Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Ερώτηση στον Υπουργό Εσωτερικών κατέθεσε η βουλευτής Λάρισας του Κινήματος Αλλαγής και υπεύθυνη του Κοινοβουλευτικού Τομέα Εσωτερικών, Ευαγγελία Λιακούλη, για το ζήτημα των «δια περιφοράς» συνεδριάσεων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, τονίζοντας μεταξύ άλλων τα εξής:

«Η πανδημία και η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων προφύλαξης από τη διασπορά του ιού, προκάλεσαν δικαιολογημένα αλλαγές και στον τρόπο συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με τη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και τις εκδοθείσες εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, προκρίθηκαν εναλλακτικοί τρόποι συνεδριάσεων που πληρούσαν τους ενδεδειγμένους κανόνες ασφάλειας και προστασίας(κεκλεισμένων των θυρών, ή με τηλεδιάσκεψη ή «δια περιφοράς»).

Είναι αλήθεια ότι, η αιφνιδιαστική εξέλιξη της πανδημίας και τα έκτακτα μέτρα που λήφθηκαν, κατέλαβαν πολλούς, κυρίως δήμους αλλά και Περιφέρειες, αρχικά απροετοίμαστους τεχνικά, με αποτέλεσμα στη συντριπτική τους πλειοψηφία να επιλέξουν τη «δια περιφοράς» συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων, ως τον πιο εύκολο και προσιτό τρόπο, για να εξυπηρετηθούν οι έκτακτες ανάγκες των ημερών.

Στην πορεία όμως αυτών των μηνών, παρά το γεγονός ότι εξασφαλίστηκαν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, έτσι ώστε τα συλλογικά όργανα να μπορούν να συνεδριάζουν με τηλεδιάσκεψη, εν τούτοις, υπάρχουν πολλοί – κυρίως δήμοι, που οι συνεδριάσεις γίνονται ακόμα «δια περιφοράς», αν και υπάρχει η δυνατότητα τηλεδιασκέψεων, σε πλατφόρμες που ήδη έχουν διασφαλιστεί και προταθεί  και από την ΚΕΔΕ.

Δυστυχώς, σε όλη την επικράτεια,  καθημερινά, υπάρχουν σοβαρά παράπονα και καταγγελίες, ότι γίνεται από αυτοδιοικητικές αρχές καταχρηστική χρήση της έκτακτης περίστασης που επέβαλε η πανδημία και λειτουργούν αντιδημοκρατικά, αντικαταστατικά και υπηρετώντας σκοπιμότητες, φιμώνοντας τις άλλες παρατάξεις και τους συμβούλους τους.  

Τα θεσμικά αυτοδιοικητικά και πολιτειακά όργανα, δεν μπορούν να παρακολουθούν με απάθεια αυτή την κατάσταση.

 Η εκ περιτροπής συμμετοχή συγκεκριμένου αριθμού συμβούλων από κάθε παράταξη, με τήρηση όλων των μέτρων προφύλαξης και υγιεινής είναι μια ενδεδειγμένη λύση, αλλά σε κάθε περίπτωση και η τηλεδιάσκεψη, δίνει λύση στο θέμα. 

Η Αυτοδιοίκηση οφείλει να είναι η γνήσια και αυθεντική φωνή των πολιτών, ο πιο κοντινός τους θεσμός που ακούει όλους και αντιπροσωπεύει όλους.

Ειδικές έκτακτες ρυθμίσεις που ήρθαν για να μείνουν, μονοπρόσωπα όργανα, εικονικές πλειοψηφίες και επιστολικές συνεδριάσεις, δεν ανταποκρίνονται στον δημοκρατικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης, όπως η μεγάλη δημοκρατική παράταξή μας,  συνέλαβε και πολιτικά έχτισε,  εδώ και δεκαετίες.

Είναι έλλειμμα για τον τόπο να μην ακούγονται όλες οι φωνές .

Είναι έλλειμμα για τη Δημοκρατία να μην λειτουργούν οι θεσμοί.

Είναι ήττα για την τοπική κοινωνία, να μην αντιπροσωπεύεται από όλους τους εκπροσώπους της.

Ζητώ με την ερώτησή μου, την άμεση παρέμβαση του κ. Υπουργού Εσωτερικών,  προκειμένου να επέλθει άμεσα η αλλαγή του καθεστώτος συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα και η διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

     Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

  Θέμα:  «Η πρώτη φάση της πανδημίας τελείωσε – να τελειώσουν άμεσα και οι ‘’δια περιφοράς’’ συνεδριάσεις της Τ.Α.»

Παραμένουν ζήτημα ουσίας, αλλά και τυπικής επαναφοράς στην καθημερινότητα και την κανονική λειτουργία της Αυτοδιοίκησης, οι «δια περιφοράς» συνεδριάσεις των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, μετά το πέρας της πρώτης φάσης της πανδημίας του covid-19 και της συνεπακόλουθης απαραίτητης καραντίνας.

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω μέτρο είχε κριθεί αναγκαίο και για αυτόν το λόγο πέρασε από τη Βουλή με συνοπτικές διαδικασίες με σχετική ΠΝΠ (μέτρα από 25/2/2020), στην αιτιολογική της οποίας αναφέρονταν ότι «…συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς, είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο».

Στο πλαίσιο της αιφνιδιαστικής εξέλιξης της πανδημίας, καθώς και τα έκτακτων μέτρων που δικαιολογημένα λήφθηκαν,  στη συντριπτική τους πλειοψηφία δήμοι αλλά και Περιφέρειες προέκριναν τη «δια περιφοράς» συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων, ως τον πιο εύκολο και προσιτό τρόπο, για να εξυπηρετηθούν οι έκτακτες ανάγκες των ημερών.

Στην πορεία ωστόσο αυτών των μηνών, και παρά το γεγονός ότι εξασφαλίστηκαν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, έτσι ώστε τα συλλογικά όργανα να μπορούν να συνεδριάζουν με τηλεδιάσκεψη, εν τούτοις, υπάρχουν πολλοί, κυρίως δήμοι, των οποίων οι συνεδριάσεις γίνονται ακόμη «δια περιφοράς», αν και πλέον υπάρχει η δυνατότητα τηλεδιασκέψεων, σε πλατφόρμες που ήδη έχουν διασφαλιστεί και προταθεί  και από την ΚΕΔΕ.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ότι δυστυχώς, σε όλη την επικράτεια,  καθημερινά, υπάρχουν σοβαρά παράπονα και καταγγελίες, ότι οι αυτοδιοικητικές αρχές προβαίνουν σε καταχρηστική χρήση της έκτακτης περίστασης που επέβαλε η πανδημία και λειτουργούν αντιδημοκρατικά, αντικαταστατικά, υπηρετώντας σκοπιμότητες και φιμώνοντας τις άλλες παρατάξεις και τους συμβούλους τους.  

Δεδομένου ότι η Αυτοδιοίκηση οφείλει να είναι η γνήσια και αυθεντική φωνή των πολιτών, από την στιγμή που αποτελεί τον πιο κοντινό τους θεσμό, που ακούει τους πάντες και αντιπροσωπεύει τους πάντες.

Δεδομένου ότι οι ειδικές έκτακτες ρυθμίσεις που κατά τα φαινόμενα βολικά «ήρθαν για να μείνουν», όπως τα μονοπρόσωπα όργανα, οι εικονικές πλειοψηφίες και οι επιστολικές συνεδριάσεις, δεν ανταποκρίνονται στον δημοκρατικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης, έτσι όπως οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ συνέλαβαν και πολιτικά έχτισαν,  εδώ και δεκαετίες.

Δεδομένου ότι η εκ περιτροπής συμμετοχή συγκεκριμένου αριθμού συμβούλων από κάθε παράταξη, με τήρηση όλων των μέτρων προφύλαξης και υγιεινής είναι μια ενδεδειγμένη λύση, αλλά σε κάθε περίπτωση και η τηλεδιάσκεψη, δίνει λύση στο θέμα. 

Δεδομένου ότι τα θεσμικά αυτοδιοικητικά και πολιτειακά όργανα, δεν μπορούν να εξακολουθούν να παρακολουθούν την κατάσταση που διαμορφώνεται με απάθεια.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Εσωτερικών:

Πότε σκοπεύει να θεσμοθετήσει την αλλαγή του καθεστώτος συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα και η διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων στην Τ.Α., μετά το πέρας της πρώτης και πιο επικίνδυνης φάσης της πανδημίας;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

   Ευαγγελία Λιακούλη

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Νάντια Γιαννακοπούλου: «Είναι ένα ανυπόστατο και προβοκατόρικο δημοσίευμα, αποκύημα νοσηρής φαντασίας»