Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα

ΘΕΜΑ: «Καταχρηστικές πρακτικές του Υπουργείου Οικονομικών».

Κύριε Υπουργέ

Στις 19/12/2019 επισημάναμε την προχειρότητα με την οποία το Υπουργείο Οικονομικών αντιμετώπισε το θέμα των 200.000 υποθέσεων με τα αναδρομικά.

Η προχειρότητα όμως εξελίχθηκε  σε καταχρηστικές πρακτικές, αφού οι μέθοδοι που  εφαρμόστηκαν προκειμένου να φορολογηθούν και μάλιστα με πρόστιμα τα αναδρομικά που δόθηκαν στους συνταξιούχους  το 2013 και αφορούσαν προηγούμενα έτη, παραβιάζουν κάθε έννοια ευνομούμενου κράτους.

Συγκεκριμένα ο διαχειριστής του συστήματος TAXIS NET αντικατάστησε αυθαίρετα  την υποβληθείσα από τον υπόχρεο φορολογική δήλωση με τροποποιητική η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί και ως πλαστή καθότι δεν υποβλήθηκε από τον φορολογούμενο αλλά από άλλο πρόσωπο που δεν είχε την εξουσιοδότηση του, αλλά ούτε το νόμιμο δικαίωμα για να προχωρήσει σε αυτήν την πράξη .

Ο καταλογισμών φόρων και προστίμων που έγινε αυθαίρετα και καταχρηστικά αφορά παραγεγραμμένες περιόδους.

Επειδή η διάταξη που εισηγηθήκατε στην Βουλή δεν εμπεριέχει λύση για το μείζον πρόβλημα που δημιουργήθηκε με ευθύνη του Υπουργείου αλλά μόνο παράταση χρόνου 

Ερωτάσθε κε Υπουργέ:

-Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να αρθούν οι επιπτώσεις από την καταχρηστική πρακτική που εφαρμόστηκε από το Υπουργείο;

Ο ερωτών Βουλευτής
Βασίλης Κεγκέρογλου


Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.