Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Σε συνολική ερώτηση-παρέμβαση προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για πληθώρα ζητημάτων που αφορούν τους πλοιοκτήτες παράκτιας αλιείας προχώρησαν οι τρεις βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής Ευαγγελία Λιακούλη, Κώστας Σκανδαλίδης και Απόστολος Πάνας, με πρωτοβουλία της πρώτης.

Όπως επισημαίνεται στο κείμενο της ερώτησης των τριών βουλευτών του Κινήματος:

«‘’Κραυγή αγωνίας’’ εκφράζει η Ένωση Πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας Ελλάδας, σε σχέση με τον άδικο αποκλεισμό του 95% των αλιέων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας Και Θάλασσας 2014 – 2020 (ΕΠΑΛΘ), όπως και την επιβάρυνσή τους με δύο επιπλέον φόρους που σχετίζονται με το τέλος εκμετάλλευσης αλιευτικών πλοίων (από 100€ έως 1140€), το οποίο υπολογίζεται με βάση το ολικό μήκος του σκάφους, καθώς και τέλος επιτηδεύματος ύψους 650€ για τα φυσικά πρόσωπα και 800€ για τα νομικά, που αφορούν τις συμπλοιοκτησίες.

Όπως μάλιστα χαρακτηριστικά σημειώνεται στην επιστολή, στην ήδη επιβαρυμένη οικονομική κατάσταση των αλιέων, λόγω της πανδημίας και των υπόλοιπων οικονομικών συνεπειών της, έρχονται να προστεθούν και οι παραπάνω φόροι, επιβαρύνοντας το σύνολο των αλιέων της χώρας χωρίς καμία εξαίρεση, ανεξαρτήτων των μέτρων του σκάφους, είτε διαθέτουν το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης σκαφών (VMS), είτε όχι.

Ωστόσο, ο σχεδόν σκανδαλώδης αποκλεισμός της πλειονότητας σχεδόν των Ελλήνων αλιέων από την ευρωπαϊκή ενίσχυση μέσω του ΕΠΑΛΘ, υποτίθεται (όπως εξήγησε η πρώην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) ότι συνέβη στη βάση ακριβώς του ποιος διέθετε το ανωτέρω ηλεκτρονικό σύστημα στο σκάφος του.

Επιπλέον, ο κλάδος κάνει λόγο για ακόμη ένα ζήτημα ουσίας, το οποίο πλήττει τους Έλληνες αλιείς κι έχει να κάνει με τις ζημιές οι οποίες προκαλούνται στα αλιευτικά του εργαλεία, όπως και στο αλιευτικό του εισόδημα από την παρουσία κητωδών και λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες. Το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, παρότι απάντησε πως οι αποζημιώσεις από κητώδη-λαγοκέφαλους δεν προβλέπονται βάσει ευρωπαϊκού κανονισμού, ωστόσο διαψεύστηκε από την πραγματικότητα, καθώς αποκαλύφθηκε πως η Κύπρος παρείχε αντίστοιχες αποζημιώσεις …από ευρωπαϊκό κονδύλι (άρθρο 40 του Καν 508/2014)».

Δεδομένου ότι σε αυτό το δυσχερές πλαίσιο της πανδημίας και των οικονομικών συνεπειών της, εύλογα τίθεται το ερώτημα του πως θα καταφέρει να ανταπεξέλθει στις φορολογικές του υποχρεώσεις το 95% των αλιέων, οι οποίοι δεν έχουν επιδοτηθεί μέχρι σήμερα, κι επειδή ο μεγαλύτερος αλιευτικός στόλος της Ευρώπης οδεύει μαθηματικά σε μείωση, λόγω αβελτηριών, παλινωδιών, «μισόλογων» και βολικών «ψεμάτων» σε σχέση με το τι ισχύει στα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ένωσης, με ευθύνη της Πολιτείας, ρωτώ τους συναρμόδιους Υπουργούς, αν προτίθενται να προκηρύξουν άμεσα πρόσκληση για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας Και Θάλασσας 2014 – 2020, μόνο για αυτούς που εξαιρέθηκαν από την πρώτη πρόσκληση, είτε γιατί δεν είχαν vms, είτε γιατί είχαν αλλά αποκλείστηκαν λόγω μικρο-παραβάσεων; Επιπλέον, τους ρωτάμε αν προτίθενται να ενεργοποιήσουν και στη χώρα μας το μέτρο, πάνω στο οποίο στηρίχτηκε η Κυπριακή κυβέρνηση, προκειμένου οι παράκτιοι αλιείς μας να αποζημιωθούν για τις ζημιές που έχουν λόγω των κητωδών και των λαγοκέφαλων;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Θέμα: «‘’Κραυγή αγωνίας’’ των Πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας Ελλάδας»

«Κραυγή αγωνίας» εκφράζει η Ένωση Πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας Ελλάδας με πρόσφατη σχετική επιστολή της, σε σχέση με τον άδικο αποκλεισμό του 95% των αλιέων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας Και Θάλασσας 2014 – 2020 (ΕΠΑΛΘ), όπως και την επιβάρυνσή τους με δύο επιπλέον φόρους που σχετίζονται με το τέλος εκμετάλλευσης αλιευτικών πλοίων (από 100€ έως 1140€), το οποίο υπολογίζεται με βάση το ολικό μήκος του σκάφους, καθώς και τέλος επιτηδεύματος ύψους 650€ για τα φυσικά πρόσωπα και 800€ για τα νομικά, που αφορούν τις συμπλοιοκτησίες.

Όπως μάλιστα χαρακτηριστικά σημειώνεται στην επιστολή, στην ήδη επιβαρυμένη οικονομική κατάσταση των αλιέων, λόγω της πανδημίας και των υπόλοιπων οικονομικών συνεπειών της, έρχονται να προστεθούν και οι παραπάνω φόροι, επιβαρύνοντας το σύνολο των αλιέων της χώρας χωρίς καμία εξαίρεση, ανεξαρτήτων των μέτρων του σκάφους, είτε διαθέτουν το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης σκαφών (VMS), είτε όχι.

Ωστόσο, ο σχεδόν σκανδαλώδης αποκλεισμός της πλειονότητας σχεδόν των Ελλήνων αλιέων από την ευρωπαϊκή ενίσχυση μέσω του ΕΠΑΛΘ, υποτίθεται (όπως εξήγησε η πρώην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) ότι συνέβη στη βάση ακριβώς του ποιος διέθετε το ανωτέρω ηλεκτρονικό σύστημα στο σκάφος του.

Επιπλέον, ο κλάδος κάνει λόγο για ακόμη ένα ζήτημα ουσίας, το οποίο πλήττει τους Έλληνες αλιείς κι έχει να κάνει με τις ζημιές οι οποίες προκαλούνται στα αλιευτικά του εργαλεία, όπως και στο αλιευτικό του εισόδημα από την παρουσία κητωδών και λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες. Το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, παρότι απάντησε πως οι αποζημιώσεις από κητώδη-λαγοκέφαλους δεν προβλέπονται βάσει ευρωπαϊκού κανονισμού, ωστόσο διαψεύστηκε από την πραγματικότητα, καθώς αποκαλύφθηκε πως η Κύπρος παρείχε αντίστοιχες αποζημιώσεις …από ευρωπαϊκό κονδύλι (άρθρο 40 του Καν 508/2014)…

Δεδομένου ότι σε αυτό το δυσχερές πλαίσιο της πανδημίας και των οικονομικών συνεπειών της, εύλογα τίθεται το ερώτημα του πως θα καταφέρει να ανταπεξέλθει στις φορολογικές του υποχρεώσεις το 95% των αλιέων, οι οποίοι δεν έχουν επιδοτηθεί μέχρι σήμερα.

Δεδομένου ότι η Κυπριακή κυβέρνηση αποφάσισε η οικονομική βοήθεια μέσω ΕΠΑΛΘ, να δοθεί σε όλους τους ψαράδες ανεξαρτήτου περιορισμού (vms).

Δεδομένου ότι ο μεγαλύτερος αλιευτικός στόλος της Ευρώπης οδεύει μαθηματικά σε μείωση, λόγω αβελτηριών, παλινωδιών, «μισόλογων» και βολικών «ψεμάτων» σε σχέση με το τι ισχύει στα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ένωσης, με ευθύνη της Πολιτείας.

Δεδομένου ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες παράλιοι αλιείς προσανατολίζονται σε δυναμικές κινητοποιήσεις, ως έσχατο μοχλό πίεσης για την εξεύρεση δίκαιων λύσεων στα υπαρκτά και πάγια προβλήματά τους.

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

1) Αν προτίθενται να προκηρύξουν άμεσα πρόσκληση για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας Και Θάλασσας 2014 – 2020, μόνο για αυτούς που εξαιρέθηκαν από την πρώτη πρόσκληση, είτε γιατί δεν είχαν vms, είτε γιατί είχαν αλλά αποκλείστηκαν λόγω μικρο-παραβάσεων;

2) Αν προτίθενται να ενεργοποιήσουν και στη χώρα μας το μέτρο, πάνω στο οποίο στηρίχτηκε η Κυπριακή κυβέρνηση, προκειμένου οι παράκτιοι αλιείς μας να αποζημιωθούν για τις ζημιές που έχουν λόγω των κητωδών και των λαγοκέφαλων;

Οι ερωτώντες Βουλευτές                                                                 

Ευαγγελία Λιακούλη

Κώστας Σκανδαλίδης

Απόστολος Πάνας

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Γιώργος Μουλκιώτης: «Μονόδρομος η αύξηση του κατώτατου μισθού μέσα από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις»Ανδρέας Πουλάς: «Η επιτάχυνση των εμβολιασμών ελπίδα για την έξοδο από την κρίση»