Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Στην ερώτηση του Μιχάλη Κατρίνη για τον πρακτικό αποκλεισμό των ατομικών επιχειρήσεων που δεν απασχολούν προσωπικό, αλλά και των νέων επιχειρήσεων από τις ενισχύσεις των Περιφερειών απάντησε ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδης (με έγγραφο του ΓΓ ΕΣΠΑ κ. Σκάλκου).

Στην απάντησή του το Υπουργείο Ανάπτυξης καθιστά σαφές ότι η κάθε περιφέρεια είχε τη διακριτική ευχέρεια να τροποποιήσει τους όρους του προγράμματος σε διάφορους τομείς (ΚΑΔ, ποσά, τρόπος ενίσχυσης, κριτήρια αξιολόγησης, επιλεξιμότητα δικαιούχων), γεγονός που επιβεβαιώνεται αφού τα ανώτερα ποσά ενισχύσεων διαφοροποιούνται από περιφέρεια σε περιφέρεια, χωρίς όμως οι περιφέρειες να αλλάξουν κάτι σε σχέση με τα υπόλοιπα κριτήρια (τα οποία και αποτελούν λόγο αποκλεισμού).

Ακόμα και για την πρόβλεψη ποσόστωσης επί των διατιθέμενων πόρων του προγράμματος μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ατομικές και εταιρικής μορφής που δεν απασχολούν προσωπικό, το Υπουργείο αναφέρει ρητά ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια της κάθε περιφέρειας (πχ. για το αν οι επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό θα έπαιρναν ένα ποσοστό των χρημάτων)

Αναφορικά με τις νέες επιχειρήσεις, όσες δηλαδή έκαναν έναρξη μετά την 1-1-2019, το Υπουργείο Ανάπτυξης υπογραμμίζει ότι υπάρχει η δυνατότητα να συμπεριληφθούν και οι επιχειρήσεις αυτές στις ενισχύσεις για όποια περιφέρεια το επιθυμεί ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες και συγκεκριμένα είτε α) αξιοποίηση του Προσωρινού πλαισίου και κοινοποίηση στην ΕΕ για έγκριση είτε β) έκδοση πρόσκλησης με διαφορετικό πλαίσιο θεσμικών ενισχύσεων για το οποίο δεν χρειάζεται κοινοποίηση και έγκριση από την ΕΕ, ενώ δεν υπάρχει και χρονικός περιορισμός στη χορήγηση των ενισχύσεων.

Ο κ. Κατρίνης δήλωσε: ’’Επιβεβαιώνεται, από τα πλέον επίσημα κυβερνητικά χείλη, αυτό που φοβόμαστε. Ενώ υπήρχε η δυνατότητα για κάθε περιφέρεια να προσαρμόσει το πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων με βάση τις ανάγκες και τα δεδομένα κάθε περιοχής, επελέγη η αντιγραφή του προγράμματος της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να επικοινωνηθεί άμεσα η πρωτοβουλία και να δοθούν οι ενισχύσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, τόσο στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όσο και στις υπόλοιπες περιφέρειες, να αποκλειστούν οι νέες επιχειρήσεις και να μην μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν (λόγω χαμηλής βαθμολόγησης) οι επιχειρήσεις με λίγο ή καθόλου προσωπικό, αφού δεν προβλέφθηκε ποσόστωση κατανομής των χρημάτων βάσει του μεγέθους των επιχειρήσεων. Παρομοίως, αποκλείστηκαν οι νέες επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν σημαντικά, αφού δεν πρόλαβαν να κάνουν κύκλο εργασιών μετά από μια σημαντική επένδυση. Έτσι, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι δε θα δουν το χρώμα του χρήματος σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, ενώ είναι οι επιχειρήσεις που πλήττονται κυρίως από την κρίση’’.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Ερώτηση στη Βουλή: «Λειτουργία αστικών συγκοινωνιών και φαινόμενα συνωστισμού»Ερώτηση στη Βουλή: «SOS εκπέμπει η Περιφερειακή Τηλεόραση»