Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , κ. Ι. Βρούτση

ΘΕΜΑ: «Αναβολή αύξησης του κατώτατου μισθού»

Τα ξημερώματα του Σαββάτου, 2-5-2020, δημοσιεύτηκε η νέα ΠΝΠ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του νέου κορωνοϊού COVID-19, η οποία επιφύλασσε μια δυσάρεστη έκπληξη για χιλιάδες εργαζόμενους. 

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 14 αναφέρει: «Η εισήγηση, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο Υπουργικό Συμβούλιο, του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, κατά την περ. α’ της παρ. 7, λαμβάνει χώρα εντός του τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου 2021».

Με την δημοσίευση της ΠΝΠ (ΦΕΚ 90Α/1-5-2020), διαπιστώθηκε ότι, πέραν των όσων μέτρων είχε ανακοινώσει ο αρμόδιος Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε κοινή συνέντευξη τύπου, στις 30-4-2020 με τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων, υπήρχε και «κρυφό μέτρο», που δεν ανακοίνωσε, καθ΄ όσον φαίνεται ότι ο ίδιος έκρινε πώς θα ήταν «δυσμενές για την επικοινωνιακή διαχείριση» και στην «ευωχία» των εξαγγελλόμενων μέτρων, λίγο μετά μάλιστα από το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, το οποίο  στην ουσία, ακυρώνει την προβλεπόμενη και εξαγγελθείσα αύξηση του κατωτάτου μισθού και ημερομισθίου για το έτος 2020 και έτσι την παγώνει τουλάχιστον μέχρι τον μήνα Ιανουάριο 2021, με συνέπεια  και η αύξηση στην πραγματικότητα  να μεταφέρεται στο αβέβαιο μέλλον.

Κατόπιν αυτών, ο μισθός παραμένει ίδιος από τον Φεβρουάριο 2019 (Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ) και καθηλώνεται άμεσα το εργατικό εισόδημα, εν μέσω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού COVID-19.

Το δημοσιευθέν άρθρο 14 με το συγκεκριμένο περιεχόμενο στο ΦΕΚ 90Α/1-5-2020, προστίθεται στις δυσμενείς διατάξεις για τους εργαζόμενους, ενώ η Κυβέρνηση είχε ήδη εξαγγείλει την παράταση αναστολής των συμβάσεων εργασίας και ουσιαστικά  παγιώνει την εκ περιτροπής εργασία με μείωση 50% μισθών, αλλά και ενώ μονιμοποιείται η ελαστικοποίηση των μορφών  εργασίας, συνεχιζόμενης και της μη δήλωσης των υπερωριών από τον εργοδότη.            

Παράλληλα, επιτείνει και τους φόβους για ενδεχόμενη μείωση μισθών και ημερομισθίων, δεδομένου ότι στον  Ν. 4172/2013, υπάρχει ρήτρα που αναφέρει πως «Το ύψος του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και νομοθετημένου ημερομισθίου θα πρέπει να καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές της για ανάπτυξη από την άποψη της παραγωγικότητας, των τιμών, και της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, του ποσοστού της ανεργίας, των εισοδημάτων και μισθών». 

Γεννάται παράλληλα και η αυτονόητη απορία, ποιος είναι ο δικαιολογητικός λόγος της ματαίωσης του καθορισμού του κατώτατου μισθού, για το έτος 2020, που ουσιαστικά μετατρέπεται σε μια χαμένη χρονιά για τα εισοδήματα των χαμηλόμισθων εργαζομένων και μάλιστα εν μέσω απίστευτης συμπίεσής τους, λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού COVID-19. Σημειωτέον ότι, με βάση το άρθρ. 103 παρ. 4α του Ν. 4172/2013, «για τον ορισμό του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου, διεξάγεται διαβούλευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της Κυβέρνησης με την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, εξειδικευμένων επιστημονικών, ερευνητικών και συναφών φορέων και εμπειρογνωμόνων, σε θέματα οικονομίας και ιδίως οικονομίας της εργασίας, κοινωνικής πολιτικής καθώς και εργασιακών σχέσεων και το συντονισμό από επιτροπή, που ορίζεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου», η δε διαβούλευση συνίσταται ιδίως στην ανταλλαγή εκθέσεων και υπομνημάτων μεταξύ των μερών που αναφέρονται στο νόμο, η δε προφορικότητα αυτής θα μπορούσε κάλλιστα να αντιμετωπιστεί με τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα δικτύωσης.  Με άλλα λόγια, η πανδημία μόνο πρόσχημα μπορεί να χαρακτηριστεί για τη ματαίωση της διαδικασίας.

Επιπρόσθετα σημειώνεται η εκτίναξη της ανεργίας, η οποία, με βάση τα συμπεράσματα από το ισοζύγιο των ροών εργασίας του Μαρτίου 2020 – το οποίο βρίσκεται στη μέγιστη αρνητική τιμή του από το 2001 έως σήμερα με μείον 41.903 θέσεις εργασίας, με την πραγματοποίηση 103.002 προσλήψεων και 144.905 αποχωρήσεων – αναμένεται να συνεχίσει την αυξητική της τάση με την ματαίωση των εποχιακών προσλήψεων και την τεράστια απώλεια θέσεων εργασίας σε κομβικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, όπως τον τουρισμό και τον επισιτισμό.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο κ. Υπουργός:                                

  1. Γιατί απέκρυψε την ειλημμένη απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 14 της ΠΝΠ (ΦΕΚ90Α/1-5-2020) περί εκκίνησης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2020, από τις ανακοινώσεις των μέτρων στις 30-4-2020 ;
  2. Ποια ήταν η αιτία πολύμηνης αναβολής (και κατ’ ουσίαν ματαίωσης) της διαδικασίας καθορισμού του κατώτατου μισθού για το 2020;
  3. Ενόψει της επέκτασης της μερικής απασχόλησης, είτε διά του υποχρεωτικού συστήματος της ειδικής εκ περιτροπής εργασίας («προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας του άρθρου ένατου της από 20-3-2020 ΠΝΠ) είτε με την, με οποιοδήποτε τρόπο, μείωση του χρόνου εργασίας με συνέπεια τη μείωση των αποδοχών, σε τι μέτρα σχεδιάζει να λάβει για την αποτροπή του θλιβερού φαινομένου; Θα εφαρμοστεί στην χώρα το σύστημα που ισχύει στη Γερμανία (Kurzarbeit-εργασία βραχυχρόνιας διάρκειας) και με ποιους συγκεκριμένους όρους θα γίνει η κάλυψη μέρους των απωλεσθέντων αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών; 
  4. Πώς θα αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κατάρρευσης της πλήρους απασχόλησης (με την εκτίναξη ευέλικτων μορφών εργασίας-μερική απασχόληση, διαλείπουσα, εκ περιτροπής κλπ.) στο ασφαλιστικό  σύστημα; 
  5. Πώς αντιμετωπίζει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την επέκταση των ελαστικών μορφών εργασίας, την εκ των πραγμάτων αδυναμία της δυνατότητας συλλογικής δράσης; Υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση των αποδιδόμενων πόρων στις δικαιούχες συνδικαλιστικές οργανώσεις (υποπερίπτωση εε’ της περίπτωσης β’ της παρ. 6 του άρθ. 34 του ν. 4144/2013), για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του νέου κορωνοϊου COVID-19;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γιώργος Μουλκιώτης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Ερώτηση στη Βουλή: «Σε απόγνωση οι εργαζόμενοιμετά την ταφόπλακα τηςΚυβέρνησης στην ιστορική ΛΑΡΚΟ»Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Η Αρκαδία εξαιρείται από το νέο πενταετές έργο για επέκταση δικτύου φυσικού αερίου στην Τρίπολη - με υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ