Σε Ανακοινώσεις

Με τον πρόεδρο του συνδέσμου βιομηχάνων Αττικής κ. Μαθιό συναντήθηκε κλιμάκιο του Κινήματος Αλλαγής, αποτελούμενο από  τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Μιχάλη Κατρίνη και το γραμματέα του τομέα Ανάπτυξης Απόστολο Πόντα.

Στη συζήτηση τέθηκαν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την ελληνική βιομηχανία, όπως το κόστος ενέργειας και το υψηλό επιτόκιο δανεισμού των ελληνικών επιχειρήσεων που, αμφότερα, τις καθιστούν μη ανταγωνιστικές σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες, ιδιαίτερα στην περίοδο της πανδημίας.

Η καθυστέρηση στη χωροθέτηση, υλοποίηση και λειτουργία των βιομηχανικών πάρκων, παρά το ότι έχουν περάσει 15 μήνες από την ψήφιση του σχετικού πλαισίου, ιεραρχήθηκε ως ιδιαίτερης σημασίας ζήτημα από τον πρόεδρο του συνδέσμου, από τη στιγμή που το 50% της βιομηχανικής δραστηριότητας εδράζεται στην Αττική και τα βιομηχανικά πάρκα θεωρούνται απαραίτητα.

Ο κ. Πόντας τόνισε τη σημασία της εισαγωγής της τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανική παραγωγή και την εκπαίδευση που απαιτείται για να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, χωρίς η προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης να απειλεί κατ’ ανάγκη τις θέσεις εργασίας.

Ο κ. Κατρίνης ανέφερε τη σημασία της μεταποίησης και βιομηχανίας στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, υπενθυμίζοντας την πρόταση του Κινήματος Αλλαγής για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και την ανάγκη να στηριχθεί ο κλάδος της μεταποίησης και της βιομηχανίας που προσφέρει καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Οι κ. Πόντας και Κατρίνης δήλωσαν: ‘’Η συμβολή της ελληνικής βιομηχανίας στο ΑΕΠ της χώρας είναι σημαντική. Πρέπει, όμως, να γίνει ακόμα μεγαλύτερη και να συμβάλλει στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και την αύξηση των θέσεων εργασίας, μέσα από την  εξωστρεφή δράση και τον εκσυγχρονισμό δομών και λειτουργιών. Υπάρχουν συνθήκες άνθησης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και δεν πρέπει να μείνουμε ουραγοί ‘’

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Γιώργος Αρβανιτίδης: «Αποτροπή της εγκατάστασης Μονάδας Αποτέφρωσης Υγειονομικών Αποβλήτων στο Ο.Τ.58 της ΒΙΠΕ Σίνδου»Πρέπει να σπάσουμε το φόβο