Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

Τους Υπουργούς:

-Εσωτερικών,κ.Π.Θεωδορικάκο

-Υγείας, κ. Β. Κικίλια

Θέμα: «Επιβεβλημένη η παράταση για τις δηλώσεις καθορισμού της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α`

βαθμού»

Ανησυχία προκαλεί στους συμπολίτες μας, ο συνωστισμός στους Δήμους από όσους επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις δηλώσεις για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α` βαθμού, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των οποίων, είναι η 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 51 παρ. 2 του Ν.4647/2019.

Λόγω της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας, οι συμπολίτες μας σπεύδουν να πραγματοποιήσουν τις εν λόγω τακτοποιήσεις με τον κίνδυνο της εξάπλωσης του κορωνοϊού να μας απειλεί. Θα πρέπει να αναλογιστούμε τις ομάδες ατόμων (τρίτη ηλικία, ευπαθείς ομάδες) που δεν έχουν την τεχνογνωσία για πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και υπάρχει υψηλός κίνδυνος να προσβληθούν από τον συγκεκριμένο ιό. Η παράταση επομένως των δηλώσεων διόρθωσης τ.μ. ακινήτων σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 51 παρ. 2 του Ν.4647/2019, κρίνεται επιβεβλημένη για την προστασία των πολιτών.

Το ηλεκτρονικό σύστημα της υποβολής των δηλώσεων ενεργοποιήθηκε στις 27-2-2020 με αποτέλεσμα να υπάρχει μόνο ένας μήνας περιθώριο για την υποβολή τους. Η χώρα σήμερα, όσο ποτέ, έχει την ανάγκη μια σοβαρής και υπεύθυνης στάσης απέναντι στην απειλή διασποράς του ιού καθώς και στην προστασία των πολιτών, με τη συλλογική προσπάθεια όλων αλλά και του καθενός ατομικά.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε κύριοι Υπουργοί:

-Προτίθεστε να δώσετε νέα παράταση για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α` βαθμού σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 51 παρ. 2 του Ν.4647/2019, προκειμένου να διασφαλίσετε την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μπουρχάν Μπαράν

Κεγκέρογλου Βασίλης

Πουλάς Ανδρέας

Λιακούλη Ευαγγελία

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Γιώργος Καμίνης: Η κατοχή όπλων χρειάζεται αυστηρόπλαίσιο κανόνων και εκπαίδευσης