Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Ερώτηση – παρέμβαση προς τον Υπουργό Μετανάστευσης & Ασύλου κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Τομεάρχης Εσωτερικών του Κινήματος Αλλαγής και βουλευτής ν. Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, σε συνεργασία με τον Τομέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του κόμματος, για τα ορατά προβλήματα λειτουργίας των υπηρεσιών απόδοσης Ιθαγένειας, που έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων, για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ακόμα και τέσσερα χρόνια πριν (!)…

Όπως επισημαίνεται στο κείμενο της ερώτησης της βουλευτή: «Με το νόμο 4735/2020 θεσμοθετήθηκε η σύσταση δύο νέων Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας (σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία) με αποκλειστική αρμοδιότητα ‘’τον χειρισμό των θεμάτων ιθαγένειας των αιτούντων αυτής λόγω γέννησης και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα ή φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα σύμφωνα με τα άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας’’. Διακηρυγμένος στόχος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών υπήρξε η επιτάχυνση των διαδικασιών σε όλες τις διαδικασίες, που αφορούν την απόδοση ελληνικής ιθαγένειας.

Σήμερα, δυο μήνες μετά τη θέση σε ισχύ του ν.4735/20 της κυβέρνησης, οι υπηρεσίες της Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών έχουν επιβραδύνει τις λειτουργίες τους, με αποτέλεσμα να τίθενται επιφυλάξεις για τη συνολική ετοιμότητα του Υπουργείου, να εφαρμόσει όσες από τις διατάξεις του νέου νόμου τέθηκαν αμέσως σε ισχύ, αλλά και όσες θα ισχύσουν από τον Απρίλιο του 2021.

Παράλληλα με τα ζητήματα που τίθενται λόγω της πανδημίας υπάρχουν σωρευμένα ζητήματα που έρχονται από το παρελθόν και σχετίζονται με την υποστελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών, που στην περίπτωση της Αττικής είναι ακόμη πιο έντονα.

Επιπλέον, με τον πρόσφατο ν.4735/2020, οι υπηρεσίες σε Αττική αλλά και στους νομούς Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής απώλεσαν την αρμοδιότητα χειρισμού των υποθέσεων, που αφορούν τις διατάξεις των άρθρων 1Α και 1Β ΚΕΙ και υποχρεούνται να μεταβιβάσουν τις σχετικές εκκρεμείς υποθέσεις στις νεοσυσταθείσες διευθύνσεις, χωρίς να προβλέπεται μεταβατική περίοδος, ούτε καν για αιτήσεις που είχαν φτάσει στο τελικό στάδιο εξέτασης (!)».

Επειδή, ωστόσο,η κυβέρνηση εξήγγειλε την επιτάχυνση και όχι την αναστολή των διαδικασιών απόδοσης ιθαγένειας στη «δεύτερη γενιά», δεδομένου ότι υπάρχει αυξημένη ευαισθησία σε σχέση με το δικαίωμα πρόσβασης αυτών των παιδιών στην ελληνική ιθαγένεια, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας μας, ρωτώ τον αρμόδιο κ. Υπουργό:

«Τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο για τη στελέχωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής ώστε να είναι λειτουργική και με ποιο χρονοδιάγραμμα, καθώς και με δεδομένο ότι οι διαδικασίες απόδοσης Ιθαγένειας στην Αττική αλλά και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν, de facto, ανασταλεί τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο του, ώστε να διορθωθεί το πρόβλημα που έχει προκύψει;».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

    Προς τον κ. Υπουργό Μετανάστευσης & Ασύλου

Θέμα: «Προβλήματα λειτουργίας υπηρεσιών απόδοσης ιθαγένειας»

Με το νόμο 4735/2020 θεσμοθετήθηκε η σύσταση δύο νέων Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας (σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία) με αποκλειστική αρμοδιότητα «τον χειρισμό των θεμάτων ιθαγένειας των αιτούντων αυτής λόγω γέννησης και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα ή φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα σύμφωνα με τα άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας». Διακηρυγμένος στόχος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών υπήρξε η επιτάχυνση των διαδικασιών σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν την απόδοση ελληνικής ιθαγένειας.

Σήμερα, δυο μήνες μετά τη θέση σε ισχύ του ν.4735/20, οι υπηρεσίες της Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών έχουν επιβραδύνει τις λειτουργίες τους και λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν λόγω της πανδημίας. Έτσι, τίθενται επιφυλάξεις για τη συνολική ετοιμότητα του Υπουργείου να εφαρμόσει όσες από τις διατάξεις του νέου νόμου τέθηκαν αμέσως σε ισχύ αλλά και όσες θα ισχύσουν από τον Απρίλιο του 2021.

Παράλληλα με τα ζητήματα που τίθενται λόγω της πανδημίας υπάρχουν σωρευμένα ζητήματα που έρχονται από το παρελθόν και σχετίζονται με την υποστελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών που στην περίπτωση της Αττικής είναι πιο έντονα.

Με τη θέση σε ισχύ του ν.4735/2020 οι υπηρεσίες σε Αττική αλλά και στους νομούς Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής απώλεσαν την αρμοδιότητα χειρισμού των υποθέσεων που αφορούν τις διατάξεις των άρθρων 1Α και 1Β ΚΕΙ και υποχρεούνται να μεταβιβάσουν τις σχετικές εκκρεμείς υποθέσεις στις νεοσυσταθείσες διευθύνσεις χωρίς να προβλέπεται μεταβατική περίοδος ούτε καν για αιτήσεις που είχαν φτάσει στο τελικό στάδιο εξέτασης.

Σύμφωνα με τα αναρτημένα στοιχεία για το χρόνο διεκπεραίωσης αιτημάτων κτήσης ιθαγένειας με τα άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι (Επικαιροποίηση: 25 Ιουνίου 2019) στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών παρουσιάζεται μια ανομοιογένεια σε σχέση με την ταχύτητα διεκπεραίωσης μεταξύ των διαφορετικών υπηρεσιών. Ενδεικτικά οι υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης το αναφερόμενο διάστημα εξέταζαν αιτήσεις που είχαν υποβληθεί το καλοκαίρι του 2016 ενώ οι αντίστοιχες της Ημαθίας και του Κιλκίς του ίδιου και του προηγούμενου μήνα (Μάιος και Ιούνιος 2019).

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της Διαύγειας του Υπουργείου Εσωτερικών, υπήρξε διαπιστωτική πράξη κατανομής προσωπικού  των  Περιφερειακών  Διευθύνσεων  Ιθαγένειας  Θεσσαλονίκης  και Κεντρικής Μακεδονίας στις Α ́ και Β ́ Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας με ημερομηνία 22/10/2020 με την οποία κατανέμονται 15 υπάλληλοι στην, αρμόδια για τη διαχείριση όλων των αιτήσεων βάσει των άρθρων 1Α και 1Β ΚΕΙ, Β΄ Περιφερειακή Διεύθυνση. Δεν υπάρχει καμία δημοσιευμένη απόφαση που να αφορά την λειτουργία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής. Για το θέμα δεν υπάρχουν δημοσιευμένες πληροφορίες, σε μορφή εγκυκλίου ή άλλη, της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας για την μετάπτωση των εκκρεμών αιτήσεων στις δυο νεοσυσταθείσες υπηρεσίες.

Και στις δυο περιπτώσεις, λόγω της καθυστέρησης και την έλλειψη μεταβατικών διατάξεων στο νόμο 4735/20, διαφαίνεται πως έχει ανασταλεί de facto η έκδοση αποφάσεων για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ακόμα και τέσσερα χρόνια πριν.

Ειδικά στην περίπτωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής είναι γνωστό πως δεν υπάρχει επαρκής αριθμός υπαλλήλων, για να αναλάβει τις αυξημένες υποχρεώσεις στην εξέταση των σχετικών αιτήσεων αφού η υποστελέχωση των τεσσάρων προϋφιστάμενων διευθύνσεων έχει λάβει, εδώ και αρκετά χρόνια, δραματικές διαστάσεις.

Δεδομένου ότι η κυβέρνηση εξήγγειλε την επιτάχυνση και όχι την αναστολή των διαδικασιών απόδοσης ιθαγένειας στη «δεύτερη γενιά».

Δεδομένου ότι στις αναφερόμενες περιφέρειες διαβιεί πολύ μεγάλο ποσοστό των παιδιών της δεύτερης γενιάς της χώρας.

Δεδομένου ότι υπάρχει αυξημένη ευαισθησία σε σχέση με το δικαίωμα πρόσβασης των παιδιών της «δεύτερης γενιάς» στην ελληνική ιθαγένεια

Δεδομένου ότι αποτελεί ηθική υποχρέωση όλων η δίκαιη αντιμετώπιση νέων ανθρώπων και παιδιών που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας μας

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποια είναι η διοικητική κατάσταση όσον αφορά τη λειτουργία των νεοσυσταθείσων Περιφερειακών Διευθύνσεων;  Έχουν μεταβιβαστεί οι σχετικοί φάκελοι στις νέες υπηρεσίες; Ποιος είναι ο σχεδιασμός ώστε να λειτουργήσουν πλήρως και να εκδίδουν αποφάσεις οι 2 Περιφερειακές Διευθύνσεις;

2. Τι συμβαίνει με την Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής; Πότε προβλέπεται να λειτουργήσει και να εκδώσει τις πρώτες της αποφάσεις; Πόσοι είναι οι υπηρετούντες υπάλληλοι στις 4 Διευθύνσεις Ιθαγένειας της Αττικής;

3. Τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο για τη στελέχωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής ώστε να είναι λειτουργική και με ποιο χρονοδιάγραμμα;

4. Με δεδομένο ότι οι διαδικασίες απόδοσης Ιθαγένειας στην Αττική αλλά και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν, de facto, ανασταλεί τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο ώστε να διορθωθεί το πρόβλημα που έχει προκύψει;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

                                                                                    Ευαγγελία Λιακούλη – ν. Λάρισας

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Μιχάλης Κατρίνης: «Σχέδιο επί χάρτου και μακριά από τις ανάγκες της κοινωνίας ο Προϋπολογισμός του 2021»Βασίλης Κεγκέρογλου: «Ο προϋπολογισμός απέχει παρασάγγας από τις αναπτυξιακές και κοινωνικές ανάγκες»