Σε Υποψήφιοι Ευρωβουλευτές

O Μανώλης Κατριαδάκης είναι Αντιστράτηγος (ε.α.) και Επίτιμος Προϊστάμενος Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα και κατάγεται από την Κρήτη και τη Σμύρνη. Κατά τη μακρόχρονη θητεία του στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στον σχεδιασμό και στην ανάληψη πρωτοβουλιών για φλέγοντα και ευαίσθητα ζητήματα ασφάλειας, όπως η διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, καθώς και η ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων.

Ανέλαβε επίσης, καινοτόμες πρωτοβουλίες με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, εφαρμόζοντας ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα αστυνόμευσης, όπως η ενεργοποίηση του θεσμού του αστυνομικού της γειτονιάς, η ποδηλατική αστυνόμευση και οι κινητές αστυνομικές μονάδες. Πιστεύει στο όραμα μιας Ευρώπης που θα εστιάζει στα ιδεώδη της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού. Είναι έγγαμος και έχει δύο κόρες.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Κωνσταντίνα ΚοσμίδουΔημήτρης Καπούνης