Σε Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου Κινήματος Αλλαγής

Σε συνέχεια των προτάσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, που ανέπτυξε η Φώφη Γεννηματά στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Υγείας, καταθέτουμε επεξεργασμένο σχέδιο για την αξιοποίηση των μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Με τη δημιουργία μιας πρώτης γραμμής αντιμετώπισης των κρουσμάτων και με επισκέψεις στο σπίτι, για τις σοβαρότερες περιπτώσεις με βάση συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Στόχος να κρατήσουμε τον ιό όσο γίνεται μακριά από τα νοσοκομεία.

Ακολουθεί το σχέδιο του Κινήματος Αλλαγής

Ανάπτυξη Δικτύου «Πρώτης Γραμμής» για την αντιμετώπιση της πανδημίας


Α) Σκοπός:

1. Η συμβολή στη μικρότερη διασπορά του ιού, με τη διάγνωση μακριά από το νοσοκομείο περιστατικών με υποψία λοίμωξης από κορωνοιό.

2. Η προστασία του ανθρώπινο δυναμικού που υπηρετεί στο δημόσιο τομέα υγείας, τόσο από την εξάντληση, όσο και από την προσβολή από τον ίδιο τον ιό. Η προστασία αυτή είναι ιδιαίτερης σημασίας, όχι μόνο για τη φροντίδα των σοβαρών περιπτώσεων προσβολής από τον ιό, που θα χρειαστούν νοσηλεία στο νοσοκομείο ,αλλά και γιατί θα πρέπει οι υγειονομικοί να εξακολουθήσουν να φροντίζουν με επάρκεια και τους ασθενείς με χρόνια νοσήματα,(όπως ασθενείς με καρκίνο, καρδιακή ανεπάρκεια και νευρολογικά νοσήματα κα).

3. Η καλύτερη επιδημιολογική επιτήρηση της πανδημίας.

Β) Άμεσες ενέργειες και προτεραιότητες

Η πρόταση για την ανάπτυξη κινητών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για την αντιμετώπιση της επιδημίας θα πρέπει να περιλάβει τις παρακάτω άμεσες ενέργειες:

1. Ανάπτυξη ενός συντονιστικού κέντρου σε επίπεδο υγειονομικής περιφέρειας μετά από απόφαση της διοίκησης της περιφέρειας και μετά από έγκριση του
ΕΟΔΥ. Μία ολιγομελής ομάδα εκπροσώπων του Πανεπιστημίου, των ιατρικών συλλόγων της περιφέρειας και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης θα αναλάβει την ευθύνη του συντονισμού, του επιχειρησιακού σχεδιασμού και της διασύνδεσης του δικτύου αυτού με τις δημόσιες δομές των νοσοκομείων και των υπηρεσιών ΠΦΥ.

Στηρίζεται από μια τηλεφωνική γραμμή που θα εξυπηρετείται από επιλεγμένα πρόσωπα με ιατρική η νοσηλευτική εκπαίδευση και θα δέχεται τηλεφωνικές κλήσεις για επίσκεψη στο σπίτι. Εν συνέχεια θα προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες με τη χρήση σταθμισμένων πρωτοκόλλων ώστε να αποφασίζουν την αποστολή μιας κινητής μονάδας για επίσκεψη, εξέταση, καταγραφή, φροντίδα ή και παραπομπή στις νοσοκομειακές δομές.

2. Ανάπτυξη του ανθρώπινου (ιατρικού, νοσηλευτικού και άλλου) δυναμικού που θα στελεχώσει αυτό το δίκτυο αλλά και τις κινητές μονάδες του για την εξυπηρέτηση όλου του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Το δυναμικό αυτό θα αποτελείται από ιατρούς και νοσηλευτές των μονάδων της δημόσιας ΠΦΥ, αλλά και από ιδιώτες επαγγελματίες που θα προσληφθούν με συγκεκριμένες ταχύτατες προκηρύξεις, πανεπιστημιακούς, επιλεγμένους γιατρούς και επαγγελματίες, καθώς και εθελοντές με προϋπηρεσία και βασική εκπαίδευση, χωρίς να αποκλείονται και τελειόφοιτοι Σχολών Επιστημών Υγείας.

3. Η ταχύρυθμη εκπαίδευση όλου του παραπάνω ανθρώπινου δυναμικού από το εξειδικευμένο κέντρο αναφοράς (πανεπιστημιακό νοσοκομείο) όσον αφορά τη χρήση των πρωτοκόλλων που θα καθορίζουν τη λειτουργία και την οργάνωση αυτού του δικτύου αλλά και την χρήση του προστατευτικού υλικού. Τόσο προστασία, των υγειονομικών όσο και των προσώπων με τα οποία θα έρχονται σε επαφή.

Όλο αυτό το δίκτυο θα πρέπει να υποστηρίζεται από σταθμισμένα πρωτόκολλα που θα καθορίζουν την απόφαση της μετακίνησης της κινητής μονάδας, τις διαδικασίες εξέτασης, αλλά και την διενέργεια διαγνωστικών δοκιμασιών, την καταχώριση της πληροφορίας σε επιλεγμένο λογισμικό, που θα μεταφέρεται σε κεντρικό Server (το οποίο θα εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες της παρακολούθησης του ασθενούς από μακριά, όσο και τις ανάγκες της επιδημιολογικής επιτήρησης).

4. Ένταξη στον σχεδιασμό όλων των εργαστηρίων δημοσίων και ιδιωτικών.

Γ) Καθοριστικής σημασίας αποφάσεις

1. Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού και εκπαίδευση στη χρήση του για την προστασία του υγειονομικού δυναμικού.

2. Απόφαση για τη διαγνωστική δοκιμασία που θα διενεργηθεί.

3. Απόφαση για το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για καταγραφή, φροντίδα και επιτήρηση
4. Επιχειρησιακός σχεδιασμός ανά περιφέρεια με βάση τις ιδιαιτερότητες της

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Ανακοίνωση Τομέα Οικονομικών Κινήματος Αλλαγής Ο Τομέας Οικονομικών έγινε αποδέκτης πολλών μηνυμάτων, κυρίως από λογιστές-φοροτεχνικούς και άλλους επαγγελματίες, για την εξαίρεση τους από τους Κ.Α.Δ. που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, για όσους δικαιούνται τα μέτρα αρωγής λόγω της κρίσης. Καλούμε την Κυβέρνηση να επαναξιολογήσει και να συμπληρώσει τους Κ.Α.Δ. με επαγγέλματα που αδικαιολόγητα έχει εξαιρέσει, καθώς η οικονομική τους δραστηριότητα έχει πληγεί και οι εισπράξεις τους έχουν δραματικά μειωθεί. Όταν μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις λειτουργούν βάσει επίσημων οδηγιών για την μείωση της δραστηριότητας τους. Ή έχουν ενταχθεί παρεμφερή επαγγέλματα. Επίσης είναι αναγκαίο να εξεταστούν σοβαρά μέτρα για την ανάσχεση της προσέλευσης των φορολογουμένων στα λογιστικά γραφεία, προκειμένου να αποφευχθεί εξάπλωση του ιού. Κυρίως με παράταση των κάθε είδους φορολογικών δηλώσεων όσων επιχειρήσεων έχουν ενταχθεί στα μέτρα υποχρεωτικής αναστολής της λειτουργίας τους και με εξάντληση κάθε δυνατότητας για ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων της κρίσης στην οικονομία πρέπει να έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την προστασία του, να μην δημιουργεί ανισότητες και αδικίες, να είναι δυναμική και αποτελεσματική, με βάση όσα έγκαιρα έχει προτείνει το Κίνημα Αλλαγής και η Φώφη Γεννηματά. Ο Γραμματέας του Τομέα Οικονομικών Γιάννης Κουτσούκος