Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) με παράλληλη απασχόληση είναι υπάλληλοι του Δημοσίου και μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) με σύμβαση έργου, ενώ αμείβονται με τίτλο κτήσης. Ο πρόσφατος Ν.4670/2020 τροποποιεί τον τρόπο υπολογισμού της παρακράτησης υπέρ ΕΦΚΑ, ενώ το ΕΑΠ εξακολουθεί να επιβάλλει την παρακράτηση που είχε επιβληθεί πριν την ψήφιση του Ν.4670/2020. 


Με σχετική Ερώτησή – ΑΚΕ της η Χαρά Κεφαλίδου, τομεάρχης Παιδείας του Κινήματος Αλλαγής και ο Γιώργος Μουλκιώτης ζητούν να ενημερωθούν από τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας:- για τους λόγους που δεν εφαρμόζεται ο Ν.4670/2020 και όσα αυτός ρητά ορίζει για την παράλληλη ασφάλιση στους αμειβόμενους με τίτλους κτήσης- να κατατεθεί το Πόρισμα της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί για την επίλυση των θεμάτων ασφάλισης των αμειβόμενων με εργόσημο.  

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον Υπουργό Εργασίας κ. Γ. Βρούτση

Θέμα: «Με ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας γίνονται παράνομες κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στα μέλη ΣΕΠ»

Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) με παράλληλη απασχόληση είναι υπάλληλοι του Δημοσίου και μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) με σύμβαση έργου ενώ αμείβονται με τίτλο κτήσης. Ο πρόσφατος Ν.4670/2020 τροποποιεί τον τρόπο υπολογισμού της παρακράτησης υπέρ ΕΦΚΑ, ενώ το ΕΑΠ εξακολουθεί να επιβάλλει την παρακράτηση που είχε επιβληθεί πριν την ψήφιση του Ν.4670/2020.

Υπενθυμίζεται ότι ο τίτλος κτήσης εκδίδεται από έναν υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών (ελεύθερο επαγγελματία, ατομική επιχείρηση, εταιρία κ.ο.κ.) προς ένα φυσικό πρόσωπο (ιδιώτη) που παρέχει υπηρεσίες ευκαιριακά και όχι κατά σύστημα, ο οποίος δεν είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών. Ο εν λόγω τίτλος εκδίδεται στο όνομα του ιδιώτη, τις υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποίησε ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών.

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί απευθύνθηκαν με σχετικό ερώτημα στο Γραφείο Μισθοδοσίας του ΕΑΠ, το οποίο τους απάντησε ότι «η εκκαθάριση των αμοιβών σας ως μισθωτοί του δημοσίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν τους τίτλους κτήσης, όπως παρουσιάζονται στην εγκύκλιο 14 του ΕΦΚΑ» (ΑΔΑ: 6ΥΒ4465ΧΠΙ – ΜΜ5). Από την ανωτέρω απάντηση διαπιστώνεται ότι η εγκύκλιος στην οποία αναφέρεται το τμήμα μισθοδοσίας επικαλείται το άρθρο 55 του ν. 4509/2017, το οποίο παραπέμπει στα άρθρα 39 παρ.1 και 41 παρ.2 του Ν.4387/2016. Ωστόσο, ο πρόσφατος ν.4670/2020 ρητά αναφέρει πως τα προαναφερόμενα άρθρα του ν. 4387/2016 αντικαθίστανται και αυτή είναι μια βασική αλλαγή του νόμου αυτού: η ασφάλιση βάσει εισοδήματος έχει πλέον αντικατασταθεί με την ασφάλιση επί ασφαλιστικών κατηγοριών. Η ισχύς, μάλιστα, των διατάξεων αυτών αρχίζει από 1.1.2020.

Επειδή το νομοθετικό πλαίσιο ασφάλισης των αμειβόμενων με τίτλους κτήσης δεν έχει προσαρμοστεί στο ισχύον από 1.1.2020 πλαίσιο ασφάλισης των άρθρων 39 και 41 παρ. 2 του ν. 4387/2016,

επειδή το νομοθετικό πλαίσιο της παράλληλης ασφάλισης είναι ήδη καθορισμένο (άρθρο 36 παρ. 1γ του ν.4387/2016, όπως ισχύει με βάση την τελευταία τροποποίηση με το ν. 4670/2020),

επειδή το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συνέστησε ειδική επιτροπή για την επίλυση των θεμάτων ασφάλισης των αμειβόμενων με τίτλους κτήσης,

 Μετά τα ανωτέρω ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

  1. Γιατί δεν εφαρμόζεται ο Ν.4670/2020 και όσα αυτός ρητά ορίζει για την παράλληλη ασφάλιση στους αμειβόμενους με τίτλους κτήσης;
  2. Ποια είναι τα συμπεράσματα και οι προτάσεις του Πορίσματος της Επιτροπής για την επίλυση των θεμάτων ασφάλισης των αμειβόμενων με εργόσημο (παρακαλείσθε να καταθέσετε το σχετικό Πόρισμα);
  3. Τί προτίθεστε να κάνετε προκειμένου να δοθεί μια οριστική λύση στο πρόβλημα και να εναρμονιστεί το ΕΑΠ με τον Νόμο που είναι εν ισχύ;

Παρακαλείσθε να καταθέσετε το Πόρισμα της Επιτροπής για την επίλυση των ασφαλιστικών θεμάτων των αμειβόμενων με τίτλους κτήσης.

Οι Ερωτώντες βουλευτές

Χαρά Κεφαλίδου

Γιώργος Μουλκιώτης

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Γιώργος Μουλκιώτης: «Καταψηφίζουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη και λέμε ναι στην πρόταση μομφής κατά του Υπουργού Οικονομικών»Ευαγγελία Λιακούλη: «Αιδώς Αργείοι! Εμμένει να διαφημίζει τον ¨πτωχευτικό της κώδικα¨ η Κυβέρνηση»