίσει στην εξαγγελθείσα Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6 για τη διόρθωση των αδικιών που παρατηρήθηκαν στους προηγούμενους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, να ληφθούν υπόψη τα ετήσια έσοδα του 2019 και 2020 (μετά από τις σχετικές διορθώσεις), προκειμένου να αποτυπώνεται η πραγματική μείωση του κύκλου εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων, λόγω της πανδημίας;

Αθήνα,   28.01.2021

Οι ερωτώντες βουλευτές

Βασίλης  Κεγκέρογλου

Γιώργος  Αρβανιτίδης

Χρήστος Γκόκας

Μιχάλης Κατρίνης

Ευαγγελία Λιακούλη

Ανδρέας Λοβέρδος

Απόστολος Πάνας

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Γιώργος Φραγγίδης: «Χωρίς όραμα και σχέδιο για την υγεία η κυβέρνηση. Καμία μεταρρύθμιση, καμία αναβάθμιση του ΕΣΥ προς όφελος της χώρας και των πολιτών»Νέες τροπολογίες στη Βουλή για την έμπρακτη αναγνώριση των ανθρώπων της πρώτης γραμμής