Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Ο Βουλευτής Κέρκυρας, κ. Δημήτρης Μπιάγκης, ως Υπεύθυνος Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του Κινήματος Αλλαγής εισηγήθηκε σήμερα, Πέμπτη 21-1-2021 στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά-Covid εποχή».

Βασικά Σημεία Εισήγησης του Βουλευτή ήταν τα εξής:

► Το παρόν Σχέδιο Νόμου είναι καθαρά ένα «τεχνικό» κείμενο, μία συρραφή διατάξεων για άσχετα μεταξύ τους θέματα, μία προσπάθεια διευθέτησης εκκρεμοτήτων, μία απόπειρα ενσωμάτωσης στην Ελληνική Έννομη Τάξη διατάξεων της Διεθνούς Ναυτιλίας, τα οποία μπορεί ναι μεν να είναι σε θετική κατεύθυνση, ωστόσο, δεν αποτελούν κάποια «μεταρρύθμιση» ούτε επίσης εκλαμβάνουν και εμπεριέχουν πολιτικές οι οποίες στηρίζουν και ενισχύουν πραγματικά τη Θαλάσσια Πολιτική και τη Νησιωτικότητα.

► Απουσιάζει παντελώς κάθε έννοια της «Νησιωτικότητας», ενώ δεν δίνονται επί της ουσίας «λύσεις» στα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Νησιά, των οποίων τα προβλήματα έχουν πολλαπλασιαστεί πια από τη χρηματοπιστωτική κρίση των τελευταίων ετών σε συνδυασμό και με την πανδημία του covid-19.

► Το παρόν Σχέδιο Νόμου παραβίασε επίσης και την προβλεπόμενη διαδικασία της διαβούλευσης, καθώς το υπό Διαβούλευση Νομοσχέδιο είχε άλλο τίτλο, άλλη δομή και άλλο περιεχόμενο από αυτό που συζητάμε σήμερα, αλλά και άλλο περιεχόμενο, τόσο σε ότι αφορά τα νέα άρθρα που προστέθηκαν (από 34 σήμερα έχουμε 48 άρθρα) αλλά και σε σημαντικές διαφοροποιήσεις των αρχικών διατάξεων ως προς την ουσία τους, που στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν προήλθαν ως αποτέλεσμα της προηγούμενης διαβούλευσης.

► Οι διατάξεις του σ/ν που αφορούν στην λεγόμενη ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στο νησιωτικό χώρο, περιορίζονται σε ένα (1) κεφάλαιο με δώδεκα (12) μόλις άρθρα επί συνόλου δεκατεσσάρων (14) κεφαλαίων και σαράντα οκτώ (48) άρθρων αντίστοιχα και αναφέρονται σε ένα πολύ γενικό πλαίσιο αρχών για την εκπόνηση της λεγόμενης εθνικής στρατηγικής καθώς και σε αντίστοιχες γενικές προβλέψεις σύστασης ταμείων και χρηματοδοτικών εργαλείων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια και άρθρα αφορούν σε επί μέρους ρυθμίσεις και τροποποιήσεις διατάξεων που άπτονται των λοιπών αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

► Απουσιάζουν πολιτικές για την ενίσχυση της εργασίας, της υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης, του πολιτισμού, της διασυνδεσιμότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της χρήσης βιώσιμων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, της διαχείρισης των αποβλήτων και των υδατικών πόρων και εν γένει πολιτικές και εξειδικευμένα μέτρα για την κοινωνική, εδαφική και οικονομική συνοχή των νησιών μας.

► Προβλέπει επίσης πλήθος εξουσιοδοτικών διατάξεων, δημιουργώντας αυτόματα έναν «Υπερ-Υπουργό».

         Κλείνοντας την Εισήγησή του, ο κ. Μπιάγκης υποστήριξε ότι: «Η χώρα μας χρειάζεται ένα σύγχρονο μοντέλο διακυβέρνησης για την άσκηση πολιτικών, με επίκεντρο τον άνθρωπο αλλά και τη χρήση της τεχνολογίας, με αυξημένες αρμοδιότητες σχεδιασμού και διαχείρισης στην περιφερειακή διοίκηση, με εφαρμογή συστημάτων λήψης απόφασης κατόπιν ευρείας διαβούλευσης, αξιολόγησης και τεκμηρίωσης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, μετρήσιμα και καταγεγραμμένα δεδομένα, με αξιοπιστία και με πλήρη διαφάνεια. Αρχές και αξίες που απουσιάζουν παντελώς από το γράμμα και το πνεύμα του Νομοσχεδίου αυτού».

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Μιχάλης Κατρίνης: «Η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια είναι ιστορικό δικαίωμα του ελληνικού λαού»Μιχάλης Κατρίνης: «Ώριμη πρόταση για εισαγωγή του φόρου καθαρού πλούτου»