Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα

Θέμα: «Η προβληματική διαδικασία πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής και οι ενέργειες του Υπουργού Οικονομικών».

Με την από 30-12-2020 Ερώτησή μας, θέσαμε τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται από τη διαδικασία πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής και ζητήσαμε συγκεκριμένες απαντήσεις για την αλλαγή των δεδομένων του διαγωνισμού, τον τρόπο αποτίμησης, τον υγιή ανταγωνισμό, τη διασφάλιση των εργαζομένων.

Δυστυχώς οι απαντήσεις που πήραμε είναι γενικόλογες, ασαφείς και επί της ουσίας καλύπτουν τις ενέργειες της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας για ένα και μοναδικό υποψήφιο, με χαμηλό τίμημα και χωρίς μέριμνα για τους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα και ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων στην Εθνική Ασφαλιστική, η ΕΤΕ αναμένει τη σύμφωνη γνώμη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής  Σταθερότητας, που είναι βασικός της μέτοχος, προκειμένου να προχωρήσει στην  πώληση. Το Τ.Χ.Σ. με τη σειρά του ανέθεσε σε δύο συμβούλους να αποτιμήσουν την Εταιρεία και να γνωματεύσουν κατά πόσο είναι εύλογο το προσφερόμενο τίμημα.

  • Επειδή τα ερωτήματα που θέσαμε για την αλλαγή των δεδομένων του διαγωνισμού με μείωση της αποτίμησης της εταιρείας δεν απαντήθηκαν,
  • Επειδή η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν έχει ακόμα ερωτηθεί να απαντήσει για την πιθανή συγκέντρωση από ένα και μοναδικό υποψήφιο αγοραστή, που δραστηριοποιείται παράλληλα στον ιδιωτικό νοσοκομειακό τομέα,
  • Επειδή η Ε.Τ.Ε. στην απάντησή της που διαβιβάστηκε μέσω του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου που ασκήσαμε, ουδεμία αναφορά κάνει για την τύχη των εργαζομένων,
  • Επειδή οι εργαζόμενοι έχουν παρουσιάσει στοιχεία και επιχειρήματα που οδηγούν σε μεγαλύτερη αξία της Εταιρείας,
  • Επειδή η διαδικασία της αποεπένδυσης των Συστημικών Τραπεζών που ανακεφαλαιοποιήθηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού πρέπει να είναι διάφανη από κάθε πλευρά και να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου για την ανάκτηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των απωλειών,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Σε ποιεςενέργειες έχει προβεί ώστε να διασφαλίσει τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας προασπιζόμενος το με την ευρύτερη έννοια δημόσιο συμφέρον, ελέγχοντας μέσω και του Τ.Χ.Σ. που αποτελεί βασικό μέτοχο της Ε.Τ.Ε. τη σπουδή της για μια ασύμφορη πώληση;
  2. Τον καλούμε να καταθέσει στη Βουλή των Ελλήνων τις εκθέσεις των Συμβούλων του Τ.Χ.Σ. και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την αποτίμηση της Εταιρείας.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Βασίλης Κεγκέρογλου

Κώστας Σκανδαλίδης

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Nάντια Γιαννακοπούλου: «Άμεση επαναλειτουργία της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου»Μιχάλης Κατρίνης: «Η κυβέρνηση έχει χάσει τον έλεγχο της πανδημίας»