Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Γιώργος Αρβανιτίδης για την νέα οικονομική διακυβέρνηση και την πράσινη συμφωνία της Ε.Ε., στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής