Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Ερώτηση

Προς:
-Την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λίνα Μενδώνη
-Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση


Θέμα: Χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε εργαζόμενους φορέων γενικής Κυβέρνησης κλπ που δεν θα λάβουν μισθό.

Με την υπ’αριθμ. 12998/232/23-3-2020 (ΦΕΚ/Β/1078/28-3-2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e-ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» και σε συνέχεια των από 14/3/2020 και 20/3/2020 ΠΝΠ, καθορίσθηκαν οι δικαιούχοι για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών που έχει δημιουργήσει στη χώρα μας η επιδημία του κορωνοϊού.

Με την οικ. 14012/246/2020 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέα Εργασίας, διευκρινίσθηκε ότι μισθωτοί που εργάζονται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, στα εκτός αυτής Ν.Π.Δ.Δ., σε Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους καθώς και σε εκτός Γενικής Κυβέρνησης δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του κεφ. Α΄ και σε επιχειρήσεις του κεφαλαίου Β΄ του ν.3429/2005, δεν δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και σε αυτό απασχολούνται πέραν των άλλων εργαζομένων, 92 μισθωτοί ταξιθέτες με συμβάσεις μερικής διαλείπουσας απασχόλησης ορισμένου χρόνου. Οι εργαζόμενοι αυτοί, κατόπιν της αναστολής όλων των εκδηλώσεων του Μεγάρου Μουσικής λόγω του κορωνοϊού, έχουν μείνει χωρίς αντικείμενο απασχόλησης. Δεν θα εισπράξουν μισθό αλλά ταυτόχρονα δεν θα λάβουν ούτε την αποζημίωση ειδικού σκοπού εξατίας της προαναφερθείσας απαγόρευσης χορήγησής της σε εργαζόμενους σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Να σημειωθεί επίσης, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να διεκδικήσουν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι το επίδομα ανεργίας μετά τη λήξη των συμβάσεών τους ήταν η συμπλήρωση 125 ενσήμων. Δεδομένων των συνθηκών κάτι τέτοιο δεν θα είναι εφικτό. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι αυτοί μένουν χωρίς κανένα εισόδημα όσο διαρκούν τα μέτρα για τον κορωνοϊό, χωρίς να μπορούν να καλύψουν βασικές οικονομικές και οικογενειακές τους ανάγκες. 

Ερωτώνται κατόπιν αυτών οι αρμόδιοι Υπουργοί:

  1. Πώς σκοπεύετε να στηρίξετε τους εργαζόμενους σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ΝΠΙΔ κλπ, οι οποίοι δεν θα λάβουν το μισθό τους, όπως οι ταξιθέτες του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και σήμερα αδικαιολόγητα εξαιρούνται από τα προστατευτικά μέτρα; 
  2. Σκοπεύετε να συμπεριλάβετε στους δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και τους παραπάνω εργαζόμενους; 
  3. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για να εξασφαλισθεί ότι οι εργαζόμενοι αυτοί μετά τη λήξη των συμβάσεών τους δεν θα αποκλειστούν από το επίδομα ανεργίας, εξαιτίας της αδυναμίας συμπλήρωσης των 125 ενσήμων με τις σημερινές συνθήκες;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
 
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος
 
Ανδρέας Λοβέρδος 
 
Γιώργος Μουλκιώτης

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Χρόνο και σαφήνεια ζητούν οι λογιστές ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τις περιόδουΣτήριξη του κλάδου των μουσικών εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού