Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Επερώτηση Γιώργου Καμίνη και Ανδρέα Πουλά προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου με θέμα: «Πρόσβαση αιτούντων άσυλο στις δημόσιες υγειονομικές υπηρεσίες και αντιμετώπιση συνθηκών υγιεινής στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών»

ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Κανένας τέτοιος αριθμός δεν είχε αποδοθεί μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου λόγω μη διασύνδεσης πληροφοριακών συστημάτων ΗΔΙΚΑ και Αστυνομίας

Με επερώτησή τους, οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής Ανδρέας Πουλάς (Τομεάρχης Υγείας) και Γιώργος Καμίνης (Τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής) επαναφέρουν το ζήτημα της απόδοσης του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) στους αιτούντες άσυλο που διαμένουν στις δομές φιλοξενίας της χώρας.

Σύμφωνα με τους δύο βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, λόγω της έκτακτης κατάστασης με την έξαρση του κορωνοϊού, η ανάγκη απόδοσης του ΠΑΑΥΠΑ καθίσταται πλέον επιτακτική. Χωρίς αυτόν, οι διαμένοντες στις δομές φιλοξενίας δεν έχουν καμία πρόσβαση στις δημόσιες υγειονομικές υπηρεσίες, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τη δική τους υγεία, όσο και αυτή των κατοίκων των νησιών και άλλων περιοχών που υπάρχουν δομές φιλοξενίας. Ζητούν να πληροφορηθούν πότε θα αρχίσει να αποδίδεται ο ΠΑΑΥΠΑ και αν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο έγκαιρης πρόσβασης των αιτούντων άσυλο στις δημόσιες υγειονομικές υπηρεσίες.

Στην προηγούμενη ερώτηση που είχαν καταθέσει οι δύο βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής στις 18 Φεβρουαρίου, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής απάντησε πως μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου δεν είχε αποδοθεί κανένας τέτοιος ειδικός αριθμός, καθώς εκκρεμούσε η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) και Αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται πως με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στις 11 Ιουλίου 2019 είχε αρθεί η δυνατότητα απόδοσης ΑΜΚΑ στους αιτούντες άσυλο. Η απόφαση αυτή στην πράξη ανακλήθηκε στις 31 Ιανουαρίου με ΚΥΑ των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Επικρατείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δημιουργήθηκε ο ΠΑΑΥΠΑ, ουσιαστικά αντικαθιστώντας τον ΑΜΚΑ για τους αιτούντες άσυλο.

Ακολουθεί το κείμενο της επερώτησης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς : Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

  Υγείας

  Μετανάστευσης και Ασύλου

Θέμα: Πρόσβαση αιτούντων άσυλο στις δημόσιες υγειονομικές υπηρεσίες και αντιμετώπιση συνθηκών υγιεινής στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών

Στις 18 Φεβρουαρίου 2020 καταθέσαμε την υπ. αρ. 4272 Ερώτηση προς τα υπουργεία σας με θέμα την πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στις δημόσιες υγειονομικές υπηρεσίες και τις συνθήκες υγιεινής στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών.

Στην ερώτηση αυτή αναφερόμασταν στις κυβερνητικές ανακολουθίες επί του ζητήματος με την από 11 Ιουλίου 2019 υπουργική απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει της οποίας αίρεται η δυνατότητα αιτούντος ασύλου για απόδοση ΑΜΚΑ και την ουσιαστική ανάκληση αυτής της απόφασης με την από 31 Ιανουαρίου 2020 ΚΥΑ των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Επικρατείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Με την τελευταία απόφαση προβλέπεται η επαναχορήγηση ΑΜΚΑ στους αιτούντες άσυλο υπό την νέα του ονομασία (Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού – ΠΑΑΥΠΑ).

Με την εν λόγω ερώτηση ζητούσαμε να ενημερωθούμε: α) για τον αριθμό των ΠΑΑΥΠΑ που έχουν αποδοθεί σε αιτούντες από τις 3 Φεβρουαρίου του 2020 καθώς επίσης και β) για το αν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο έγκαιρης πρόσβασης των αιτούντων άσυλο που διαβιούν στα νησιά στις αντίστοιχες δημόσιες υγειονομικές υπηρεσίες.

Στις 28 Φεβρουαρίου 2020 το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής με την Αρ. Πρ. 78/2020 απάντηση στην ως άνω ερώτηση, απάντηση που μου κοινοποιήθηκε πρόσφατα, αποδέχεται επισήμως ότι μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία απόδοση αριθμού ΠΑΑΥΠΑ. Ο λόγος, όπως επισημαίνεται στην συγκεκριμένη απάντηση, οφείλεται στο γεγονός ότι “εκκρεμεί η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων ΗΔΙΚΑ και Αστυνομίας. Ως εκ τούτου, μετά την διευθέτηση των ως άνω τεχνικών ζητημάτων που εκκρεμούν θα εκκινήσει άμεσα η σχετική διαδικασία”.

Στο δεύτερο ερώτημά μας δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση, οπότε την επαναφέρουμε με την παρούσα επερώτηση.

Δεδομένης της ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας, ανάγκης πλέον επείγουσας, αυτήν ειδικά την περίοδο έξαρσης της επιδημίας του Κορωνοϊού, για την οποία μάλιστα η Κυβέρνηση έλαβε πρωτόγνωρα μέτρα για καιρό ειρήνης.

Δεδομένης της ανάγκης προστασίας της υγείας των ανθρώπων που διαβιούν υπό άθλιες συνθήκες στα Κέντρα φιλοξενίας.

Δεδομένης της ανάγκης προστασίας και της υγείας των νησιωτών μας, όπου φιλοξενούνται οι παραπάνω δομές.

Επερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

  1. Πότε εκτιμάτε ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία απόδοσης ΠΑΑΥΠΑ;
  1. Ποιος ο αριθμός αιτούντων άσυλο μέχρι τις 11 Ιουλίου που διέθετε ΑΜΚΑ και μέχρι πότε εκτιμάτε ότι θα τους έχει αποδοθεί ο ΠΑΑΥΠΑ ώστε να έχουμε την αντίστοιχη κάλυψη προσβασιμότητας στις δημόσιες υγειονομικές υπηρεσίες;
  2. Δεδομένου του μεγάλου αριθμού αιτούντων άσυλο που διαβιούν στα νησιά της χώρας και των κατά τεκμήριο αυξημένων αναγκών τους, υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο έγκαιρης πρόσβασης αυτών στις δημόσιες υγειονομικές υπηρεσίες;

Οι Επερωτώντες Βουλευτές

Γιώργος Καμίνης

Ανδρέας Πουλάς

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Ερώτηση για μέτρα αντιμετώπισηςτης πανδημίας του κορωνοϊούστην Δυτική Μακεδονία