Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

———————-

Θέμα: «Θεμελίωση δικαιώματος πλήρους και μειωμένης σύνταξης γήρατος ασφαλισμένων γυναικών του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»

Αιτιολογική Έκθεση

Με την διάταξη αυτή προτείνεται η  θεμελίωση  δικαιώματος πλήρους και μειωμένης σύνταξης γήρατος ασφαλισμένων γυναικών πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πριν την 1-1-1993, οι οποίες μέχρι 31-12-2010 είχαν συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης και ταυτόχρονα είχαν ανήλικο παιδί και οι οποίες εντάχθηκαν μέχρι 17-08-2015 σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου  ή είχαν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης ή βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας (επιδοτούμενη και μη ), θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης γήρατος σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η πρόβλεψη αυτή́ ανταποκρίνεται στις έννοιες της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς την πολιτεία, αφού οι ως άνω ασφαλισμένες εγκατέλειψαν την εργασία τους αποδεχόμενες να ενταχθούν σε προγράμματα εθελουσίας εξόδου, έχοντας την πεποίθηση ότι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ως μητέρες ανηλίκων στο 50ό έτος (μειωμένη σύνταξης) ή στο 55ο (πλήρης σύνταξη). Ωστόσο, μεταγενέστερα της εθελούσιας εξόδου τους, η Πολιτεία με το ν. 4336/2016 αύξησε υπέρμετρα τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης της ανωτέρω κατηγορίας ασφαλισμένων (στο 67ο έτος της ηλικίας) με αποτέλεσμα την πλήρη ανατροπή του οικογενειακού τους προγραμματισμού, αφού πλέον ούτε στην εργασία τους μπορούσαν να επιστρέψουν, ούτε να συνταξιοδοτηθούν στην ηλικία που είχαν προγραμματίσει .  

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»:

Άρθρο…

Γυναίκες ασφαλισμένες πριν την 1-1-1993 στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που μέχρι 31-12-2010 είχαν συμπληρώσει πλέον των 5.500 ημέρες ασφάλισης και ταυτόχρονα είχαν ανήλικο παιδί και οι οποίες εντάχθηκαν σε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου μέχρι 17-8-2015 και ήδη είχαν αποχωρήσει από την εργασία τους ή είχαν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης ή βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας, θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης γήρατος σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Βασίλης Κεγκέρογλου

Ευαγγελία Λιακούλη

Γιώργος Αρβανιτίδης

Μιχάλης Κατρίνης

Ανδρέας Λοβέρδος

Γιώργος Μουλκιώτης

Μπουρχάν Μπαράν

Ανδρέας Πουλάς

Κώστας Σκανδαλίδης

Γιώργος Φραγγίδης

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Τα επιπρόσθετα μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού είναι αναγκαίο να ισχύσουν και για τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγούBασίλης Κεγκέρογλου: «Με ρυθμούς χελώνας η Κυβέρνηση για τις αναγκαίες αποφάσεις αλλά ταχύτητα λαγού στις διευθετήσεις, τον βιασμό της διαφάνειας και το κατ΄εξαίρεση»