Α/Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΧΩΡΟΣ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΥ- ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
45 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΜΠΑΣ (ΓΡΑΦΕΙΑ Δ’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ) ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 52 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
46 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΜΠΑΣ (ΓΡΑΦΕΙΑ Δ’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ) ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 52 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
47 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΜΠΑΣ (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Δ’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ) ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 52 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
48 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΜΠΑΣ (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Δ’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ) ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 52 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
49 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ περιπτ 6 ΔΕΘ
50 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ περιπτ 6 ΔΕΘ
51 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ περιπτ 6 ΔΕΘ
52 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ περιπτ 6 ΔΕΘ
53 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ περιπτ 6 ΔΕΘ
54 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ περιπτ 6 ΔΕΘ
55 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ περιπτ 6 ΔΕΘ
56 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ περιπτ 6 ΔΕΘ
57 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ περιπτ 6 ΔΕΘ
58 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ περιπτ 6 ΔΕΘ
59 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ περιπτ 6 ΔΕΘ
60 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ περιπτ 6 ΔΕΘ
61 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ Ε’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 162 & 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
62 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ Ε’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 162 & 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
63 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΠΑΛΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ) ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 198 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
64 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΠΑΛΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ) ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 198 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
65 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Α΄ ΚΑΠΗ Μενεμένης Θεσσαλονίκης Οδός Έλλης Αλεξίου 10
66 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 3 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 58 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
67 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 3 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 58 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
68 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ (ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΠΗ) ΣΤΑΥΡΟΣ
69 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ
70 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑ
71 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΙΝΔΟΥ ΣΙΝΔΟΣ
72 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΤΑ
73 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΠΗ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ
74 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΠΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΕΠΑΝΟΜΗ
75 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜ. ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν.ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ
76 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ
77 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΠΗ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗ
78 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΠΗ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗ
79 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΠΗ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΤΡΙΛΟΦΟΣ
80 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δημοτικό Θέατρο Χηλής (Χηλής και Τριπόλεως, 551 31, Καλαμαριά
81 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δημοτικό Θέατρο Χηλής (Χηλής και Τριπόλεως, 551 31, Καλαμαριά
82 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δημοτικό Θέατρο Χηλής (Χηλής και Τριπόλεως, 551 31, Καλαμαριά
83 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Καραμαούνα 1, πλατεία Σκρα, 55132, Καλαμαριά
84 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Καραμαούνα 1, πλατεία Σκρα, 55132, Καλαμαριά
85 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ Παύλου Μελά 24, πλατεία Ευόσμου
86 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ Παύλου Μελά 24, πλατεία Ευόσμου
87 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ
88 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΔΡΑ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ
89 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  Λαγκαδά ΛΑΓΚΑΔΑΣ
90 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  Λαγκαδά ΛΑΓΚΑΔΑΣ
91 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Έδρα της Δημοτικής Κουνότητας Σοχού ΣΟΧΟ
92 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΚΕΩΝ Στρ.Σαράφη 1 και Ι.Μιχαήλ ΣΥΚΙΕΣ
93 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΚΕΩΝ Στρ.Σαράφη 1 και Ι.Μιχαήλ ΣΥΚΙΕΣ
94 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΚΑ 25 ΝΕΑΠΟΛΗ
95 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΚΑ 25 ΝΕΑΠΟΛΗ
96 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΕΙΡΗΝΗΣ 18 ΠΕΥΚΑ
97 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 1ου ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 4 ΠΟΛΙΧΝΗ
98 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 1ου ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 4 ΠΟΛΙΧΝΗ
99 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1ο Γυμνάσιο-Λύκειο Σταυρούπολης Πεσόντων Ηρώων 1α ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
100 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1ο Γυμνάσιο-Λύκειο Σταυρούπολης Πεσόντων Ηρώων 1α ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
101 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
102 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΕΤΡΙΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑ
103 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΕΤΡΙΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑ
104 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑ
105 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑ
106 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ (ΑΙΘ.ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΑ) ΚΟΥΦΑΛΙΑ
107 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΜΥΓΔΟΝΙΑ
108 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
109 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δημαρχείο Ωραιοκάστρου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
110 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΡΙΖΩΜΑΤΑ
111 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 46 ΒΕΡΟΙΑ
112 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΟΔ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΒΕΡΟΙΑ
113 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
114 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
115 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑ
116 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΜΕΛΙΚΗ
117 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ ΚΑΒΑΣΙΛΑ
118 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
119 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ ΠΛΑΤΥ
120 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΕΠ ΝΑΟΥΣΑ
121 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΠΗ ΚΟΠΑΝΟΣ ΚΟΠΑΝΟΣ
122 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ
123 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΜΠΑΝΗ ΚΑΜΠΑΝΗ
124 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Αίθουσα πολιτιστικού κέντρου. Πλατεία Χέρσου ΧΕΡΣΟ
125 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Αίθουσα εκδηλώσεων εργατικού κέντρου Κιλκίς ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 3
126 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Αίθουσα εκδηλώσεων εργατικού κέντρου Κιλκίς ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 3
127 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Πολιτιστικό κέντρο Πολυκάστρου ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ
128 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ
129 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΗΜΟΥ
130 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΞΕΝΙΤΙΔΕΙΟ Πνευματικό Κέντρο ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑ
131 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Πνευματικό Κέντρο Κρύας Βρύσης ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ
132 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
133 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
134 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΚΥΔΡΑ
135 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Πνευματικό Κέντρο Κατερίνης (Ισογειο) 7ης Μεραρχίας 3, Κατερίνη
136 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Πνευματικό Κέντρο Κατερίνης (Α’ οροφος) 7ης Μεραρχίας 3, Κατερίνη
137 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΕΠ Βασ. Γεωργίου, Κορινός ΚΟΡΙΝΟΣ
138 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δημαρχείο Κάτω Μηλιά ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑ
139 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Πρώην Κοινότητα Ρητίνης ΡΗΤΙΝΗ
140 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ Δημαρχείο ΚΕΠ Λιτόχωρο ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15 ΛΙΤΟΧΩΡΟ
141 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ Δημαρχείο Λεπτοκαρυά ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ
142 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ Δημαρχείο Αίθουσα Δ.Σ. Κονταριώτισσα ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ
143 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Αιγίνιο ΑΙΓΙΝΙΟ
144 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Κίτρος Πιερίας ΚΙΤΡΟΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
145 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΛΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΛΟΣ
146 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Ξενοδοχείο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΞΕΝΙΑ ΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ
147 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Ξενοδοχείο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΞΕΝΙΑ ΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ
148 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Πρώην Δημαρχείο πρώην Δήμου Κ.Μητρούση ΠΡΟΒΑΤΑΣ
149 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Πρώην Δημαρχείο πρώην Δήμου Σκουτάρεως ΣΚΟΥΤΑΡΙ
150 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Eργατικό Κέντρο Σερρών Θεσσαλονίκης 53, πόλη Σερρών
151 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Eργατικό Κέντρο Σερρών Θεσσαλονίκης 53, πόλη Σερρών
152 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Αίθουσα συνεδριάσεων Δημ. Συμβουλίου-Δημαρχείο Ροδολίβους ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
153 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Πρώην ΚΕΠ πρώην Δημαρχείου Παλαιοκώμης ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ
154 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Αίθουσα συνεδριάσεων Δημ. Συμβουλίου-Δημαρχείο Νιγρίτας ΝΙΓΡΙΤΑ
155 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Πρώην Δημαρχείο πρώην Δήμου Τραγίλου ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ
156 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Κοινοτικό κατάστημα Αχινού ΑΧΙΝΟΣ
157 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Πρώην Δημαρχείο πρώην Δήμου Στρυμόνα ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ
158 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Κ.Α.Π.Η. Χρυσού ΧΡΥΣΟ
159 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Κ.Α.Π.Η. Ηράκλειας, έναντι Δημαρχείου Ηράκλειας ΗΡΑΚΛΕΙΑ
160 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Χώρος δίπλα στο ΚΕΠ πρώην Δημαρχείου πρώην Δήμου Σκοτούσας ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
161 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Πνευματικό Κέντρο Δήμου Νέας Ζίχνης ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ
162 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Κ.Α.Π.Η. Δραβίσκου ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ
163 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΚΑΠΗ Αλιστράτης ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ
164 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ Αντιδημαρχείο Νέου Πετριτσίου ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ
165 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ Αντιδημαρχείο Ροδόπολης ΡΟΔΟΠΟΛΗ
166 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ Δημαρχείο Σιδηροκάστρου ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ
167 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΓYΡΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
168 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΕΠ  Ορμύλιας ΟΡΜΥΛΙΑ
169 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Κτήριο παλαιού ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΧΩΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ
170 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Κτήριο παλαιού ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ) ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ
171 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ Αριστοτέλους 62, Αρναία 630 74
172 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΕΠ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ
173 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ισόγειο του Δημαρχείου της Ιερισσού ΙΕΡΙΣΣΟΣ
174 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Κτήριο παλαιού Δημ. Καταστήματος (ΧΑΝΙΩΤΗΣ) ΧΑΝΙΩΤΗ
175 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Κτήριο Δημαρχείου (Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημ. Συμβουλίου) ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
176 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΠΗ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αμπατζόγλου, Νέα Καλλικράτεια, 63080
177 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Ν. Μουδανιών ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 9
178 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΠΗ  Νέας Τρίγλιας ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ
179 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Κτήριο Δημαρχείου ΝΙΚΗΤΗΣ (Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημ. Συμβουλίου) ΝΙΚΗΤΗ
180 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Κτήριο παλαιού Δημ. Καταστήματος (ΣΥΚΙΑ) ΣΥΚΙΑ

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.